Przeznaczenie składników majątkowych oraz ustalenie podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Monitor Polski

M.P.2023.247

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 15 lutego 2023 r.
w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Na podstawie art. 39 ust. 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:
Składniki majątkowe określone w załączniku do zarządzenia, znajdujące się w posiadaniu Ministerstwa Rozwoju i Technologii przekształconego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 1952), służące przed dniem 26 października 2021 r. realizacji zadań komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu administracji rządowej - turystyka, stają się składnikami majątkowymi Ministerstwa Sportu i Turystyki utworzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1953).
Sprawy wszczęte i niezakończone w Ministerstwie Rozwoju i Technologii przed dniem 26 października 2021 r. z zakresu działu administracji rządowej - turystyka stają się sprawami Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Akta spraw, o których mowa w § 2, przekazuje się Ministerstwu Sportu i Turystyki protokołem zdawczo-odbiorczym lub na podstawie spisu spraw z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 26 października 2021 r.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz składników majątkowych znajdujących się w posiadaniu przekształconego Ministerstwa Rozwoju i Technologii, służących przed dniem 26 października 2021 r. realizacji zadań komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu administracji rządowej - turystyka, stających się składnikami majątkowymi Ministerstwa Sportu i Turystyki
Lp.Numer inwentarzowyNazwaSymbol KŚTNumer fabrycznyWartość brutto (początkowa)Stawka amortyzacji (%)
14870-T00001SERWER Dell VXRAIL E560

z oprogramowaniem do wirtualizacji VMWARE

487J8MNB23138 088,1630
24870-T00002SERWER Dell VXRAIL E560

z oprogramowaniem do wirtualizacji VMWARE

487H8MNB23138 088,1730
37410-000190SAMOCHÓD BMW 535I F10741WBAFR71030DZ678

14

150 975,4320
47410-000208MERCEDES-BENZ E 350 CDI Blue EFFICIENCY (kombi)741WDD2122231A38968

6

177 684,3820
57410-000213MERCEDES-BENZ E 350 CDI Blue EFFICIENCY741WDD2120231A56309

0

182 741,4020
68080-000034WITRYNA8094 374,0020
78080-000061KANAPA8097 040,6220
88080-000062FOTEL8093 772,2420
98080-000063FOTEL8093 772,2420
100300-002823NISZCZARKA9991 159,28100
110300-T00001NISZCZARKA999949,96100
120300-T00002NISZCZARKA9991 239,64100
130300-T00003NISZCZARKA9991 439,60100
140300-T00004NISZCZARKA9991 439,60100
150300-T00005OBRAZ9991 000,00100
160300-T00006OBRAZ9991 000,00100
170300-T00007BINDOWNICA999361,91100
180400-002780BIURKO9991 950,00100
190400-003473BIURKO9993 033,00100
200400-003474BIURKO9993 033,00100
210400-T00001BIURKO9993 033,00100
220400-T00002BIURKO999724,57100
230400-T00003BIURKO999268,40100
240400-T00004BIURKO999268,40100
250400-T00005BIURKO999193,11100
260400-T00006BIURKO999227,55100
270400-T00007BIURKO999227,55100
280400-T00008BIURKO999282,90100
290400-T00009BIURKO999282,90100
300400-T00010BIURKO999282,90100
310400-T00011BIURKO999282,90100
320400-T00012BIURKO999282,90100
330400-T00013BIURKO999282,90100
340400-T00014BIURKO999282,90100
350400-T00015BIURKO999282,90100
360400-T00016BIURKO999282,90100
370400-T00017BIURKO999282,90100
380400-T00018BIURKO999282,90100
390400-T00019BIURKO999282,90100
400400-T00020BIURKO999282,90100
410400-T00021BIURKO999282,90100
420400-T00022BIURKO999282,90100
430400-T00023BIURKO999282,90100
440400-T00024BIURKO999282,90100
450400-T00025BIURKO999282,90100
460400-T00026BIURKO999282,90100
470400-T00027BIURKO999282,90100
480400-T00028BIURKO999282,90100
490400-T00029BIURKO999282,90100
500400-T00030BIURKO999425,00100
510400-T00031BIURKO999425,00100
520400-T00032BIURKO999425,00100
530400-T00033BIURKO999425,00100
540500-002484SZAFA9991 575,54100
550500-002621SZAFA9991 292,31100
560500-003669WITRYNA9991 715,22100
570500-005299SZAFA9991 680,00100
580500-005578SZAFA9991 518,66100
590500-005584SZAFA9991 499,19100
600500-005976SZAFA9991 782,00100
610500-006004SZAFKA9991 566,00100
620500-006006KONTENER9991 506,00100
630500-006022SZAFKA999738,00100
640500-006045WITRYNA9992 613,00100
650500-006050KONTENER9991 506,00100
660500-006323SZAFA9991 115,00100
670500-006332KONTENER9991 506,00100
680500-006338SZAFKA9991 548,00100
690500-006364WITRYNA9992 634,00100
700500-006366SZAFKA9991 066,00100
710500-006371KONTENER9991 506,00100
720500-006414KONTENER9991 506,00100
730500-007808WITRYNA9991 662,96100
740500-007869SZAFKA9991 586,70100
750500-007873SZAFA9991 829,01100
760500-T00001KONTENER999353,80100
770500-T00002KONTENER999329,40100
780500-T00003KONTENER999329,40100
790500-T00004KONTENER999329,40100
800500-T00005KONTENER999320,86100
810500-T00006KONTENER999290,36100
820500-T00007KONTENER999290,36100
830500-T00008KONTENER999290,36100
840500-T00009KONTENER999320,86100
850500-T00010KONTENER999228,78100
860500-T00011KONTENER999228,78100
870500-T00012KONTENER999228,78100
880500-T00013KONTENER999351,78100
890500-T00014KONTENER999351,78100
900500-T00015KONTENER999298,89100
910500-T00016KONTENER999295,20100
920500-T00017KONTENER999350,55100
930500-T00018KONTENER999350,55100
940500-T00019KONTENER999350,55100
950500-T00020KONTENER999350,55100
960500-T00021KONTENER999350,55100
970500-T00022KONTENER999350,55100
980500-T00023KONTENER999350,55100
990500-T00024KONTENER999350,55100
1000500-T00025KONTENER999350,55100
1010500-T00026KONTENER999350,55100
1020500-T00027KONTENER999350,55100
1030500-T00028KONTENER999350,55100
1040500-T00029KONTENER999350,55100
1050500-T00030KONTENER999350,55100
1060500-T00031KONTENER999350,55100
1070500-T00032KONTENER999350,55100
1080500-T00033KONTENER999350,55100
1090500-T00034KONTENER999350,55100
1100500-T00035KONTENER999350,55100
1110500-T00036KONTENER999350,55100
1120500-T00037KONTENER999239,85100
1130500-T00038KONTENER999239,85100
1140500-T00039KONTENER999239,85100
1150500-T00040KONTENER999239,85100
1160500-T00041KONTENER999239,85100
1170500-T00042KONTENER999239,85100
1180500-T00043KONTENER999239,85100
1190500-T00044KONTENER999239,85100
1200500-T00045KONTENER999239,85100
1210500-T00046KONTENER999239,85100
1220500-T00047KONTENER999239,85100
1230500-T00048KONTENER999239,85100
1240500-T00049KONTENER999239,85100
1250500-T00050KONTENER999239,85100
1260500-T00051KONTENER999239,85100
1270500-T00052KONTENER999239,85100
1280500-T00053KONTENER999395,00100
1290500-T00054KONTENER999395,00100
1300500-T00055KONTENER999395,00100
1310500-T00056KONTENER999395,00100
1320500-T00057KONTENER999375,00100
1330500-T00058SZAFKA999353,80100
1340500-T00059SZAFKA9991 587,00100
1350500-T00060SZAFKA9991 587,00100
1360500-T00061SZAFKA999268,40100
1370500-T00062SZAFKA999268,40100
1380500-T00063SZAFKA999201,72100
1390500-T00064SZAFKA999202,95100
1400500-T00065SZAFKA999202,95100
1410500-T00066SZAFKA999202,95100
1420500-T00067SZAFKA999202,95100
1430500-T00068SZAFKA999202,95100
1440500-T00069SZAFKA999202,95100
1450500-T00070SZAFKA999202,95100
1460500-T00071SZAFKA999202,95100
1470500-T00072SZAFKA999400,00100
1480500-T00073SZAFKA999400,00100
1490500-T00074SZAFKA999400,00100
1500500-T00075SZAFA AKTOWA9992 279,00100
1510500-T00076SZAFA AKTOWA9992 279,00100
1520500-T00077SZAFA UBRANIOWA9991 996,00100
1530500-T00078SZAFA UBRANIOWA9991 996,00100
1540500-T00079SZAFA AKTOWA999429,44100
1550500-T00080SZAFA AKTOWA999429,44100
1560500-T00081SZAFA999376,98100
1570500-T00082SZAFA999376,98100
1580500-T00083SZAFA UBRANIOWA999412,36100
1590500-T00084SZAFA UBRANIOWA999412,36100
1600500-T00085SZAFA999290,28100
1610500-T00086SZAFA999290,28100
1620500-T00087SZAFA999439,11100
1630500-T00088SZAFA AKTOWA999461,25100
1640500-T00089SZAFA AKTOWA999415,74100
1650500-T00090SZAFA UBRANIOWA999563,34100
1660500-T00091SZAFA AKTOWA999387,45100
1670500-T00092SZAFA AKTOWA999387,45100
1680500-T00093SZAFA AKTOWA999387,45100
1690500-T00094SZAFA AKTOWA999387,45100
1700500-T00095SZAFA AKTOWA999387,45100
1710500-T00096SZAFA AKTOWA999387,45100
1720500-T00097SZAFA AKTOWA999387,45100
1730500-T00098SZAFA AKTOWA999387,45100
1740500-T00099SZAFA AKTOWA999387,45100
1750500-T00100SZAFA AKTOWA999387,45100
1760500-T00101SZAFA AKTOWA999387,45100
1770500-T00102SZAFA AKTOWA999387,45100
1780500-T00103SZAFA AKTOWA999387,45100
1790500-T00104SZAFA AKTOWA999387,45100
1800500-T00105SZAFA AKTOWA999387,45100
1810500-T00106SZAFA AKTOWA999387,45100
1820500-T00107SZAFA AKTOWA999387,45100
1830500-T00108SZAFA AKTOWA999387,45100
1840500-T00109SZAFA AKTOWA999387,45100
1850500-T00110SZAFA AKTOWA999387,45100
1860500-T00111SZAFA AKTOWA999387,45100
1870500-T00112SZAFA AKTOWA999387,45100
1880500-T00113SZAFA AKTOWA999387,45100
1890500-T00114SZAFA AKTOWA999387,45100
1900500-T00115SZAFA AKTOWA999387,45100
1910500-T00116SZAFA AKTOWA999387,45100
1920500-T00117SZAFA AKTOWA999387,45100
1930500-T00118SZAFA AKTOWA999387,45100
1940500-T00119SZAFA AKTOWA999387,45100
1950500-T00120SZAFA AKTOWA999387,45100
1960500-T00121SZAFA AKTOWA999387,45100
1970500-T00122SZAFA AKTOWA999387,45100
1980500-T00123SZAFA AKTOWA999387,45100
1990500-T00124SZAFA AKTOWA999387,45100
2000500-T00125SZAFA AKTOWA999387,45100
2010500-T00126SZAFA AKTOWA999387,45100
2020500-T00127SZAFA AKTOWA999387,45100
2030500-T00128SZAFA AKTOWA999387,45100
2040500-T00129SZAFA AKTOWA999387,45100
2050500-T00130SZAFA AKTOWA999387,45100
2060500-T00131SZAFA AKTOWA999387,45100
2070500-T00132SZAFA UBRANIOWA999332,10100
2080500-T00133SZAFA UBRANIOWA999332,10100
2090500-T00134SZAFA UBRANIOWA999332,10100
2100500-T00135SZAFA UBRANIOWA999332,10100
2110500-T00136SZAFA UBRANIOWA999332,10100
2120500-T00137SZAFA UBRANIOWA999332,10100
2130500-T00138SZAFA AKTOWA999595,00100
2140500-T00139SZAFA AKTOWA999595,00100
2150500-T00140SZAFA AKTOWA999595,00100
2160500-T00141SZAFA AKTOWA999595,00100
2170500-T00142SZAFA AKTOWA999595,00100
2180600-002353STÓŁ999986,04100
2190600-003578STOLIK999457,50100
2200600-004057STOLIK999559,00100
2210600-004067STOLIK999564,00100
2220600-004270STÓŁ999881,60100
2230600-004413STOLIK999582,00100
2240600-005146STÓŁ9991 306,26100
2250600-T00001ŁĄCZNIK9991 037,45100
2260600-T00002ŁĄCZNIK999285,95100
2270600-T00003STOLIK KOMPUTEROWY9991 218,00100
2280600-T00004STOLIK KOMPUTEROWY9991 218,00100
2290600-T00005STÓŁ999433,10100
2300600-T00006STOLIK999174,46100
2310600-T00007STOLIK999147,60100
2320700-001824WITRYNA9991 666,64100
2330700-001827WITRYNA9991 107,22100
2340700-002778WITRYNA999812,00100
2350700-002779REGAŁ999510,00100
2360700-003015SZAFA9993 047,56100
2370700-003022SZAFKA9991 579,90100
2380700-003023WITRYNA9993 267,16100
2390700-003024WITRYNA9993 267,16100
2400700-T00001REGAŁ999618,06100
2410700-T00002REGAŁ9991 617,00100
2420700-T00003REGAŁ999320,86100
2430700-T00004REGAŁ999284,13100
2440700-T00005REGAŁ999282,90100
2450700-T00006REGAŁ999282,90100
2460700-T00007WITRYNA999494,10100
2470700-T00008WITRYNA999433,10100
2480900-009127KRZESŁO99960,00100
2490900-009217KRZESŁO99967,00100
2500900-009686KRZESŁO999285,00100
2510900-009687KRZESŁO999285,00100
2520900-009688KRZESŁO999285,00100
2530900-009689KRZESŁO999285,00100
2540900-009698KRZESŁO999713,00100
2550900-009706KRZESŁO999684,00100
2560900-009707KRZESŁO999684,00100
2570900-009709KRZESŁO999684,00100
2580900-009710KRZESŁO999684,00100
2590900-009719KANAPA9991 250,00100
2600900-009721KRZESŁO999713,00100
2610900-009722KRZESŁO999771,00100
2620900-009723KRZESŁO999713,00100
2630900-009724KRZESŁO999713,00100
2640900-009725KRZESŁO999684,00100
2650900-009726KRZESŁO999684,00100
2660900-010045KRZESŁO999741,00100
2670900-010046KRZESŁO999741,00100
2680900-010048KRZESŁO999741,00100
2690900-010075FOTEL999713,00100
2700900-010076FOTEL999713,00100
2710900-010077FOTEL999713,00100
2720900-010091FOTEL999684,00100
2730900-010148KANAPA9991 250,00100
2740900-011622KRZESŁO999290,00100
2750900-011633KRZESŁO999290,00100
2760900-011993KRZESŁO OBROTOWE9991 277,97100
2770900-012153KRZESŁO OBROTOWE999682,65100
2780900-012413KRZESŁO OBROTOWE999699,87100
2790900-013605KRZESŁO OBROTOWE999464,94100
2800900-013606KRZESŁO OBROTOWE999464,94100
2810900-013608KRZESŁO OBROTOWE999464,94100
2820900-013609KRZESŁO OBROTOWE999464,94100
2830900-013614KRZESŁO OBROTOWE999464,94100
2840900-013615KRZESŁO OBROTOWE999464,94100
2850900-013616KRZESŁO OBROTOWE999464,94100
2860900-013617KRZESŁO OBROTOWE999464,94100
2870900-013618KRZESŁO OBROTOWE999464,94100
2880900-013619KRZESŁO OBROTOWE999464,94100
2890900-013620KRZESŁO OBROTOWE999464,94100
2900900-013621KRZESŁO OBROTOWE999464,94100
2910900-013622KRZESŁO OBROTOWE999464,94100
2920900-013623KRZESŁO OBROTOWE999464,94100
2930900-013624KRZESŁO OBROTOWE999464,94100
2940900-013625KRZESŁO OBROTOWE999464,94100
2950900-013626KRZESŁO OBROTOWE999464,94100
2960900-013627KRZESŁO OBROTOWE999464,94100
2970900-013629KRZESŁO OBROTOWE999464,94100
2980900-013630KRZESŁO OBROTOWE999464,94100
2990900-013631KRZESŁO OBROTOWE999464,94100
3000900-013632KRZESŁO OBROTOWE999464,94100
3010900-013633KRZESŁO OBROTOWE999464,94100
3020900-013634KRZESŁO OBROTOWE999464,94100
3030900-T00001KRZESŁO99975,00100
3040900-T00002KRZESŁO99960,00100
3050900-T00003KRZESŁO99967,00100
3060900-T00004KRZESŁO999100,04100
3070900-T00005KRZESŁO99983,00100
3080900-T00006KRZESŁO999234,00100
3090900-T00007KRZESŁO99983,00100
3100900-T00008KRZESŁO999120,00100
3110900-T00009KRZESŁO999102,48100
3120900-T00010KRZESŁO999318,00100
3130900-T00011KRZESŁO999318,00100
3140900-T00012KRZESŁO99998,82100
3150900-T00013KRZESŁO999244,00100
3160900-T00014KRZESŁO999244,00100
3170900-T00015KRZESŁO999244,00100
3180900-T00016KRZESŁO999244,00100
3190900-T00017KRZESŁO999244,00100
3200900-T00018KRZESŁO999244,00100
3210900-T00019KRZESŁO999244,00100
3220900-T00020KRZESŁO999244,00100
3230900-T00021KRZESŁO999244,00100
3240900-T00022KRZESŁO999268,40100
3250900-T00023KRZESŁO999268,40100
3260900-T00024KRZESŁO999249,69100
3270900-T00025KRZESŁO999249,69100
3280900-T00026KRZESŁO SKŁADANE9990,00100
3290900-T00027KRZESŁO SKŁADANE9990,00100
3300900-T00028KRZESŁO SKŁADANE9990,00100
3311100-T00001RADIOMAGNETOFON9990,00100
3321100-T00002RADIOMAGNETOFON9990,00100
3331100-T00003RADIOMAGNETOFON9990,00100
3341100-T00004RADIOMAGNETOFON9990,00100
3351100-T00005RADIOMAGNETOFON9990,00100
3361100-T00006RADIOMAGNETOFON9990,00100
3371100-T00007RADI00DTWARZACZ9990,00100
3381100-T00008RADI00DTWARZACZ9990,00100
3391100-T00009RADI00DTWARZACZ9990,00100
3401200-004603TELEFON KOMÓRKOWY Samsung Galaxy J5999356388085836475785,97100
3411200-005450TELEFON KOMÓRKOWY Samsung Galaxy S10e999351585116618393199,26100
3421200-005474TELEFON KOMÓRKOWY Apple Iphone XS9993572210962622591 992,60100
3431200-005753TELEFON KOMÓRKOWY Samsung Galaxy A5099935404611202507298,40100
3441200-005798TELEFON KOMÓRKOWY Samsung Galaxy S10e999354046112011676199,26100
3451200-T00001TELEFON KOMÓRKOWY999356437082406608879,00100
3461200-005434TELEFON KOMÓRKOWY Samsung Galaxy S10e999351585116702551199,26100
3471500-002155KOMPUTER LENOVO ThinkCentre M900 MT999SPC0D9N2B2 094,69100
3481500-002274MONITOR IIYAMA ProLite B2280HS-B199911172V6803809451,41100
3491500-002276MONITOR IIYAMA ProLite B2280HS-B199911172V6800111451,41100
3501500-002324DRUKARKA ETYKIET Zebra GX-430T99932J1645013232 546,10100
3511500-003007CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH Zebra DS430899917280010504994566,91100
3521500-003280KOMPUTER ALL IN ONE HP EliteOne 800 G4 TOUCH999CZC84077MQ3 820,38100
3531500-003287KOMPUTER ALL IN ONE HP EliteOne 800 G4 TOUCH999CZC84077LY3 820,38100
3541500-003446KOMPUTER ALL IN ONE Dell OptiPlex 74709995TX9J134 637,10100
3551500-003454KOMPUTER ALL IN ONE Dell OptiPlex 74709991H49J134 637,10100
3561500-003455KOMPUTER ALL IN ONE Dell OptiPlex 74709994SX9J134 637,10100
3571500-003458KOMPUTER ALL IN ONE Dell OptiPlex 7470999FSX9J134 637,10100
3581500-003460KOMPUTER ALL IN ONE Dell OptiPlex 7470999GTX9J134 637,10100
3591500-003462KOMPUTER ALL IN ONE Dell OptiPlex 74709996TX9J134 637,10100
3601500-003463KOMPUTER ALL IN ONE Dell OptiPlex 7470999BTX9J134 637,10100
3611500-003464KOMPUTER ALL IN ONE Dell OptiPlex 7470999HTX9J134 637,10100
3621500-003465KOMPUTER ALL IN ONE Dell OptiPlex 7470999CW7BJ134 637,10100
3631500-003466KOMPUTER ALL IN ONE Dell OptiPlex 74709992X7BJ134 637,10100
3641500-003468KOMPUTER ALL IN ONE Dell OptiPlex 7470999GX7BJ134 637,10100
3651500-003469KOMPUTER ALL IN ONE Dell OptiPlex 7470999HV7BJ134 637,10100
3661500-003470KOMPUTER ALL IN ONE Dell OptiPlex 7470999BY7BJ134 637,10100
3671500-003471KOMPUTER ALL IN ONE Dell OptiPlex 74709994X7BJ134 637,10100
3681500-003472KOMPUTER ALL IN ONE Dell OptiPlex 7470999CY7BJ134 637,10100
3691500-003473KOMPUTER ALL IN ONE Dell OptiPlex 74709998X7BJ134 637,10100
3701500-003476KOMPUTER ALL IN ONE Dell OptiPlex 7470999TAG 1TXJ134 637,10100
3711500-003490KOMPUTER ALL IN ONE Dell OptiPlex 7470999JVX9J134 637,10100
3721500-003494KOMPUTER ALL IN ONE Dell OptiPlex 74709998SX9J134 637,10100
3731500-003495KOMPUTER ALL IN ONE Dell OptiPlex 7470999GSX9J134 637,10100
3741500-003961LAPTOP HP ProBook 640 G59995CG0307J365 223,81100
3751500-003881LAPTOP HP Pro Book 640 G59995CG02916T15 223,81100
3761500-004060NOTEBOOK Dell Latitude 55119999SBW1F34 661,70100
3771500-T00001MONITOR AOC X24P1999GMBL1HA145313787,20100
3781500-T00002MONITOR AOC X24P1999GMBL1HA145366787,20100
3791500-T00003MONITOR AOC X24P1999GMBL1HA145365787,20100
3801500-T00004MONITOR AOC X24P1999GMBL1HA145352787,20100
3811500-T00005MONITOR AOC X24P1999GMBKBHA134887787,20100
3821500-T00006MONITOR AOC X24P1999GMBL1HA145363787,20100
3831500-T00007MONITOR AOC X24P1999GMBL1HA145383787,20100
3841500-T00008MONITOR AOC X24P1999GMBKBHA135193787,20100
3851500-T00009MONITOR AOC X24P1999GMBL1HA145154787,20100
3861500-T00010MONITOR AOC X24P1999GMBL1HA145378787,20100
3871500-T00011LAPTOP Dell Latitude 5400999GLB25335 436,60100
3881500-T00012LAPTOP Dell Latitude 540099938K15335 436,60100
3891500-T00013LAPTOP Dell Latitude 540099962CB5335 436,60100
3901500-T00014LAPTOP Dell Latitude 5400999C48C5335 436,60100
3911500-T00015LAPTOP Dell Latitude 5400999FVJB5335 436,60100
3921500-T00016LAPTOP Dell Latitude 5400999FBX15335 436,60100
3931500-T00017LAPTOP Dell Latitude 54009999YP45335 436,60100
3941500-T00018LAPTOP Dell Latitude 5400999BJV25335 436,60100
3951500-T00019LAPTOP Dell Latitude 540099966QB5335 436,60100
3961500-T00020LAPTOP Dell Latitude 5400999H4515335 436,60100
3971500-T00021MONITOR AOC X24P1999GMBL5HA152590787,20100
3981500-T00022MONITOR AOC X24P1999GMBL5HA151328787,20100
3991500-T00023MONITOR AOC X24P1999GMBL5HA151333787,20100
4001500-T00024MONITOR AOC X24P1999GMBL5HA147806787,20100
4011500-T00025MONITOR AOC X24P1999GMBL5HA151326787,20100
4021500-T00026MONITOR AOC X24P1999GMBL5HA151123787,20100
4031500-T00027MONITOR AOC X24P1999GMBL5HA151398787,20100
4041500-T00028MONITOR AOC X24P1999GMBL5HA151116787,20100
4051500-T00029MONITOR AOC X24P1999GMBL5HA151122787,20100
4061500-T00030MONITOR AOC X24P1999GMBL5HA151118787,20100
4071500-T00031KOMPUTER All IN ONE HP EliteOne 800G5999CZC030722D4 672,77100
4081500-T00032KOMPUTER All IN ONE HP EliteOne 800G5999CZC030722G4 672,77100
4091500-T00033KOMPUTER All IN ONE HP EliteOne 800G5999CZC03072314 672,77100
4101500-T00034KOMPUTER All IN ONE HP EliteOne 800G5999CZC03072324 672,77100
4111500-T00035KOMPUTER All IN ONE HP EliteOne 800G5999CZC030722F4 672,77100
4121500-T00036KOMPUTER All IN ONE HP EliteOne 800G5999CZC030722J4 672,77100
4131500-T00037KOMPUTER All IN ONE HP EliteOne 800G5999CZC030722V4 672,77100
4141500-T00038KOMPUTER All IN ONE HP EliteOne 800G5999CZC03072344 672,77100
4151500-T00039KOMPUTER All IN ONE HP EliteOne 800G5999CZC030722S4 672,77100
4161500-T00040KOMPUTER All IN ONE HP EliteOne 800G5999CZC030722X4 672,77100
4171500-T00041KOMPUTER All IN ONE HP EliteOne 800G5999CZC03072334 672,77100
4181500-T00042KOMPUTER All IN ONE HP EliteOne 800G5999CZC03072384 672,77100
4191500-T00043KOMPUTER All IN ONE HP EliteOne 800G5999CZC030722P4 672,77100
4201500-T00044KOMPUTER All IN ONE HP EliteOne 800G5999CZC030722C4 672,77100
4211500-T00045KOMPUTER All IN ONE HP EliteOne 800G5999CZC03072354 672,77100
4221500-T00046KOMPUTER All IN ONE HP EliteOne 800G5999CZC030722N4 672,77100
4231500-T00047KOMPUTER All IN ONE HP EliteOne 800G5999CZC03072364 672,77100
4241500-T00048KOMPUTER All IN ONE HP EliteOne 800G5999CZC030722Y4 672,77100
4251500-T00049KOMPUTER All IN ONE HP EliteOne 800G5999CZC03072304 672,77100
4261500-T00050KOMPUTER All IN ONE HP EliteOne 800G5999CZC030722Z4 672,77100
4271500-T00051KOMPUTER All IN ONE HP EliteOne 800G5999CZC030722K4 672,77100
4281500-T00052KOMPUTER All IN ONE HP EliteOne 800G5999CZC030722W4 672,77100
4291500-T00053KOMPUTER All IN ONE HP EliteOne 800G5999CZC03072374 672,77100
4301500-T00054KOMPUTER All IN ONE HP EliteOne 800G5999CZC030722L4 672,77100
4311500-T00055KOMPUTER All IN ONE HP EliteOne 800G5999CZC030722H4 672,77100
4321500-T00056KOMPUTER All IN ONE HP EliteOne 800G5999CZC030722R4 672,77100
4331500-T00057KOMPUTER All IN ONE HP EliteOne 800G5999CZC030722M4 672,77100
4341500-T00058KOMPUTER All IN ONE HP EliteOne 800G5999CZC03072394 672,77100
4351500-T00059KOMPUTER All IN ONE HP EliteOne 800G5999CZC030722Q4 672,77100
4361500-T00060KOMPUTER All IN ONE HP EliteOne 800G5999CZC030722T4 672,77100
4371500-T00061LAPTOP HP ProBook 640 G59995CG0307GH85 223,81100
4381500-T00062LAPTOP HP ProBook 640 G59995CG0307G2Y5 223,81100
4391500-T00063LAPTOP HP ProBook 640 G59995CG0307GH85 223,81100
4401500-T00064LAPTOP HP ProBook 640 G59995CG0307JB45 223,81100
4411500-T00065LAPTOP HP ProBook 640 G59995CG0307G3P5 223,81100
4421500-T00066LAPTOP HP ProBook 640 G59995CG0307G3X5 223,81100
4431500-T00067LAPTOP HP ProBook 640 G59995CG0307GJG5 223,81100
4441500-T00068LAPTOP HP ProBook 640 G59995CG0307G3S5 223,81100
4451500-T00069LAPTOP HP ProBook 640 G59995CG0307GJJ5 223,81100
4461500-T00070LAPTOP HP ProBook 640 G59995CG0307J435 223,81100
4471500-T00071KOMPUTER Dell OptiPlex 3020MT9996GYSS222 882,00100
4481500-T00072MONITOR Dell P2214H999CN029C2974261473

3H1L

578,00100
4491500-T00073MONITOR Dell P2212H999CN0V0VCM742612A

605JU

645,75100
4501500-T00074KOMPUTER ALL IN ONE OptiPlex 7460999HY0M5T25 553,45100
4511500-T00075KOMPUTER Dell OptiPlex 3020 SFF999FRPGL822 857,91100
4521500-T00076MONITOR Dell P2214H9996WSFX62640,00100
4531500-T00077MONITOR Dell P2212H999CN0V0VCM742612A

60RUU

645,75100
4541500-T00078KOMPUTER Dell OptiPlex 3020 SFF999FR7PL822 857,91100
4551500-T00079MONITOR Dell P2214H9998XSFX62640,00100
4561500-T00080KOMPUTER Dell OptiPlex 7050999BZ8Z4M22 346,84100
4571500-T00081MONITOR IIYAMA XB2483HSU-B399911564732214621 564,56100
4581500-T00082KOMPUTER Dell OptiPlex 3020 SFF999FR4NL822 857,91100
4591500-T00083MONITOR Dell P2214H999CXSFX62640,00100
4601500-T00084KOMPUTER Dell OptiPlex 3020 SFF999FRQLL822 857,91100
4611500-T00085MONITOR Dell P2214H999CWSFX62640,00100
4621500-T00086MONITOR Dell P2212H999CN0V0VCM742612A

606TU

645,75100
4631500-T00087KOMPUTER Dell OptiPlex 3010MT999DJRGH572 646,24100
4641500-T00088KOMPUTER Dell OptiPlex 7050999BZH35M22 346,84100
4651500-T00089MONITOR IIYAMA XB2483HSU-B399911564736220831 564,56100
4661500-T00090MONITOR Dell P2212H999CN0V0VCM742612A

60T9U

645,75100
4671500-T00091KOMPUTER Dell OptiPlex 3020MT999HBYSS222 882,00100
4681500-T00092MONITOR Dell P2214H999CN029C2974261473

311L

578,00100
4691500-T00093KOMPUTER Dell OptiPlex 3020MT9994JYSS222 882,00100
4701500-T00094MONITOR Dell P2214H999CN029C2974261473

3H5L

578,00100
4711500-T00095KOMPUTER ALL IN ONE 74609993X3M5T25 553,45100
4721500-T00096KOMPUTER ALL IN ONE 7460999H22M5T25 553,45100
4731500-T00097KOMPUTER AII IN ONE Dell OptiPlex 7450

W11C

999BZN25M24 120,50100
4741500-T00098KOMPUTER Dell OptiPlex 3020 SFF999FRJNL822 857,91100
4751500-T00099MONITOR Dell P2214H9993XSFX62640,00100
4761500-T00100KOMPUTER GIGAM C2D E7600999000071 771,20100
4771500-T00101MONITOR Asus VE228H999B1LMQS0275981 180,80100
4781500-T00102KOMPUTER Dell OptiPlex 3010MT W7PRO999CKRGH5J2 646,24100
4791500-T00103KOMPUTER Dell OptiPlex 3020MT9996CYSS222 882,00100
4801500-T00104MONITOR Dell P2214H999CN029C2974261473

3H7L

578,00100
4811500-T00105KOMPUTER Dell OptiPlex 3010MT W7PRO999HKRGH5J2 646,24100
4821500-T00106KOMPUTER Dell OptiPlex 7050999BZH15M22 346,84100
4831500-T00107MONITOR IIYAMA XB2483HSU-B399911564736220801 564,56100
4841500-T00108KOMPUTER Dell OptiPlex 7050999BZDY4M22 346,84100
4851500-T00109MONITOR IIYAMA XB2483HSU-B399911564732219131 564,56100
4861500-T00110KOMPUTER AII IN ONE LENOVO

THINKCENTRE M900Z

999SPC0D9JCL3 050,40100
4871500-T00111KOMPUTER GIGAM C2D E7600999000051 771,20100
4881500-T00112MONITOR Asus VE228H999B1LMQS0275941 180,80100
4891500-T00113KOMPUTER Dell OptiPlex 3010MT W7PRO9991JRGH5J2 646,24100
4901500-T00114MONITOR Dell P2212H999CN0V0VCM742612A

60RRU

645,75100
4911500-T00115KOMPUTER Dell OptiPlex 3020MT99948YSS222 882,00100
4921500-T00116MONITOR Dell P2214H999CN029C2974261473

3GVL

578,00100
4931500-T00117KOMPUTER NTT W975M999132663417651 446,48100
4941500-T00118MONITOR AOC E2260PWDA999BMFD99A000435964,32100
4951500-T00119KOMPUTER Dell OptiPlex 7050999BZJ55M22 346,84100
4961500-T00120MONITOR IIYAMA XB2483HSU-B399911564736225231 564,56100
4971500-T00121LAPTOP SONY VAIO SZ71WN T9300999J0030ZCE9 502,59100
4981500-T00122LAPTOP THINKPAD L470 SKABYLAKE RX999PF10LKHT5 694,90100
4991500-T00123KOMPUTER Dell OptiPlex 3010 MT W7PRO9993KRGH5J2 646,24100
5001500-T00124LAPTOP THINKPAD L470 SKABYLAKE RX999PF10XTW65 694,90100
5012100-002078WENTYLATOR Adler AD730599979,00100
5022100-002080WENTYLATOR Adler AD730599979,00100
5032100-T00001GRZEJNIK999532,33100
5042100-T00002GRZEJNIK999532,33100
5052100-T00003GRZEJNIK999532,33100
5062100-T00004GRZEJNIK999532,33100
5072100-T00006KLIMATYZATOR9991 290,00100
5082100-T00007KLIMATYZATOR9991 692,48100
5092100-T00008EKSPRES DO KAWY9991 228,77100
5102100-T00009GRZEJNIK999485,37100
5112100-T00021WENTYLATOR0,00
5122100-T00022WENTYLATOR0,00
5132100-T00023WENTYLATOR0,00
5142100-T00024WENTYLATOR0,00
5152100-T00025WENTYLATOR0,00
5162100-T00026WENTYLATOR0,00
5172100-T00027WENTYLATOR0,00
5182100-T00028WENTYLATOR0,00
5192100-T00030WENTYLATOR0,00
5202100-T00031WENTYLATOR0,00
5212100-T00032WENTYLATOR0,00
5222100-T00033WENTYLATOR0,00
5232100-T00034WENTYLATOR0,00
5242700-T00001APARAT FOTOGRAFICZNY Sony DSC- HX20V0,00
525ILOSC-05-000541PRZYSTAWKA0,00
526WNPO-T00004SYSTEM REJESTRÓW PUBLICZNYCH

W TURYSTYCE - TURYSTYKA.GOV. PL

9991 734 240,0050
5279000000008LUSTRO-0,00
52815000000007LUSTRO-0,00
52919000000006LUSTRO-0,00
53024000000007LUSTRO-0,00
53127000000005LUSTRO-0,00
532235000000002LAMPKA-0,00
533OBRAZ "PEJZAŻ" - L. FALKOWSKI-0,00
534OBRAZ "KWIATY" - J. BAURSKI-0,00
535OBRAZ "PEJZAŻ" - L. FALKOWSKI-0,00
536OBRAZ "ZIMA" - T. JANICKI-0,00
537OBRAZ "PEJZAŻ" - FILIPKIEWICZ-0,00
538OBRAZ "WIOSNA" - MACKIEWICZ-0,00
RAZEM w tym:3 248 822,17
Środki trwałe806 536,64
Środki o charakterze wyposażenia708 045,53
Wartości niematerialne i prawne1 734 240,00