Monitor Polski

M.P.2018.191

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Składniki majątkowe określone w załączniku do zarządzenia, znajdujące się w posiadaniu Ministerstwa Środowiska przekształconego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Środowiska (Dz. U. poz. 104), służące przed dniem 9 stycznia 2018 r. realizacji zadań komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu gospodarka wodna, stają się składnikami majątkowymi Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, utworzonego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2078 oraz z 2018 r. poz. 105), zgodnie ze stanem ksiąg rachunkowych działu gospodarka wodna na dzień 31 grudnia 2017 r.
§  2.  Składniki majątkowe nieujęte w załączniku do niniejszego zarządzenia, służące przed dniem 9 stycznia 2018 r. realizacji zadań komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu gospodarka wodna, pozostają w nieodpłatnym użytkowaniu Ministerstwa Środowiska do czasu przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.
§  3.  Składniki majątkowe, o których mowa w § 2, zostaną przekazane Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zgodnie z wynikami przeprowadzonej inwentaryzacji.
§  4.  Sprawy wszczęte i niezakończone w Ministerstwie Środowiska przed dniem 9 stycznia 2018 r. z zakresu działu gospodarka wodna stają się sprawami Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
§  5.  Akta spraw, o których mowa w § 4, przekazuje się protokołem zdawczo-odbiorczym.
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 9 stycznia 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH BĘDĄCYCH PRZED DNIEM 9 STYCZNIA 2018 R. W POSIADANIU MINISTERSTWA ŚRODOWISKA JAKO URZĘDU OBSŁUGUJĄCEGO MINISTRA WŁAŚCIWEGO DS. DZIAŁU GOSPODARKA WODNA, PRZEJMOWANYCH NA STAN MINISTERSTWA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Lp.NazwaNr

inwentarzowy

Nr

fabryczny

Data zakupuBilansowa wartość początkowaUmorzenie bilansowe na dzień 31 grudnia 2017 r.Uwagi
12345678
1Komputer

Zoneo

Phantom

PE2B4BC1DD

WYP-07071500257/20142014.11.213 135,763 135,76MS Office 2010
2Komputer

Zoneo

Phantom

PE2B4BC1DD

WYP-07063800180/20142014.11.213 135,763 135,76MS Office 2010
3Laptop Toshiba R-930-14CST-491-068186YC050876H2013.06.275 010,325 010,32MS Office 2010
4Komputer

Zoneo

Phantom

PE2B4BC1DD

WYP-07067600218/20142014.11.213 135,763 135,76MS Office

2013

(licencja zbiorowa

MŚ)

5Modem Orange Airbox 2 PlusWYP-07134186726202326

7089

2015.12.180,010,01
6Monitor

SyncMaster

24"

WYP-0712450393H4MFB

03808

2015.11.171 082,401 082,40
7Telefon komórkowy

Samsung

Galaxy S7

(G930F)

czarny

WYP-07176600035260109

3068887

2017.09.27199,26199,26
8Tablet IPad 9,7' Air LTE 16GBWYP-071407SDMPPT0JJ

F4YH

2015.12.182 024,582 024,58
9Laptop Toshiba Portege z 30ST-491-0684061G049016H2016.02.026 787,143 732,92MS Office

2013

(licencja zbiorowa

MŚ)

10Monitor Samsung SyncMaster 24"WYP-0711950393H4MFB

05253

2015.06.151 082,401 082,40
11Laptop

Lenowo L440

ST-491-068312R90C0ZP92015.01.213 733,053 266,43MS Office

2013

(licencja zbiorowa

MŚ)

12Laptop Lenovo ThinkPad P70ST-491-068423PC0DA7UP2016.11.105 953,201 934,79
13Telefon Samsung Galaxy S6WYP-07142735592207121

9154

2015.12.302 483,372 483,37
14Modem Orange Airbox 2 PlusWYP-07134986726202327

5736

2015.12.180,010,01
15Komputer AIO Adax Delta W8PC4570EWYP-0714031549101A0382015.12.183 039,333 039,33
16Jednostka centralna ADS S15WYP-0663812010.12.162 476,602 476,60MS Office 2007
17Monitor

Hyundai

WYP-0700212008.12.18540,46540,46
18Komputer

Zoneo

Phantom

PE2B4BC1DD

WYP-07064000182/20142014.11.213 135,763 135,76MS Office 2010
19Komputer stacjonarny

AIO NTT

System

Business

W975M

ST-491-068034122590216722012.12.203 546,053 546,05MS Office 2010
20Zestaw komputerowy AIO Lenovo ThinkCentre M900zWYP-071565PC0D9LMR2016.11.093 050,403 050,40
21Jednostka centralna NTT W975MWYP-070479132663437432013.11.261 894,201 894,20MS Office 2007
22Monitor AOC LCD 19"WYP-0702432009.05.19536,6536,6
23Monitor LCD Hyundai X224WD 22"WYP-0668812010.12.22578,68578,68
24Laptop Lenovo ThinkPad L560WYP-071639MP102YKY2016.11.103 093,453 093,45
25Zestaw komputerowy AIO Lenovo ThinkCentre M900zWYP-071719PC0H1RFT2016.12.273 050,403 050,40
26Komputer stacjonarny

AIO NTT

System

Business

W975M

ST-491-068028122590216782012.12.203 546,053 546,05MS Office 2010
27Zestaw komputerowy AIO XCTO

Opti Plex 7450

ST-491-068520JF5F1M22017.12.194 131,570,00
28Komputer stacjonarny

AIO NTT

System

Business

W975M

ST-491-068033122590216572012.12.203 546,053 546,05MS Office 2010
29Laptop Dell Latitude E6330ST-491-0682159YY3TY12013.12.053 579,33 579,3MS Office 2007
30Komputer

Zoneo

Phantom

PE2B4BC1DD

WYP-07068300225/20142014.11.213 135,763 135,76MS Office 2010
31Modem Orange Airbox 2 PlusWYP-07135286726202327

1396

2015.12.180,010,01
32Zestaw komputerowy AIO XCTO Opti Plex 7450ST-491-068522JF5K1M22017.12.194 131,570,00
33Komputer AIO Adax Delta W8PC4570EWYP-0713661549101A0012015.12.183 039,333 039,33MS Office

2013

(licencja zbiorowa

MŚ)