Monitor Polski

M.P.2016.872

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 105
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 23 sierpnia 2016 r.
w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Na podstawie art. 3 9 ust. 1 a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 3 92 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. Składniki majątkowe, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia, znajdujące się w posiadaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przekształconego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2077), będące w dyspozycji komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działów administracja publiczna, z zastrzeżeniem § 2 pkt 2, oraz wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, według stanu na dzień 15 listopada 2015 r., stają się składnikami majątkowymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji utworzonego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1946).
§  2. Składniki majątkowe, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia, znajdujące się w posiadaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przekształconego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Cyfryzacji, będące, według stanu na dzień 26 listopada 2015 r., w dyspozycji:
1) komórki organizacyjnej obsługującej sprawy działu łączność w zakresie spraw poczty,
2) komórki organizacyjnej obsługującej sprawy działu administracja publiczna w zakresie geodezji i kartografii

- stają się składnikami majątkowymi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa utworzonego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 2080).

§  3. Sprawy wszczęte i niezakończone w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji przed dniem:
1) 16 listopada 2015 r. w zakresie działów administracji rządowej:
a) administracja publiczna, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. b,
b) wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne

- stają się sprawami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

2) 27 listopada 2015 r. w zakresie działów administracji rządowej:
a) łączność, dotyczące poczty,
b) administracja publiczna, dotyczące geodezji i kartografii

- stają się sprawami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

§  4. Akta spraw, o których mowa w § 3, przekazuje się protokołem zdawczo-odbiorczym.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 oraz § 3 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 16 listopada 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH DO PRZEKAZANIA Z MINISTERSTWA CYFRYZACJI (BYŁEGO MINISTERSTWA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI) DO MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

L.p.Nr inwentarzowyNazwaBarkodNr fabrycznyLokalizacjaBilansowa wartość początkowaUmorzenie bilansowe na dzień 31.12.15r.
1808-003/001881BIURKO1100000028208102 (DAP)0,000,00
2808-003/001882BIURKO1100000028215102 (DAP)0,000,00
3808-003/001883BIURKO1100000028222102 (DAP)0,000,00
4808-004/000017CZAJNIKwyposażenie102 (DAP)0,000,00
5491-004/000096DRUKARKA HP1100000023746CNBW8190B1102 (DAP)0,000,00
6491-001/000602KOMPUTER11000000060534306H3J102 (DAP)5327,745327,74
7491-001/000602-02MONITOR110000000606071618814AE4D102 (DAP)0,000,00
8491-001/001014KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000067603CZC3500JQ8102 (DAP)3581,082238,25
9808-003/000791KONTENER BIURKOWY1100000029281102 (DAP)325,97325,97
10808-003/002654KONTENEREK1100000027713102 (DAP)0,000,00
11808-003/002655KONTENEREK1100000028246102 (DAP)0,000,00
12808-003/002656KONTENEREK1100000028253102 (DAP)0,000,00
13808-004/000222KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie102 (DAP)0,000,00
14808-003/002766KRZESŁO1100000028284102 (DAP)0,000,00
15808-003/002873KRZESŁO1100000033684102 (DAP)0,000,00
16808-003/003218KRZESŁO OBROTOWE1100000018667102 (DAP)0,000,00
17808-003/003221KRZESŁO OBROTOWE1100000028291102 (DAP)0,000,00
18808-003/003223KRZESŁO OBROTOWE1100000028307102 (DAP)0,000,00
19808-004/000388LAMPKAwyposażenie102 (DAP)0,000,00
20808-004/000389LAMPKAwyposażenie102 (DAP)0,000,00
21491-001/000051MONITOR SAMSUNG 913N1100000000174102 (DAP)1440,051440,05
22491-001/000017NOTEBOOK DELL V3550 SILVER 15,611000000000513MCJMR1102 (DAP)3505,503505,50
23622-004/000104RADIOMAGNETOFON PHILIPS1100000023913KW000348312071102 (DAP)0,000,00
24808-003/003711REGAŁ1100000028314102 (DAP)0,000,00
25808-003/003780REGAŁ1100000028321102 (DAP)0,000,00
26808-003/003781REGAŁ1100000028338102 (DAP)0,000,00
27808-003/000979STOLIK OKOLICZNOŚCIOWY1100000013556102 (DAP)510,80510,80
28808-003/004293SZAFA1100000028345102 (DAP)0,000,00
29808-004/000820WIESZAK STOJĄCY1100000024255102 (DAP)0,000,00
30491-001/000508ZESTAW DELL (JEDNOSTKA)1100000004684CMW404J102 (DAP)5734,005734,00
31808-003/000102BIURKO1100000012498104 (DAP)901,58901,58
32808-003/001751BIURKO1100000010166104 (DAP)0,000,00
33808-003/001967BIURKO1100000023005104 (DAP)0,000,00
34808-003/002089BIURKO1100000027591104 (DAP)0,000,00
35808-004/000018CZAJNIKwyposażenie104 (DAP)0,000,00
36491-004/000094DRUKARKA HP1100000024095CNBW8190BM104 (DAP)0,000,00
37808-003/002199FOTEL1100000027614104 (DAP)0,000,00
38808-003/002200FOTEL1100000027621104 (DAP)0,000,00
39808-003/002224FOTEL1100000027652104 (DAP)0,000,00
40808-003/002295FOTEL OBROTOWY1100000012436104 (DAP)0,000,00
41808-003/002302FOTEL OBROTOWY1100000027676104 (DAP)0,000,00
42808-003/002446KOMODA1100000027683104 (DAP)0,000,00
43491-003/000148KOMPUTER ALL IN ONE HP COMPAQ ELITE 83001100000062998CZC3144YCY104 (DAP)3494,433494,43
44491-001/000519KOMPUTER DELL (JEDNOSTKA)1100000004875FPNT13J104 (DAP)5158,165158,16
45808-003/002459KONTENER1100000027690104 (DAP)0,000,00
46808-003/002549KONTENEREK1100000027706104 (DAP)0,000,00
47808-003/002659KONTENEREK1100000027720104 (DAP)0,000,00
48808-004/000219KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie104 (DAP)0,000,00
49808-004/000223KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie104 (DAP)0,000,00
50808-004/000224KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie104 (DAP)0,000,00
51808-003/002806KRZESŁO1100000027737104 (DAP)0,000,00
52808-003/002874KRZESŁO1100000027744104 (DAP)0,000,00
53808-003/002875KRZESŁO1100000027751104 (DAP)0,000,00
54808-003/003148KRZESŁO1100000027768104 (DAP)0,000,00
55808-003/003149KRZESŁO1100000027775104 (DAP)0,000,00
56808-003/003151KRZESŁO1100000027782104 (DAP)0,000,00
57808-003/003153KRZESŁO1100000027799104 (DAP)0,000,00
58808-003/004681KRZESŁO RAYA CZARNE1100000072256104 (DAP)467,40467,40
59808-004/000383LAMPKAwyposażenie104 (DAP)0,000,00
60808-004/000405LAMPKAwyposażenie104 (DAP)0,000,00
61808-004/000483LUSTROwyposażenie104 (DAP)0,000,00
62803-003/000014MASZYNA DO NISZCZENIA AKT1100000027577104 (DAP)1167,071167,07
63808-003/003479NADSTAWKA1100000027805104 (DAP)0,000,00
64803-003/000021NISZCZARKA HSM SECURIO B32 DIN51100000043003104 (DAP)2437,422437,42
65491-003/000072NOTEBOOK HP PROBOOK 4540S11000000275602CE2212587104 (DAP)2587,762587,76
66808-003/003550PÓŁKA1100000079293104 (DAP)0,000,00
67808-003/003559PRZYSTAWKA1100000027812104 (DAP)0,000,00
68808-003/003560PRZYSTAWKA1100000027829104 (DAP)0,000,00
69622-004/000077RADIOMAGNETOFON PANASONIC1100000024118UH7IB07270104 (DAP)0,000,00
70622-004/000116RADIOMAGNETOFON PHILIPS1100000024125CB01964903034104 (DAP)0,000,00
71622-004/000134RADIOMAGNETOFON SONY110000002413252197104 (DAP)0,000,00
72808-003/003814REGAŁ1100000027843104 (DAP)0,000,00
73808-003/003816REGAŁ1100000027850104 (DAP)0,000,00
74808-003/003849REGAŁ1100000042860104 (DAP)0,000,00
75808-003/003980STOLIK1100000027867104 (DAP)0,000,00
76808-003/004038STÓŁ1100000027881104 (DAP)0,000,00
77808-003/000295SZAFA1100000008989104 (DAP)757,62757,62
78808-003/004172SZAFA1100000027904104 (DAP)0,000,00
79808-003/004294SZAFA1100000027911104 (DAP)0,000,00
80808-003/004296SZAFA1100000027928104 (DAP)0,000,00
81808-003/004453SZAFKA1100000047148104 (DAP)0,000,00
82808-003/004518SZAFKA1100000027935104 (DAP)0,000,00
83491-003/000235TABLET SONY XPERIA SGP321E3 B.EC21100000070351S010005674104 (DAP)2563,112563,11
84629-004/000616TELEFON KOMORKOWY SAMSUNG GALAXY S5353749062023374104 (DAP)246,00246,00
85808-004/000663WENTYLATORwyposażenie104 (DAP)0,000,00
86808-004/000664WENTYLATORwyposażenie104 (DAP)0,000,00
87808-004/000734WENTYLATORwyposażenie104 (DAP)0,000,00
88808-004/000776WIESZAK1100000024156104 (DAP)0,000,00
89808-004/000852ZEGARwyposażenie104 (DAP)0,000,00
90491-001/000362-01MONITOR1100000002970744459AFE29L104 (DAP)0,000,00
91EWIDENCJA ILOŚCIOWATELEFON KOMÓRKOWY NOKIA E72wyposażenie355974044783485104 (DAP)0,000,00
92808-003/003482NADSTAWKA1100000078012104 (DAP)0,000,00
93808-003/002045BIURKO1100000019763106 (DAP)0,000,00
94808-003/002095BIURKO1100000019770106 (DAP)0,000,00
95808-003/002096BIURKO1100000019787106 (DAP)0,000,00
96808-003/002107BIURKO1100000021360106 (DAP)0,000,00
97808-003/002117BIURKO1100000019794106 (DAP)0,000,00
98808-003/002138BIURKO1100000042549106 (DAP)0,000,00
99808-003/000009BIURKO JASNE1100000018261106 (DAP)40,0040,00
100808-004/000970CYRKULATOR CR 7307 CAMRYwyposażenie106 (DAP)180,56180,56
101808-004/000971CYRKULATOR CR 7307 CAMRYwyposażenie106 (DAP)180,56180,56
102808-004/000013CZAJNIKwyposażenie106 (DAP)0,000,00
103808-004/000014CZAJNIKwyposażenie106 (DAP)0,000,00
104808-004/000140GRZEJNIK1100000079736106 (DAP)0,000,00
105491-001/001034KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000067801CZC3500JR5106 (DAP)3581,082238,25
106491-001/001084KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000068303CZC3500JSK106 (DAP)3581,542238,50
107491-001/001037KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000067832CZC3500JQG106 (DAP)3581,082238,25
108491-001/001077KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000068235CZC3500JRJ106 (DAP)3581,082238,25
109491-001/001041KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000067870CZC3500JPZ106 (DAP)3581,082238,25
110491-001/000540KOMPUTER DELL (JEDNOSTKA)1100000005278F7BS03J106 (DAP)5158,165158,16
111491-001/000875KOMPUTER IBOX110000006394050106 (DAP)2737,981985,05
112491-001/000681KOMPUTER TYPU ALL IN ONE1100000053248BZSRMW1106 (DAP)4849,894486,25
113808-003/000414KONTENER1100000047438106 (DAP)89,4389,43
114808-003/002461KONTENEREK1100000019367106 (DAP)0,000,00
115808-003/002508KONTENEREK1100000019374106 (DAP)0,000,00
116808-003/002660KONTENEREK1100000019824106 (DAP)0,000,00
117808-003/002661KONTENEREK1100000019831106 (DAP)0,000,00
118808-003/002672KONTENEREK1100000019848106 (DAP)0,000,00
119808-003/002686KONTENEREK1100000019855106 (DAP)0,000,00
120808-004/000199KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie106 (DAP)0,000,00
121808-004/000200KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie106 (DAP)0,000,00
122808-004/000239KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie106 (DAP)0,000,00
123808-003/002762KRZESŁO1100000019435106 (DAP)0,000,00
124808-003/003197KRZESŁO OBROTOWE1100000019466106 (DAP)0,000,00
125808-003/003265KRZESŁO OBROTOWE1100000021445106 (DAP)0,000,00
126808-003/003291KRZESŁO OBROTOWE1100000019879106 (DAP)0,000,00
127808-003/003295KRZESŁO OBROTOWE1100000019886106 (DAP)0,000,00
128808-003/003298KRZESŁO OBROTOWE1100000019893106 (DAP)0,000,00
129808-003/003303KRZESŁO OBROTOWE1100000019503106 (DAP)0,000,00
130808-003/003309KRZESŁO OBROTOWE1100000019909106 (DAP)0,000,00
131808-003/003400KRZESŁO OBROTOWE1100000019916106 (DAP)0,000,00
132808-003/003426KRZESŁO OBROTOWE1100000019923106 (DAP)0,000,00
133808-004/000352LAMPKAwyposażenie106 (DAP)0,000,00
134491-004/000330MONITOR DELL 1703FP1100000042013CN04Y279716184ADDDLV106 (DAP)0,000,00
135808-003/003510NADSTAWKA1100000019930106 (DAP)0,000,00
136808-003/003648PRZYSTAWKA1100000042495106 (DAP)0,000,00
137808-003/003659PRZYSTAWKA1100000019947106 (DAP)0,000,00
138622-004/000086RADIOMAGNETOFON PANASONIC1100000041955GU5ID42940106 (DAP)0,000,00
139622-004/000127RADIOMAGNETOFON SONY110000002407152175106 (DAP)0,000,00
140622-004/000136RADIOMAGNETOFON SONY11000000240029175182106 (DAP)0,000,00
141808-003/003930STOLIK1100000059417106 (DAP)0,000,00
142808-003/004300SZAFA1100000019954106 (DAP)0,000,00
143808-003/004302SZAFA1100000019961106 (DAP)0,000,00
144808-003/004303SZAFA1100000019978106 (DAP)0,000,00
145808-003/004304SZAFA1100000019985106 (DAP)0,000,00
146808-003/004305SZAFA1100000027331106 (DAP)0,000,00
147808-003/004310SZAFA1100000019992106 (DAP)0,000,00
148808-003/004311SZAFA1100000020004106 (DAP)0,000,00
149808-003/004314SZAFA1100000020011106 (DAP)0,000,00
150808-003/004321SZAFA1100000020028106 (DAP)0,000,00
151808-003/004543SZAFKA1100000020035106 (DAP)0,000,00
152808-003/004544SZAFKA1100000020042106 (DAP)0,000,00
153808-003/004552SZAFKA1100000020059106 (DAP)0,000,00
154808-003/004561SZAFKA1100000020066106 (DAP)0,000,00
155808-003/004563SZAFKA1100000020073106 (DAP)0,000,00
156808-004/000649WENTYLATORwyposażenie106 (DAP)0,000,00
157808-004/000660WENTYLATORwyposażenie106 (DAP)0,000,00
158808-004/000661WENTYLATORwyposażenie106 (DAP)0,000,00
159808-004/000778WIESZAK1100000042587106 (DAP)0,000,00
160808-003/002668KONTENER1100000078456106 (DAP)0,000,00
161491-001/000522-01MONITOR1100000004943736088A81D5S106 (DAP)0,000,00
162808-003/001848BIURKO1100000019299107 (DAP)0,000,00
163808-003/001966BIURKO1100000019305107 (DAP)0,000,00
164808-003/001968BIURKO1100000019312107 (DAP)0,000,00
165808-003/002109BIURKO1100000019329107 (DAP)0,000,00
166808-003/002111BIURKO1100000019336107 (DAP)0,000,00
167808-003/002112BIURKO1100000079255107 (DAP)0,000,00
168808-004/000972CYRKULATOR CR 7307 CAMRYwyposażenie107 (DAP)180,56180,56
169808-004/000973CYRKULATOR CR 7307 CAMRYwyposażenie107 (DAP)180,56180,56
170808-004/000009CZAJNIKwyposażenie107 (DAP)0,000,00
171808-004/000015CZAJNIKwyposażenie107 (DAP)0,000,00
172491-004/000190DRUKARKA SAMSUNG11000000421433N21BKBQ224711107 (DAP)0,000,00
173808-003/002154FOTEL1100000019343107 (DAP)0,000,00
174491-001/001018KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000067641CZC3500JQS107 (DAP)3581,082238,25
175491-003/000155KOMPUTER ALL IN ONE HP COMPAQ ELITE 83001100000063063CZC3144YCB107 (DAP)3494,433494,43
176491-003/000127KOMPUTER ALL IN ONE HP COMPAQ ELITE 83001100000062783CZC3144YD9107 (DAP)3494,433494,43
177491-003/000186KOMPUTER ALL IN ONE HP COMPAQ ELITE 83001100000064138CZC3144YCD107 (DAP)3494,433494,43
178808-003/002458KONTENER1100000019350107 (DAP)0,000,00
179808-003/002529KONTENEREK1100000019381107 (DAP)0,000,00
180808-003/002547KONTENEREK1100000042600107 (DAP)0,000,00
181808-003/002548KONTENEREK1100000019398107 (DAP)0,000,00
182808-003/002550KONTENEREK1100000033455107 (DAP)0,000,00
183808-003/002674KONTENEREK1100000019404107 (DAP)0,000,00
184808-003/002676KONTENEREK1100000019411107 (DAP)0,000,00
185808-004/000206KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie107 (DAP)0,000,00
186808-004/000213KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie107 (DAP)0,000,00
187808-004/000214KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie107 (DAP)0,000,00
188808-003/002752KRZESŁO1100000019428107 (DAP)0,000,00
189808-003/002753KRZESŁO1100000030393107 (DAP)0,000,00
190808-003/003219KRZESŁO OBROTOWE1100000031260107 (DAP)0,000,00
191808-003/003289KRZESŁO OBROTOWE1100000019480107 (DAP)0,000,00
192808-003/003290KRZESŁO OBROTOWE1100000019497107 (DAP)0,000,00
193808-003/003395KRZESŁO OBROTOWE1100000019527107 (DAP)0,000,00
194808-003/003396KRZESŁO OBROTOWE1100000019534107 (DAP)0,000,00
195808-004/000379LAMPKAwyposażenie107 (DAP)0,000,00
196803-004/000038NISZCZARKA DOKUMENTÓW IDEAL 223011000000240192089259107 (DAP)0,000,00
197491-001/000228NOTEBOOK HP NC 80001100000066859CNU4021KCN107 (DAP)10779,9210779,92
198808-003/003634PRZYSTAWKA1100000019558107 (DAP)0,000,00
199808-003/003635PRZYSTAWKA1100000042624107 (DAP)0,000,00
200622-004/000095RADIOMAGNETOFON CD PHILIPS AZ-13161100000042631GW200552152598107 (DAP)0,000,00
201808-003/003713REGAŁ1100000019565107 (DAP)0,000,00
202808-003/003813REGAŁ1100000019572107 (DAP)0,000,00
203808-003/003979STOLIK1100000042617107 (DAP)0,000,00
204808-003/004013STOLIK POD TELEFON1100000042686107 (DAP)0,000,00
205808-003/004167SZAFA1100000019596107 (DAP)0,000,00
206808-003/004176SZAFA1100000019602107 (DAP)0,000,00
207808-003/004177SZAFA1100000019619107 (DAP)0,000,00
208808-003/004297SZAFA1100000019626107 (DAP)0,000,00
209808-003/004313SZAFA1100000019633107 (DAP)0,000,00
210808-003/004315SZAFA1100000019640107 (DAP)0,000,00
211808-003/004317SZAFA1100000019657107 (DAP)0,000,00
212808-003/004318SZAFA1100000019664107 (DAP)0,000,00
213808-003/004545SZAFKA1100000019688107 (DAP)0,000,00
214808-003/004546SZAFKA1100000019695107 (DAP)0,000,00
215808-003/004555SZAFKA1100000019701107 (DAP)0,000,00
216808-003/004557SZAFKA1100000019718107 (DAP)0,000,00
217808-003/004558SZAFKA1100000019725107 (DAP)0,000,00
218629-004/000604TELEFON KOMÓRKOWY HUAWEI ASCEND Y550 LTE BIAŁY865170021026450107 (DAP)1,231,23
219808-004/000651WENTYLATORwyposażenie107 (DAP)0,000,00
220491-001/000608ZESTAW DELL11000000061212106H3J107 (DAP)5327,745327,74
221491-001/000608-01MONITOR110000000613871618814E48107 (DAP)0,000,00
222808-003/001808BIURKO1100000018940108 (DAP)0,000,00
223808-003/001809BIURKO1100000018957108 (DAP)0,000,00
224808-003/001854BIURKO1100000018964108 (DAP)0,000,00
225808-003/001935BIURKO1100000042709108 (DAP)0,000,00
226808-003/001965BIURKO1100000018971108 (DAP)0,000,00
227808-003/002105BIURKO1100000042716108 (DAP)0,000,00
228808-003/002106BIURKO1100000018988108 (DAP)0,000,00
229808-003/002108BIURKO1100000018995108 (DAP)0,000,00
230808-004/000974CYRKULATOR CR 7307 CAMRYwyposażenie108 (DAP)180,56180,56
231808-004/000975CYRKULATOR CR 7307 CAMRYwyposażenie108 (DAP)180,56180,56
232808-004/000011CZAJNIKWyposażenie108 (DAP)0,000,00
233491-004/000632CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH DATALOGIC QW21201100000079323108 (DAP)233,70233,70
234491-001/000972KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000067184CZC3500JPL108 (DAP)3581,082238,25
235491-001/001016KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000067627CZC3500JQH108 (DAP)3581,082238,25
236491-001/000537KOMPUTER DELL110000000521648BS03J108 (DAP)5158,165158,16
237491-001/000537-02MONITOR11000000052236227161875SA371108 (DAP)0,000,00
238808-003/002530KONTENEREK1100000019015108 (DAP)0,000,00
239808-003/002670KONTENEREK1100000042723108 (DAP)0,000,00
240808-003/002671KONTENEREK1100000042761108 (DAP)0,000,00
241808-003/002675KONTENEREK1100000042754108 (DAP)0,000,00
242808-004/000220KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie108 (DAP)0,000,00
243808-004/000221KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie108 (DAP)0,000,00
244808-004/000241KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie108 (DAP)0,000,00
245808-003/000477KRZESŁO1100000042693108 (DAP)168,36168,36
246808-003/003163KRZESŁO1100000019039108 (DAP)0,000,00
247808-003/000056KRZESŁO OBROTOWE1100000012047108 (DAP)119,00119,00
248808-003/003287KRZESŁO OBROTOWE1100000019053108 (DAP)0,000,00
249808-003/003300KRZESŁO OBROTOWE1100000019060108 (DAP)0,000,00
250808-003/003392KRZESŁO OBROTOWE1100000019077108 (DAP)0,000,00
251808-003/003398KRZESŁO OBROTOWE1100000019084108 (DAP)0,000,00
252808-003/003399KRZESŁO OBROTOWE1100000019091108 (DAP)0,000,00
253808-004/000384LAMPKAwyposażenie108 (DAP)0,000,00
254808-004/000385LAMPKAwyposażenie108 (DAP)0,000,00
255808-004/000386LAMPKAwyposażenie108 (DAP)0,000,00
256491-004/000347MONITOR SAMSUNG1100000023876MO17H4LTB06298E108 (DAP)0,000,00
257808-003/003509NADSTAWKA1100000019107108 (DAP)0,000,00
258808-003/003631PRZYSTAWKA1100000019114108 (DAP)0,000,00
259622-004/000132RADIOMAGNETOFON SONY110000002392052672108 (DAP)0,000,00
260622-004/000133RADIOMAGNETOFON SONY110000002393752214108 (DAP)0,000,00
261808-003/003717REGAŁ1100000019121108 (DAP)0,000,00
262808-003/000261SZAFA1100000042747108 (DAP)1037,001037,00
263808-003/004099SZAFA1100000019138108 (DAP)0,000,00
264808-003/004100SZAFA1100000019145108 (DAP)0,000,00
265808-003/004101SZAFA1100000019152108 (DAP)0,000,00
266808-003/004301SZAFA1100000019169108 (DAP)0,000,00
267808-003/004306SZAFA1100000019176108 (DAP)0,000,00
268808-003/004312SZAFA1100000019183108 (DAP)0,000,00
269808-003/004406SZAFA METALOWA1100000019206108 (DAP)0,000,00
270808-003/004407SZAFA METALOWA1100000019213108 (DAP)0,000,00
271808-003/004473SZAFKA1100000019220108 (DAP)0,000,00
272808-003/004553SZAFKA1100000019237108 (DAP)0,000,00
273808-003/004554SZAFKA1100000019244108 (DAP)0,000,00
274808-003/004556SZAFKA1100000019251108 (DAP)0,000,00
275808-003/004562SZAFKA1100000019268108 (DAP)0,000,00
276808-004/000656WENTYLATORwyposażenie108 (DAP)0,000,00
277808-004/000657WENTYLATORwyposażenie108 (DAP)0,000,00
278808-004/000658WENTYLATORwyposażenie108 (DAP)0,000,00
279808-004/000659WENTYLATORwyposażenie108 (DAP)0,000,00
280491-001/000754ZESTAW DELL (JEDNOSTKA)1100000007562HSN5H3J108 (DAP)5795,005795,00
281491-001/000471ZESTAW DELL11000000041893SW404J108 (DAP)5734,005734,00
282491-001/000471-01MONITOR1100000004196736088A73U4S108 (DAP)0,000,00
283491-001/000606ZESTAW DELL1100000006084G206H3J108 (DAP)5327,745327,74
284491-001/000606-01MONITOR110000000609171618814AED6108 (DAP)0,000,00
285808-003/001724BIURKO1100000042808109 (DAP)0,000,00
286808-003/001726BIURKO1100000018506109 (DAP)0,000,00
287808-003/001750BIURKO1100000018513109 (DAP)0,000,00
288808-003/001752BIURKO1100000009863109 (DAP)0,000,00
289808-003/001753BIURKO1100000009870109 (DAP)0,000,00
290808-003/001769BIURKO1100000037651109 (DAP)0,000,00
291808-003/001770BIURKO1100000018520109 (DAP)0,000,00
292808-003/002104BIURKO1100000018544109 (DAP)0,000,00
293808-003/002119BIURKO1100000042792109 (DAP)0,000,00
294808-003/002120BIURKO1100000018551109 (DAP)0,000,00
295808-004/000976CYRKULATOR CR 7307 CAMRYwyposażenie109 (DAP)180,56180,56
296808-004/000977CYRKULATOR CR 7307 CAMRYwyposażenie109 (DAP)180,56180,56
297808-004/000010CZAJNIKwyposażenie109 (DAP)0,000,00
298808-004/000012CZAJNIKwyposażenie109 (DAP)0,000,00
299491-004/000159DRUKARKA KYOCERA LASER PRINTER 103DN/TK1100000042815XLL7Z92929109 (DAP)0,000,00
300491-004/000188DRUKARKA SAMSUNG11000000237533N21BKBQ224702109 (DAP)0,000,00
301491-004/000213DRUKARKA SAMSUNG11000000237603N21BKBQ511188109 (DAP)0,000,00
302491-001/001044KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000067900CZC3500JSL109 (DAP)3581,082238,25
303491-001/001006KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000067528CZC3500JPC109 (DAP)3581,082238,25
304491-001/001076KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000068228CZC3500JSF109 (DAP)3581,082238,25
305491-001/001075KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000068211CZC3500JR1109 (DAP)3581,082238,25
306491-003/000165KOMPUTER ALL IN ONE HP COMPAQ ELITE 83001100000063612CZC3144YBW109 (DAP)3494,433494,43
307808-003/002502KONTENEREK1100000018575109 (DAP)0,000,00
308808-003/002669KONTENEREK1100000018582109 (DAP)0,000,00
309808-003/002688KONTENEREK1100000018599109 (DAP)0,000,00
310808-003/002689KONTENEREK1100000018605109 (DAP)0,000,00
311808-004/000215KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie109 (DAP)0,000,00
312808-004/000216KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie109 (DAP)0,000,00
313808-004/000217KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie109 (DAP)0,000,00
314808-004/000218KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie109 (DAP)0,000,00
315808-003/002761KRZESŁO1100000018612109 (DAP)0,000,00
316808-003/002763KRZESŁO1100000028260109 (DAP)0,000,00
317808-003/002771KRZESŁO1100000018629109 (DAP)0,000,00
318808-003/002899KRZESŁO1100000018643109 (DAP)0,000,00
319808-003/002903KRZESŁO1100000018650109 (DAP)0,000,00
320808-003/000160KRZESŁO OBROTOWE1100000042938109 (DAP)214,72214,72
321808-003/003262KRZESŁO OBROTOWE1100000018674109 (DAP)0,000,00
322808-003/003285KRZESŁO OBROTOWE1100000018681109 (DAP)0,000,00
323808-003/003387KRZESŁO OBROTOWE1100000018698109 (DAP)0,000,00
324808-003/003388KRZESŁO OBROTOWE1100000018704109 (DAP)0,000,00
325808-003/003389KRZESŁO OBROTOWE1100000018711109 (DAP)0,000,00
326808-004/000380LAMPKAwyposażenie109 (DAP)0,000,00
327808-004/000484LUSTROwyposażenie109 (DAP)0,000,00
328808-003/003468NADSTAWKA1100000018728109 (DAP)0,000,00
329808-003/003469NADSTAWKA1100000018735109 (DAP)0,000,00
330808-003/003470NADSTAWKA1100000018742109 (DAP)0,000,00
331808-003/003471NADSTAWKA1100000018759109 (DAP)0,000,00
332803-004/000044NISZCZARKA IDEAŁ11000000429212122682109 (DAP)0,000,00
333808-003/003555PRZYSTAWKA1100000048688109 (DAP)0,000,00
334808-003/003594PRZYSTAWKA1100000079309109 (DAP)0,000,00
335622-004/000084RADIOMAGNETOFON PANASONIC1100000044758GQ3LA33728109 (DAP)0,000,00
336808-003/003689REGAŁ1100000034049109 (DAP)0,000,00
337808-003/004102SZAFA1100000027898109 (DAP)0,000,00
338808-003/004272SZAFA1100000018834109 (DAP)0,000,00
339808-003/004299SZAFA1100000018841109 (DAP)0,000,00
340808-003/004324SZAFA1100000018858109 (DAP)0,000,00
341808-003/004325SZAFA1100000018865109 (DAP)0,000,00
342808-003/004401SZAFA METALOWA1100000018872109 (DAP)0,000,00
343808-003/004402SZAFA METALOWA1100000018889109 (DAP)0,000,00
344808-003/004403SZAFA METALOWA1100000018896109 (DAP)0,000,00
345808-003/004404SZAFA METALOWA1100000018902109 (DAP)0,000,00
346808-003/004551SZAFKA1100000018926109 (DAP)0,000,00
347808-003/004568SZAFKA1100000042785109 (DAP)0,000,00
348808-003/004569SZAFKA1100000018933109 (DAP)0,000,00
349491-001/000469ZESTAW DELL11000000041412QW404J109 (DAP)5734,005734,00
350491-001/000469-01MONITOR1100000004158736088A81T4S109 (DAP)
351491-004/000472"MONITOR SAMSUNG LCD SM 172B 17""1100000036692MO17H4LTB06318R317 (DAP)0,000,00
352808-003/000126BIURKO1100000039129317 (DAP)139,08139,08
353808-003/001721BIURKO1100000039594317 (DAP)0,000,00
354808-003/001722BIURKO1100000039563317 (DAP)0,000,00
355808-003/001723BIURKO1100000039600317 (DAP)0,000,00
356808-003/001730BIURKO1100000039136317 (DAP)0,000,00
357808-003/001738BIURKO1100000039143317 (DAP)0,000,00
358808-003/001811BIURKO1100000039150317 (DAP)0,000,00
359808-003/002034BIURKO1100000039617317 (DAP)0,000,00
360808-003/002099BIURKO1100000039167317 (DAP)0,000,00
361808-003/002100BIURKO1100000039174317 (DAP)0,000,00
362808-003/002101BIURKO1100000039181317 (DAP)0,000,00
363808-003/002102BIURKO1100000039198317 (DAP)0,000,00
364808-004/000928CYRKULATOR CR 7312 CAMRYwyposażenie317 (DAP)167,28167,28
365808-004/000929CYRKULATOR CR 7312 CAMRYwyposażenie317 (DAP)167,28167,28
366808-004/000040CZAJNIKwyposażenie317 (DAP)0,000,00
367808-004/000041CZAJNIKwyposażenie317 (DAP)0,000,00
368491-004/000230DRUKARKA11000000366613Q21BAJP314842317 (DAP)0,000,00
369491-004/000088DRUKARKA HP1100000036784CNBW8190D7317 (DAP)0,000,00
370491-004/000101DRUKARKA HP LJ 13201100000036616CNBW49RHKW317 (DAP)0,000,00
371491-004/000121DRUKARKA KYOCERA1100000036623XLL6490451317 (DAP)0,000,00
372622-004/000008DYKTAFON SONY IC-DSX 251100000057093140416317 (DAP)0,000,00
373622-004/000006DYKTAFON SONY IC-DSX 251100000078609140419317 (DAP)0,000,00
374622-004/000009DYKTAFON SONY TCM-161100000078623331355317 (DAP)0,000,00
375491-001/000989KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000067351CZC3500JRW317 (DAP)3581,082238,25
376491-001/001007KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000067535CZC3500JRC317 (DAP)3581,082238,25
377491-003/000166KOMPUTER ALL IN ONE HP COMPAQ ELITE 83001100000063629CZC3144YBG317 (DAP)3494,433494,43
378808-003/002457KONTENER1100000039624317 (DAP)0,000,00
379808-003/000790KONTENER BIURKOWY1100000029274317 (DAP)325,97325,97
380808-003/002464KONTENEREK1100000039204317 (DAP)0,000,00
381808-003/002499KONTENEREK1100000039211317 (DAP)0,000,00
382808-003/002504KONTENEREK1100000039631317 (DAP)0,000,00
383808-003/002527KONTENEREK1100000039648317 (DAP)0,000,00
384808-003/002528KONTENEREK1100000039655317 (DAP)0,000,00
385808-003/002535KONTENEREK1100000039228317 (DAP)0,000,00
386808-003/002554KONTENEREK1100000057086317 (DAP)0,000,00
387808-003/002664KONTENEREK1100000039235317 (DAP)0,000,00
388808-003/002665KONTENEREK1100000039242317 (DAP)0,000,00
389808-003/002666KONTENEREK1100000039259317 (DAP)0,000,00
390808-004/000245KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie317 (DAP)0,000,00
391808-004/000246KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie317 (DAP)0,000,00
392808-004/000247KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie317 (DAP)0,000,00
393808-004/000248KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie317 (DAP)0,000,00
394808-004/000249KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie317 (DAP)0,000,00
395808-004/000250KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie317 (DAP)0,000,00
396808-004/000251KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie317 (DAP)0,000,00
397808-004/000252KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie317 (DAP)0,000,00
398808-004/000253KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie317 (DAP)0,000,00
399808-003/002756KRZESŁO1100000039266317 (DAP)0,000,00
400808-003/002764KRZESŁO1100000039662317 (DAP)0,000,00
401808-003/002808KRZESŁO1100000039273317 (DAP)0,000,00
402808-003/002883KRZESŁO1100000039280317 (DAP)0,000,00
403808-003/002892KRZESŁO1100000039297317 (DAP)0,000,00
404808-003/000883KRZESŁO BIUROWE OBROTOWE (TYP RAYA 21S)1100000014294317 (DAP)454,08454,08
405808-003/003214KRZESŁO OBROTOWE1100000010272317 (DAP)0,000,00
406808-003/003292KRZESŁO OBROTOWE1100000039310317 (DAP)0,000,00
407808-003/003294KRZESŁO OBROTOWE1100000039327317 (DAP)0,000,00
408808-003/003297KRZESŁO OBROTOWE1100000039679317 (DAP)0,000,00
409808-003/003336KRZESŁO OBROTOWE1100000039334317 (DAP)0,000,00
410808-003/003376KRZESŁO OBROTOWE1100000039341317 (DAP)0,000,00
411808-003/003379KRZESŁO OBROTOWE1100000039358317 (DAP)0,000,00
412808-003/003385KRZESŁO OBROTOWE1100000039686317 (DAP)0,000,00
413808-003/003390KRZESŁO OBROTOWE1100000039709317 (DAP)0,000,00
414808-003/003391KRZESŁO OBROTOWE1100000039365317 (DAP)0,000,00
415808-003/003412KRZESŁO OBROTOWE1100000039372317 (DAP)0,000,00
416808-004/000354LAMPKAwyposażenie317 (DAP)0,000,00
417808-004/000355LAMPKAwyposażenie317 (DAP)0,000,00
418808-004/000356LAMPKAwyposażenie317 (DAP)0,000,00
419808-004/000357LAMPKAwyposażenie317 (DAP)0,000,00
420808-004/000358LAMPKAwyposażenie317 (DAP)0,000,00
421808-004/000359LAMPKAwyposażenie317 (DAP)0,000,00
422808-004/000360LAMPKAwyposażenie317 (DAP)0,000,00
423491-003/000275LAPTOP HP PROBOOK 6470B1100000069355CNU348DJCL317 (DAP)2946,072946,07
424808-004/000498MAPAwyposażenie317 (DAP)0,000,00
425491-004/000042MONITOR AOC LCD 19"11000000366096006BJA010078317 (DAP)839,49839,49
426808-003/003465NADSTAWKA1100000039389317 (DAP)0,000,00
427808-003/003466NADSTAWKA1100000039396317 (DAP)0,000,00
428808-003/003513NADSTAWKA1100000032984317 (DAP)0,000,00
429803-004/000067NISZCZARKA KOBRA S-100 BIUROWA110000003910536828/0903317 (DAP)0,000,00
430491-001/000081NOTEBOOK HP 4330S1100000041320CNU1202VSR317 (DAP)4305,004305,00
431622-004/000103RADIOMAGNETOFON PHILIPS1100000034674KW000348312072317 (DAP)0,000,00
432622-004/000130RADIOMAGNETOFON SONY110000003908252680317 (DAP)0,000,00
433808-003/003684REGAŁ1100000039716317 (DAP)0,000,00
434808-003/003725REGAŁ1100000058052317 (DAP)0,000,00
435808-003/004112SZAFA1100000039730317 (DAP)0,000,00
436808-003/004164SZAFA1100000037781317 (DAP)0,000,00
437808-003/004169SZAFA1100000039747317 (DAP)0,000,00
438808-003/004170SZAFA1100000039570317 (DAP)0,000,00
439808-003/004171SZAFA1100000039754317 (DAP)0,000,00
440808-003/004225SZAFA1100000039426317 (DAP)0,000,00
441808-003/004226SZAFA1100000039433317 (DAP)0,000,00
442808-003/004227SZAFA1100000039440317 (DAP)0,000,00
443808-003/004228SZAFA1100000039457317 (DAP)0,000,00
444808-003/004261SZAFA1100000039464317 (DAP)0,000,00
445808-003/004308SZAFA1100000039471317 (DAP)0,000,00
446808-003/004316SZAFA1100000039495317 (DAP)0,000,00
447808-003/004398SZAFA METALOWA1100000039501317 (DAP)0,000,00
448808-003/004399SZAFA METALOWA1100000039518317 (DAP)0,000,00
449808-003/004405SZAFA METALOWA1100000039525317 (DAP)0,000,00
450808-003/004462SZAFKA1100000019671317 (DAP)0,000,00
451808-003/004523SZAFKA1100000034629317 (DAP)0,000,00
452808-003/004548SZAFKA1100000039532317 (DAP)0,000,00
453808-003/004549SZAFKA1100000057109317 (DAP)0,000,00
454808-003/004550SZAFKA1100000039549317 (DAP)0,000,00
455808-004/000548TABLICA KORKOWA317 (DAP)0,000,00
456629-004/000600TELEFON KOMÓRKOWY HUAWEI ASCEND Y550 LTE BIAŁY865170021026278317 (DAP)1,231,23
457629-004/000606TELEFON KOMÓRKOWY HUAWEI ASCEND Y550 LTE BIAŁY865170021026773317 (DAP)1,231,23
458629-004/000602TELEFON KOMÓRKOWY HUAWEI ASCEND Y550 LTE BIAŁY865170021026682317 (DAP)1,231,23
459803-004/000099URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE1100000036715M0188906019317 (DAP)0,000,00
460808-004/000703WENTYLATORwyposażenie317 (DAP)0,000,00
461808-004/000704WENTYLATORwyposażenie317 (DAP)0,000,00
462808-004/000705WENTYLATORwyposażenie317 (DAP)0,000,00
463808-004/000706WENTYLATORwyposażenie317 (DAP)0,000,00
464808-004/000707WENTYLATORwyposażenie317 (DAP)0,000,00
465808-004/000813WIESZAK STOJĄCY1100000037590317 (DAP)0,000,00
466808-004/000837WIESZAK STOJĄCY1100000029014317 (DAP)0,000,00
467808-004/000804WIESZAK WISZĄCY1100000058038317 (DAP)0,000,00
468491-001/000584ZESTAW DELL11000000059883VW404J317 (DAP)5734,005734,00
469491-001/000584-01MONITOR1100000005995736088A7425S317 (DAP)0,000,00
470491-001/000520ZESTAW DELL1100000004899GKW404J317 (DAP)5734,005734,00
471491-001/000520-01MONITOR1100000004905736088A73U9S317 (DAP)0,000,00
472491-001/000585ZESTAW DELL1100000006008BZW404J317 (DAP)5734,005734,00
473491-001/000585-01MONITOR1100000006015736088A73VFS317 (DAP)0,000,00
474491-001/000467ZESTAW DELL11000000041039KW404J317 (DAP)5734,005734,00
475491-001/000467-01MONITOR1100000004110736088A81ARS317 (DAP)0,000,00
476491-001/000523ZESTAW DELL1100000004950CKW404J317 (DAP)5734,005734,00
477491-001/000523-01MONITOR1100000004967736088A746PS317 (DAP)0,000,00
478491-001/000466ZESTAW DELL11000000040808KW404J317 (DAP)5734,005734,00
479491-001/000466-01MONITOR11000000040977366088A8109S317 (DAP)0,000,00
480491-001/000710ZESTAW DELL11000000066889PN5H3J317 (DAP)5327,745327,74
481491-001/000189ZESTAW DELL OPTIPLEX 755MT1100000001706FF2134J317 (DAP)3187,863187,86
482491-001/000364ZESTAW DELL OPTIPLEX 760MT1100000003007BMQZK4J317 (DAP)6588,006588,00
483491-001/000374ZESTAW DELL OPTIPLEX 760MT1100000003120DMQZK4J317 (DAP)6588,006588,00
484491-001/000474-01MONITOR1100000004257736088A7451S317 (DAP)0,000,00
485629-004/000330TELEFON KOMÓRKOWY HTC 8S353760054476561317 (DAP)123,00123,00
486803-004/000052NISZCZARKA DOKUMENTÓW INTIMUS11000000390996780101719R317 (DAP)0,000,00
487808-004/000107DRABINAwyposażenie317 (DAP)0,000,00
488808-003/000639BIURKO PROSTE 140X80X73,51100000038276323 (DAP)277,54277,54
489491-004/000076DRUKARKA HP1100000036777CNBW8190BL323 (DAP)0,000,00
490808-003/002191FOTEL1100000038429323 (DAP)0,000,00
491808-003/002192FOTEL1100000038436323 (DAP)0,000,00
492808-003/002223FOTEL1100000052043323 (DAP)0,000,00
493491-001/000958KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000067047CZC3500JRV323 (DAP)3581,082238,25
494808-003/000787KONTENER BIURKOWY1100000038283323 (DAP)325,97325,97
495808-004/000236KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie323 (DAP)0,000,00
496808-003/001220KRZESŁO KONFERENCYJNE LIDER1100000025184323 (DAP)229,34229,34
497808-003/001221KRZESŁO KONFERENCYJNE LIDER1100000025191323 (DAP)229,34229,34
498808-003/001222KRZESŁO KONFERENCYJNE LIDER1100000025207323 (DAP)229,34229,34
499808-003/001562KRZESŁO KONFERENCYJNE LIDER1100000053286323 (DAP)229,34229,34
500808-004/000404LAMPKAwyposażenie323 (DAP)0,000,00
501808-003/000753PRZYSTAWKA KONFERENCYJNA DO BIURKA1100000053224323 (DAP)268,87268,87
502622-004/000126RADIOMAGNETOFON SONY110000005213552739323 (DAP)0,000,00
503808-003/000905REGAŁ BIBLIOTECZNY1100000053231323 (DAP)531,94531,94
504808-003/003988STOLIK1100000038467323 (DAP)0,000,00
505808-003/001009SZAFA AKTOWA 2-DRZWIOWA Z ZAMKIEM RXP-51100000038351323 (DAP)584,71584,71
506808-003/000935SZAFA NISKA DWUDRZWIOWA1100000038306323 (DAP)578,93578,93
507808-003/001047SZAFKA ODKRYTA Z DWOMA PÓŁKAMI1100000038375323 (DAP)260,20260,20
508629-004/000246TELEFON KOMÓRKOWY SAMSUNG GALAXY S ADVANCE359807042128806323 (DAP)123,00123,00
509629-004/000288TELEFON KOMÓRKOWY SAMSUNG S5610353630055548991323 (DAP)1,231,23
510808-004/000652WENTYLATORwyposażenie323 (DAP)0,000,00
511491-003/000263LAPTOP HP PROBOOK 6470B1100000069232CNU348DJ78DAP2946,072946,07
512ewidencja ilościowaTELEFON KOMÓRKOWY SAMSUNG GALAXY CORE G350355059/06/359227/0DAP0,000,00
513W01-002/000110OPROGR.APL."INFORM.O WYSOK.ŚRODK.PRZYPAD.NA DANE SOŁECTWA ORAZ WYS. KBDAP9963,001660,52
514W01-002/000111OPROGR.APL."INFORM.ZBIORCZA O WYS.ŚROD.FUN.SOŁEC.W GMINACH ORAZ WYS.KBDAP9963,001660,52
515W01-002/000106OPROGR.APL."WNIOSEK O WYDANIE WYPISU LUB WYRYSU Z EWID.GRUNTÓW I BUD.DAP9963,001660,52
516W01-002/000109OPROGR.APL."WNIOSEK O ZWROT Z BUDŻ.PAŃ.CZ.WYDAT.GMIN W RAMACH F.SOŁEC.DAP9963,001660,52
517W01-002/000107OPROGR.APLI."WNIOSEK O UMOŻL.OKRESOWEGO KORZYST.Z USŁUG SYS.ASG-EUPOSDAP9963,001660,52
518W01-002/000108OPROGR.APLIK."WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BYDYNKUDAP9963,001660,52
519W01-002/000120OPROGR.APLIK.WNIOSEK O SPORZĄDZ.AKTU PEŁNOMOC.DO GŁOSOWANIA W WYBORACHDAP16117,92671,58
520W01-002/000121OPROGR.APLIK.ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOC.DO GŁOSOWANIA W WYBORACHDAP16117,92671,58
521W01-002/000080OPROGRAMOWANIE APLIKAC.SYSTEMU DZIEDZINOWEGO DLA PORTALU ZBIÓREK PUBL.DAP166910,00118227,86
522W01-005/000241PRAWA AUT.DO OPR.I DOK.WNIOSEK O SPORZ.AKTU PEŁNOM.DO GŁOS.W WYBORACHDAP1790,881790,88
523W01-005/000242PRAWA AUT.DO OPR.I DOK.ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOM.DO GŁOS.W WYBORACHDAP1790,881790,88
524W01-005/000237PRAWA AUTORSKIE DO OP.AP.INFORM.O WYS.ŚR.PRZYP.NA DANE SOŁECTWADAP1107,001107,00
525W01-005/000238PRAWA AUTORSKIE DO OP.AP.INFORM.ZBIORCZA O WYS.ŚR.FUN.SOŁ.W GMINACHDAP1107,001107,00
526W01-005/000234PRAWA AUTORSKIE DO OP.AP.WNIOSEK O UMOŻ.OKR.KORZ.Z USŁUG SYS.ASG-EUPOSDAP1107,001107,00
527W01-005/000236PRAWA AUTORSKIE DO OP.AP.WNIOSEK O ZWROT Z BUDŻ.PAŃ.CZ.WYD.GMIN(F.SOŁ)DAP1107,001107,00
528W01-005/000235PRAWA AUTORSKIE DO OPR.APL.WNIOSEK O USTALENIE NR PORZĄDKOWEGO BUDYNKUDAP1107,001107,00
529W01-005/000233PRAWA AUTORSKIE DO OPR.APL.WNIOSEK O WYD.WYPISU 1 WYRYSU Z EWID.GR.I BDAP1107,001107,00
530808-003/002016BIURKO1100000053729314 (DRKL)0,000,00
531808-003/002023BIURKO1100000053774314 (DRKL)0,000,00
532808-003/002030BIURKO1100000053880314 (DRKL)0,000,00
533808-003/002115BIURKO1100000054740314 (DRKL)0,000,00
534808-003/002116BIURKO1100000054733314 (DRKL)0,000,00
535808-003/002118BIURKO1100000054757314 (DRKL)0,000,00
536808-004/000992CYRKULATOR CR 7307 CAMRYwyposażenie314 (DRKL)180,56180,56
537491-004/000070DRUKARKA HP1100000037439CNBW81909V314 (DRKL)0,000,00
538491-004/000072DRUKARKA HP1100000037446CNBW81909D314 (DRKL)0,000,00
539491-004/000113DRUKARKA KYOCERA1100000037453XLL6493143314 (DRKL)0,000,00
540491-004/000176DRUKARKA LASEROWA SAMSUNG ML-2855ND1100000037484Z2MFBKES904127D314 (DRKL)0,000,00
541808-003/004640FOTEL MEFISTO1100000071105314 (DRKL)356,70356,70
542808-003/004641FOTEL MEFISTO1100000071112314 (DRKL)356,70356,70
543808-003/002576KONTENEREK1100000053835314 (DRKL)0,000,00
544808-003/002577KONTENEREK1100000053736314 (DRKL)0,000,00
545808-003/002578KONTENEREK1100000053798314 (DRKL)0,000,00
546808-003/002589KONTENEREK1100000053873314 (DRKL)0,000,00
547808-003/002684KONTENEREK1100000053811314 (DRKL)0,000,00
548808-003/002685KONTENEREK1100000053705314 (DRKL)0,000,00
549808-003/002687KONTENEREK1100000053934314 (DRKL)0,000,00
550808-003/001592KRZESŁO KONFERENCYJNE LIDER1100000058359314 (DRKL)229,34229,34
551808-003/003234KRZESŁO OBROTOWE1100000053699314 (DRKL)0,000,00
552808-003/003327KRZESŁO OBROTOWE1100000053897314 (DRKL)0,000,00
553808-003/003328KRZESŁO OBROTOWE1100000053323314 (DRKL)0,000,00
554808-003/003421KRZESŁO OBROTOWE1100000053712314 (DRKL)0,000,00
555808-003/003441KRZESŁO OBROTOWE1100000053828314 (DRKL)0,000,00
556803-004/000028NISZCZARKA FELLOWES110000005395816291314 (DRKL)0,000,00
557803-004/000031NISZCZARKA FELLOWES110000005380416282314 (DRKL)0,000,00
558803-004/000060NISZCZARKA KOBRA110000005477154381010314 (DRKL)0,000,00
559491-001/000897NOTEBOOK TOSHIBA PORTEGE Z930-12G1100000066576YC127657H314 (DRKL)5940,904158,56
560491-004/000550SKANER FUJITSU1100000037491127211314 (DRKL)0,000,00
561491-003/000001SKANER HP SCANJET 30001100000079637SCN193C0536314 (DRKL)2029,502029,50
562491-001/000347SKANER XEROX DOCUMATE 26211100000002796822TW1085Y8C0700287314 (DRKL)4989,804989,80
563808-003/004060SZAFA1100000010678314 (DRKL)0,000,00
564808-003/004207SZAFA1100000053750314 (DRKL)0,000,00
565808-003/004210SZAFA1100000053743314 (DRKL)0,000,00
566808-003/004214SZAFA1100000053866314 (DRKL)0,000,00
567808-003/004229SZAFA1100000053842314 (DRKL)0,000,00
568808-003/004323SZAFA1100000053859314 (DRKL)0,000,00
569808-003/004566SZAFKA1100000053682314 (DRKL)0,000,00
570808-003/004567SZAFKA1100000053767314 (DRKL)0,000,00
571808-004/000726WENTYLATORwyposażenie314 (DRKL)0,000,00
572808-004/000727WENTYLATORwyposażenie314 (DRKL)0,000,00
573491-001/000718ZESTAW DELL1100000007029JMKLM3J314 (DRKL)5992,645992,64
574491-001/000718-01MONITOR110000000703626874263835N34S314(DRKL)0,000,00
575491-001/000724ZESTAW DELL11000000071428NKLM3J314(DRKL)5992,645992,64
576491-001/000724-01MONITOR110000000715926874263835N9JS316 (DRKL)0,000,00
577491-001/000739ZESTAW DELL11000000074017MKLM3J314(DRKL)5992,645992,64
578491-001/000739-01MONITOR110000000741826874263835N26S314 (DRKL)0,000,00
579491-001/000740ZESTAW DELL11000000074252NKLM3J314(DRKL)5992,645992,64
580491-001/000740-01MONITOR110000000743226874263835N3CS314 (DRKL)0,000,00
581491-001/000341ZESTAW DELL OPTIPLEX 760MT11000000027271MQZK4J314 (DRKL)6588,006588,00
582491-001/000341-01MONITOR1100000002734744459AFAE2CL314 (DRKL)0,000,00
583491-001/000376ZESTAW DELL OPTIPLEX 760MT1100000003168FMQZK4J314 (DRKL)6588,006588,00
584491-001/000375ZESTAW DELL OPTIPLEX 760MT11000000031445MQZK4J314 (DRKL)6588,006588,00
585491-001/000375-01MONITOR1100000003151744459AFDTUL314 (DRKL)0,000,00
586808-003/001902BIURKO1100000053125315 (DRKL)0,000,00
587808-003/001911BIURKO1100000053057315 (DRKL)0,000,00
588808-003/001912BIURKO1100000053088315 (DRKL)0,000,00
589808-003/001920BIURKO1100000052968315 (DRKL)0,000,00
590808-003/002024BIURKO1100000079668315 (DRKL)0,000,00
591808-004/000993CYRKULATOR CR 7307 CAMRYwyposażenie315 (DRKL)180,56180,56
592491-004/000071DRUKARKA HP1100000037392CNBW8190DY315 (DRKL)0,000,00
593491-004/000172DRUKARKA LASEROWA SAMSUNG ML-2855ND1100000037415Z2MFBKES904129N315 (DRKL)0,000,00
594491-004/000200DRUKARKA SAMSUNG11000000571233N21BKBQ305356315 (DRKL)0,000,00
595808-003/002715KONTENEREK1100000053132315 (DRKL)0,000,00
596808-003/002716KONTENEREK1100000053064315 (DRKL)0,000,00
597808-003/002717KONTENEREK1100000053095315 (DRKL)0,000,00
598808-003/002733KONTENEREK1100000052975315 (DRKL)0,000,00
599808-003/003179KRZESŁO1100000052999315 (DRKL)0,000,00
600808-003/003180KRZESŁO1100000053002315 (DRKL)0,000,00
601808-003/003181KRZESŁO1100000053019315 (DRKL)0,000,00
602808-003/003337KRZESŁO OBROTOWE1100000053149315 (DRKL)0,000,00
603808-003/003414KRZESŁO OBROTOWE1100000053101315 (DRKL)0,000,00
604808-003/003435KRZESŁO OBROTOWE1100000052982315 (DRKL)0,000,00
605803-004/000078NISZCZARKA DOKUMENTÓW OLYMPIA1100000053187119027720315 (DRKL)0,000,00
606803-004/000061NISZCZARKA KOBRA110000005319454391010315 (DRKL)0,000,00
607808-003/003915STOLIK1100000051947315 (DRKL)0,000,00
608808-003/004353SZAFA1100000053309315 (DRKL)0,000,00
609808-003/004355SZAFA1100000053040315 (DRKL)0,000,00
610808-003/004359SZAFA1100000079644315 (DRKL)0,000,00
611808-003/004366SZAFA1100000053033315 (DRKL)0,000,00
612808-003/004367SZAFA1100000015833315 (DRKL)0,000,00
613808-003/004368SZAFA1100000053026315 (DRKL)0,000,00
614808-004/000728WENTYLATORwyposażenie315 (DRKL)0,000,00
615808-004/000787WIESZAK1100000053330315 (DRKL)0,000,00
616491-001/000742ZESTAW DELL11000000074635NKLM3J315 (DRKL)5992,645992,64
617491-001/000742-01MONITOR110000000747026874263835N2AS315 (DRKL)0,000,00
618491-001/000741ZESTAW DELL1100000007449GPKLM3J315 (DRKL)5992,645992,64
619491-001/000741-01MONITOR110000000745626874263835N2HS315 (DRKL)0,000,00
620491-001/000714ZESTAW DELL11000000069618PKLM3J315 (DRKL)5992,645992,64
621491-001/000714-01MONITOR110000000697826874263835N7DS319 (DRKL)0,000,00
622491-001/000372ZESTAW DELL OPTIPLEX 760MT11000000030833MQZK4J315 (DRKL)6588,006588,00
623491-001/000372-01MONITOR1100000003090744459AFDOFL315 (DRKL)0,000,00
624491-001/000373ZESTAW DELL OPTIPLEX 760MT11000000031068MQZK4J315 (DRKL)6588,006588,00
625491-001/000373-01MONITOR1100000003113744459AFE2GL315 (DRKL)0,000,00
626491-001/000716-01MONITOR1100000053163315 (DRKL)0,000,00
627808-003/001909BIURKO1100000054313316 (DRKL)0,000,00
628808-003/001914BIURKO1100000054276316 (DRKL)0,000,00
629808-003/001915BIURKO1100000022916316 (DRKL)0,000,00
630808-003/002018BIURKO1100000054146316 (DRKL)0,000,00
631808-003/002113BIURKO1100000054177316 (DRKL)0,000,00
632808-003/002114BIURKO1100000054238316 (DRKL)0,000,00
633808-004/000994CYRKULATOR CR 7307 CAMRYwyposażenie316 (DRKL)180,70180,70
634491-004/000081DRUKARKA HP1100000037330CNBW8190BZ316 (DRKL)0,000,00
635491-004/000093DRUKARKA HP1100000037347CNBW8190DH316 (DRKL)0,000,00
636491-004/000168DRUKARKA LASEROWA SAMSUNG ML-2855ND1100000037354Z2MFBKES904143W316 (DRKL)0,000,00
637491-004/000169DRUKARKA LASEROWA SAMSUNG ML-2855ND1100000037361Z2MFBKES904144V316 (DRKL)0,000,00
638491-004/000170DRUKARKA LASEROWA SAMSUNG ML-2855ND1100000037378Z2MFBKES904126P316 (DRKL)0,000,00
639491-004/000173DRUKARKA LASEROWA SAMSUNG ML-2855ND1100000037385Z2MFBKES904120T316 (DRKL)0,000,00
640808-003/004631FOTEL MEFISTO1100000071013316 (DRKL)356,70356,70
641808-003/004632FOTEL MEFISTO1100000071020316 (DRKL)356,70356,70
642808-003/004633FOTEL MEFISTO1100000071037316 (DRKL)356,70356,70
643808-003/004634FOTEL MEFISTO1100000071044316 (DRKL)356,70356,70
644808-003/004635FOTEL MEFISTO1100000071051316 (DRKL)356,70356,70
645491-001/000901KOMPUTER STACJONARNY HP COMPAQ ELITE 8300 ALL IN ONE1100000066705CZC3313QT6316 (DRKL)5036,853525,76
646808-003/002505KONTENEREK1100000054184316 (DRKL)0,000,00
647808-003/002581KONTENEREK1100000054139316 (DRKL)0,000,00
648808-003/002682KONTENEREK1100000054245316 (DRKL)0,000,00
649808-003/002721KONTENEREK1100000054207316 (DRKL)0,000,00
650808-003/002725KONTENEREK1100000054320316 (DRKL)0,000,00
651808-003/002730KONTENEREK1100000054283316 (DRKL)0,000,00
652808-003/002734KONTENEREK1100000054290316 (DRKL)0,000,00
653808-003/002890KRZESŁO1100000033813316 (DRKL)0,000,00
654808-003/003000KRZESŁO1100000054221316 (DRKL)0,000,00
655808-003/003436KRZESŁO OBROTOWE1100000054214316 (DRKL)0,000,00
656491-003/000312LAPTOP HP PROBOOK 6470B1100000069690CNU348DJC9316 (DRKL)2946,072946,07
657803-001/000023NISZCZARKA KOBRA 310 TS AF C211000000622571051/0413316 (DRKL)7011,003505,50
658491-001/000089NOTEBOOK HP 4530S1100000078128CNU11234V3H316 (DRKL)4083,604083,60
659491-001/000224NOTEBOOK HP NC 80001100000002239CNU4021HMG316 (DRKL)10779,9210779,92
660491-001/000247PROJEKTOR MULTIMEDIALNY HP VP61201100000078135STWB3531237316 (DRKL)9505,029505,02
661622-004/000080RADIOMAGNETOFON PANASONIC1100000053637GQ3KA06200316 (DRKL)0,000,00
662491-003/000124SKANER EPSON GT-S85N1100000062240PPG2013089316 (DRKL)3161,103161,10
663808-003/004782SŁUPEK AKTOWY ALFA S18 4AZ1100000074212316 (DRKL)233,70233,70
664808-003/004780SŁUPEK AKTOWY ALFA S18 6AZ1100000074199316 (DRKL)295,20295,20
665808-003/004781SŁUPEK AKTOWY ALFA S18 6AZ1100000074205316 (DRKL)295,20295,20
666808-003/004783SŁUPEK AKTOWY ALFA S21 8AZ1100000074229316 (DRKL)479,70479,70
667808-003/004784SŁUPEK AKTOWY ALFA S21 8AZ1100000074236316 (DRKL)479,70479,70
668808-003/004322SZAFA1100000054337316 (DRKL)0,000,00
669808-003/004565SZAFKA1100000054269316 (DRKL)0,000,00
670491-003/000380TABLET SONY XPERIA Z2 SGP521E11100000073369316 (DRKL)3123,003123,00
671491-003/000383TABLET SONY XPERIA Z2 SGP521E11100000073390316 (DRKL)3123,003123,00
672491-003/000381TABLET SONY XPERIA Z2 SGP521E11100000073376316 (DRKL)3123,003123,00
673491-003/000384TABLET SONY XPERIA Z2 SGP521E11100000073406316 (DRKL)3123,003123,00
674491-003/000382TABLET SONY XPERIA Z2 SGP521E11100000073383316 (DRKL)3123,003123,00
675808-004/000733WENTYLATORwyposażenie316 (DRKL)0,000,00
676808-004/000824WIESZAK STOJĄCY1100000057215316 (DRKL)0,000,00
677491-001/000458ZESTAW DELL (JEDNOSTKA)11000000039229NW404J316 (DRKL)5734,005734,00
678491-001/000733ZESTAW DELL1100000007289DPKLM3J316 (DRKL)5992,645992,64
679491-001/000733-01MONITOR11000000072962687426383H04LS316 (DRKL)0,00
680491-001/000722ZESTAW DELL1100000007104HNKLM3J316 (DRKL)5992,645992,64
681491-001/000722-01MONITOR110000000711126874263835N2LS314 (DRKL)0,00
682491-001/000361ZESTAW DELL OPTIPLEX 760MT1100000002949JLQZK4J316 (DRKL)6588,006588,00
683491-001/000361-01MONITOR1100000002956744459AFDZTL316 (DRKL)0,00
684491-001/000735-01MONITOR110000000733326874263835N7YS316 (DRKL)0,00
685ewidencja ilościowaTELEFON KOMÓRKOWY SAMSUNG SM-G350wyposażenie355059063592049-01316 (DRKL)0,00
686808-003/002017BIURKO1100000054535318 (DRKL)0,000,00
687808-003/002020BIURKO1100000054665318 (DRKL)0,000,00
688808-003/002025BIURKO1100000054580318 (DRKL)0,000,00
689808-003/002026BIURKO1100000054450318 (DRKL)0,000,00
690808-003/002027BIURKO1100000054481318 (DRKL)0,000,00
691808-004/000931CYRKULATOR CR 7312 CAMRYwyposażenie318 (DRKL)167,28167,28
692808-004/000047CZAJNIKwyposażenie318 (DRKL)0,000,00
693491-004/000085DRUKARKA HP1100000037279CNBW8190CW318 (DRKL)0,000,00
694491-004/000087DRUKARKA HP1100000037101CNBW8190B3318 (DRKL)0,000,00
695491-004/000080DRUKARKA HP1100000037262CNBW8190B5318 (DRKL)0,000,00
696491-004/000079DRUKARKA HP1100000037255CNBW8190BV318 (DRKL)0,000,00
697491-004/000103DRUKARKA LASEROWA HP COLOR LASERJET CP 2025N1100000037293CNHSN02973318 (DRKL)0,000,00
698491-004/000178DRUKARKA LASEROWA SAMSUNG ML-2855ND1100000037309Z2MFBKES904138A318 (DRKL)0,000,00
699808-003/002579KONTENEREK1100000054542318 (DRKL)0,000,00
700808-003/002580KONTENEREK1100000054597318 (DRKL)0,000,00
701808-003/002582KONTENEREK1100000054498318 (DRKL)0,000,00
702808-003/002584KONTENEREK1100000054672318 (DRKL)0,000,00
703808-003/002585KONTENEREK1100000054467318 (DRKL)0,000,00
704808-003/002586KONTENEREK1100000015802318 (DRKL)0,000,00
705808-003/002587KONTENEREK1100000054573318 (DRKL)0,000,00
706808-004/000262KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie318 (DRKL)0,000,00
707808-004/000263KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie318 (DRKL)0,000,00
708808-003/002838KRZESŁO1100000054610318 (DRKL)0,000,00
709808-003/002839KRZESŁO1100000054566318 (DRKL)0,000,00
710808-003/002841KRZESŁO1100000054702318 (DRKL)0,000,00
711808-003/003189KRZESŁO1100000054641318 (DRKL)0,000,00
712808-003/003329KRZESŁO OBROTOWE1100000054603318 (DRKL)0,000,00
713808-003/003333KRZESŁO OBROTOWE1100000054511318 (DRKL)0,000,00
714808-003/003334KRZESŁO OBROTOWE1100000054474318 (DRKL)0,000,00
715808-003/003339KRZESŁO OBROTOWE1100000054689318 (DRKL)0,000,00
716808-004/000485LUSTROwyposażenie318 (DRKL)0,000,00
717808-004/000486LUSTROwyposażenie318 (DRKL)0,000,00
718803-004/000029NISZCZARKA FELLOWES110000005471916289318 (DRKL)0,000,00
719803-004/000062NISZCZARKA KOBRA110000005472654271010318 (DRKL)0,000,00
720622-004/000098RADIOMAGNETOFON PHILIPS1100000057239KCO70441150239318 (DRKL)0,000,00
721491-004/000549SKANER FUJITSU1100000037323126908318 (DRKL)0,000,00
722808-003/004205SZAFA1100000054634318 (DRKL)0,000,00
723808-003/004208SZAFA1100000054528318 (DRKL)0,000,00
724808-003/004209SZAFA1100000054627318 (DRKL)0,000,00
725808-003/004211SZAFA1100000054504318 (DRKL)0,000,00
726808-003/004212SZAFA1100000010067318 (DRKL)0,000,00
727808-003/004213SZAFA1100000010074318 (DRKL)0,000,00
728808-003/004221SZAFA1100000054696318 (DRKL)0,000,00
729808-004/000714WENTYLATORwyposażenie318 (DRKL)0,000,00
730808-004/000715WENTYLATORwyposażenie318 (DRKL)0,000,00
731808-004/000716WENTYLATORwyposażenie318 (DRKL)0,000,00
732808-004/000827WIESZAK STOJĄCY1100000057246318 (DRKL)0,000,00
733491-001/000736ZESTAW DELL1100000007340DNKLM3J318 (DRKL)5992,645992,64
734491-001/000736-01MONITOR110000000735726874263835N9PS324 (DRKL)0,000,00
735491-001/000727ZESTAW DELL11000000072037PKLM3J318 (DRKL)5992,645992,64
736491-001/000727-01MONITOR110000000721026874263834166S318 (DRKL)0,000,00
737491-001/000720ZESTAW DELL1100000007067HPKLM3J318 (DRKL)5992,645992,64
738491-001/000720-01MONITOR110000000707426874263835N6LS318 (DRKL)0,000,00
739491-001/000728ZESTAW DELL1100000007227FNKLM3J318 (DRKL)5992,645992,64
740491-001/000728-01MONITOR110000000723426874263835N2YS318 (DRKL)0,000,00
741491-001/000717-01MONITOR11000000070122687426385N25S318 (DRKL)0,000,00
742491-001/000530-01MONITOR1100000005100736088A73WES318 (DRKL)0,000,00
743491-001/000360ZESTAW DELL OPTIPLEX 760MT (JEDNOSTKA)1100000002925CMQZK4J318 (DRKL)6588,006588,00
744808-003/001910BIURKO1100000056010319 (DRKL)0,000,00
745808-003/001913BIURKO1100000056065319 (DRKL)0,000,00
746808-003/002019BIURKO1100000055891319 (DRKL)0,000,00
747808-003/002028BIURKO1100000056188319 (DRKL)0,000,00
748808-003/002029BIURKO1100000056096319 (DRKL)0,000,00
749808-003/002031BIURKO1100000055921319 (DRKL)0,000,00
750808-004/000932CYRKULATOR CR 7312 CAMRYwyposażenie319 (DRKL)167,28167,28
751808-004/000933CYRKULATOR CR 7312 CAMRYwyposażenie319 (DRKL)167,28167,28
752808-004/000037CZAJNIKwyposażenie319 (DRKL)0,000,00
753808-004/000038CZAJNIKwyposażenie319 (DRKL)0,000,00
754491-004/000074DRUKARKA HP1100000056058CNBW8190B7319 (DRKL)0,000,00
755491-004/000077DRUKARKA HP1100000055907CNBW8190B9319 (DRKL)0,000,00
756491-004/000078DRUKARKA HP1100000037224CNBW81908X319 (DRKL)0,000,00
757491-004/000084DRUKARKA HP1100000056171CNBW8190DR319 (DRKL)0,000,00
758491-004/000095DRUKARKA HP1100000037231CNBW81909Q319 (DRKL)0,000,00
759491-004/000105DRUKARKA LASEROWA HP LJ 13201100000037248CNMJS39431319 (DRKL)0,000,00
760808-003/002294FOTEL1100000056256319 (DRKL)0,000,00
761808-003/004637FOTEL MEFISTO1100000071075319 (DRKL)356,70356,70
762808-003/004638FOTEL MEFISTO1100000071082319 (DRKL)356,70356,70
763808-003/004639FOTEL MEFISTO1100000071099319 (DRKL)356,70356,70
764808-003/002588KONTENEREK1100000056102319 (DRKL)0,000,00
765808-003/002591KONTENEREK1100000018421319 (DRKL)0,000,00
766808-003/002592KONTENEREK1100000055938319 (DRKL)0,000,00
767808-003/002720KONTENEREK1100000056041319 (DRKL)0,000,00
768808-003/002726KONTENEREK1100000056034319 (DRKL)0,000,00
769808-003/002729KONTENEREK1100000056089319 (DRKL)0,000,00
770808-003/002735KONTENEREK1100000056027319 (DRKL)0,000,00
771808-004/000257KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie319 (DRKL)0,000,00
772808-004/000258KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie319 (DRKL)0,000,00
773808-004/000259KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie319 (DRKL)0,000,00
774808-004/000260KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie319 (DRKL)0,000,00
775808-004/000261KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie319 (DRKL)0,000,00
776808-003/003203KRZESŁO OBROTOWE1100000056140319 (DRKL)0,000,00
777808-003/003332KRZESŁO OBROTOWE1100000055945319 (DRKL)0,000,00
778808-003/003434KRZESŁO OBROTOWE1100000052661319 (DRKL)0,000,00
779808-003/003438KRZESŁO OBROTOWE1100000056133319 (DRKL)0,000,00
780803-004/000033NISZCZARKA FELLOWES110000005591416286319 (DRKL)0,000,00
781803-004/000070NISZCZARKA KOBRA1100000023418319 (DRKL)0,000,00
782491-001/000326NOTEBOOK DELL LATITIUDE E431011000000025988QYQ0P1319 (DRKL)7320,007320,00
783491-001/000896NOTEBOOK TOSHIBA PORTEGE Z930-12G1100000066569YC126630H319 (DRKL)5940,904158,56
784491-001/000899NOTEBOOK TOSHIBA PORTEGE Z930-12G1100000066651YC126532H319 (DRKL)5940,904158,56
785491-001/000898NOTEBOOK TOSHIBA PORTEGE Z930-12G1100000066583YC126594H319 (DRKL)5940,904158,56
786662-003/000004PROJEKTOR EPSON MG850 HD1100000066996QACF2X0326L319 (DRKL)3075,003075,00
787808-003/003672PRZYSTAWKA DO BIURKA1100000056072319 (DRKL)0,000,00
788491-001/000345SKANER XEROX DOCUMATE 26211100000002772822TW1085Y8C0700227319 (DRKL)4989,804989,80
789808-003/003963STOLIK1100000055952319 (DRKL)0,000,00
790808-003/004143SZAFA1100000056119319 (DRKL)0,000,00
791808-003/004216SZAFA1100000056003319 (DRKL)0,000,00
792808-003/004218SZAFA1100000055983319 (DRKL)0,000,00
793808-003/004219SZAFA1100000055976319 (DRKL)0,000,00
794808-003/004220SZAFA1100000055990319 (DRKL)0,000,00
795808-003/004630SZAFA PANCERNA TG-1SDC1100000071129319 (DRKL)1476,001476,00
796808-004/000712WENTYLATORwyposażenie319 (DRKL)0,000,00
797808-004/000713WENTYLATORwyposażenie319 (DRKL)0,000,00
798491-001/000734ZESTAW DELL11000000073022QKLM3J319 (DRKL)5992,645992,64
799491-001/000734-01MONITOR110000000731926874263835N4DS319 (DRKL)0,00
800491-001/000726ZESTAW DELL1100000007180JNKLM3J319 (DRKL)5992,645992,64
801491-001/000726-01MONITOR110000000719726874263835N94S320 (DRKL)0,000,00
802491-001/000731-01MONITOR110000000727226874263835N2DS319 (DRKL)0,000,00
803491-001/000729ZESTAW DELL1100000007241FMKLM3J319 (DRKL)5992,645992,64
804491-001/00729-01MONITOR110000000725826874263835NAFS319 (DRKL)0,000,00
805491-001/000723ZESTAW DELL1100000007128BMKLM3J319 (DRKL)5992,645992,64
806491-001/000723-01MONITOR110000000713526874263835N2KS319 (DRKL)0,000,00
807491-001/000725ZESTAW DELL11000000071661QKLM3J319 (DRKL)5992,645992,64
808491-001/000725-01MONITOR110000000717326874263835N2GS319 (DRKL)0,000,00
809491-001/000328ZESTAW DELL OPTIPLEX 780MT (JEDNOSTKA)1100000002628C4Z7Y4J319 (DRKL)6490,406490,40
810ewidencja ilościowaTELEFON KOMÓRKOWY NOKIA E72-1wyposażenie3559740489886490319 (DRKL)0,00
811800-004/000007APARAT FOTOGRAFICZNY CANON11000000579325136124530320 (DRKL)0,000,00
812800-004/000006APARAT FOTOGRAFICZNY CANON11000000669725046107242320 (DRKL)0,000,00
813800-004/000008APARAT FOTOGRAFICZNY CANON11000000562945136124524320 (DRKL)0,000,00
814808-003/001901BIURKO1100000056515320 (DRKL)0,000,00
815808-003/001903BIURKO1100000056225320 (DRKL)0,000,00
816808-003/001904BIURKO1100000056522320 (DRKL)0,000,00
817808-003/001905BIURKO1100000056300320 (DRKL)0,000,00
818808-003/001906BIURKO1100000056416320 (DRKL)0,000,00
819808-003/001907BIURKO1100000056362320 (DRKL)0,000,00
820808-003/001908BIURKO1100000056508320 (DRKL)0,000,00
821808-003/002021BIURKO1100000057956320 (DRKL)0,000,00
822808-004/000934CYRKULATOR CR 7312 CAMRYwyposażenie320 (DRKL)167,28167,28
823808-004/000935CYRKULATOR CR 7312 CAMRYwyposażenie320 (DRKL)167,28167,28
824808-004/000044CZAJNIKwyposażenie320 (DRKL)0,000,00
825808-004/000045CZAJNIKwyposażenie320 (DRKL)0,000,00
826808-004/000046CZAJNIKwyposażenie320 (DRKL)0,000,00
827491-004/000232DRUKARKA11000000241873Q21BAJP122136320 (DRKL)0,000,00
828491-004/000057DRUKARKA EPSON1100000037057K7EK016255320 (DRKL)0,000,00
829491-004/000090DRUKARKA HP1100000037118CNBW8190BB320 (DRKL)0,000,00
830491-004/000082DRUKARKA HP1100000037071CNBW8190BC320 (DRKL)0,000,00
831491-004/000083DRUKARKA HP1100000037088CNBW81909X320 (DRKL)0,000,00
832491-004/000073DRUKARKA HP1100000037064CNBW81909Z320 (DRKL)0,000,00
833491-004/000086DRUKARKA HP1100000037095CNBW8190BJ315 (DRKL)0,000,00
834491-004/000181DRUKARKA LASEROWA SAMSUNG ML-2855ND1100000037316Z2MFBKESA00022J320 (DRKL)0,000,00
835491-004/000180DRUKARKA LASEROWA SAMSUNG ML-2855ND1100000037132Z2MFBKES803119L320 (DRKL)0,000,00
836622-004/000002DYKTAFON OLYMPUS1100000078722200109879320 (DRKL)0,000,00
837808-003/002182FOTEL1100000056447320 (DRKL)0,000,00
838808-003/004636FOTEL MEFISTO1100000071068320 (DRKL)356,70356,70
839803-004/000014GILOTYNA1100000079446320 (DRKL)0,000,00
840491-001/000031KOMPUTER IBOX110000005093346320 (DRKL)2737,982737,98
841808-003/002462KONTENEREK1100000051923320 (DRKL)0,000,00
842808-003/002539KONTENEREK1100000056379320 (DRKL)0,000,00
843808-003/002714KONTENEREK1100000056546320 (DRKL)0,000,00
844808-003/002719KONTENEREK1100000056539320 (DRKL)0,000,00
845808-003/002722KONTENEREK1100000056317320 (DRKL)0,000,00
846808-003/002723KONTENEREK1100000056232320 (DRKL)0,000,00
847808-003/002724KONTENEREK1100000056454320 (DRKL)0,000,00
848808-003/002727KONTENEREK1100000056423320 (DRKL)0,000,00
849808-003/002728KONTENEREK1100000056386320 (DRKL)0,000,00
850808-004/000254KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie320 (DRKL)0,000,00
851808-004/000255KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie320 (DRKL)0,000,00
852808-004/000256KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie320 (DRKL)0,000,00
853808-003/003288KRZESŁO OBROTOWE1100000056249320 (DRKL)0,000,00
854808-003/003305KRZESŁO OBROTOWE1100000056577320 (DRKL)0,000,00
855808-003/003415KRZESŁO OBROTOWE1100000056430320 (DRKL)0,000,00
856808-003/003416KRZESŁO OBROTOWE1100000053118320 (DRKL)0,000,00
857808-003/003417KRZESŁO OBROTOWE1100000056331320 (DRKL)0,000,00
858808-003/003420KRZESŁO OBROTOWE1100000056553320 (DRKL)0,000,00
859808-003/003439KRZESŁO OBROTOWE1100000056348320 (DRKL)0,000,00
860808-004/000361LAMPKAwyposażenie320 (DRKL)0,000,00
861808-004/000409LAMPKAwyposażenie320 (DRKL)0,000,00
862808-004/000410LAMPKAwyposażenie320 (DRKL)0,000,00
863808-004/000411LAMPKAwyposażenie320 (DRKL)0,000,00
864803-004/000030NISZCZARKA FELLOWES1100000056409320 (DRKL)0,000,00
865803-004/000027NISZCZARKA FELLOWES110000005646116278320 (DRKL)0,000,00
866491-001/000384NOTEBOOK DELL E43001100000065845DB83L4J320 (DRKL)7076,007076,00
867491-001/000634NOTEBOOK DELL LATITUDE E63301100000060765FG4B9W1320 (DRKL)5686,295259,92
868491-001/000090NOTEBOOK HP 51031100000066699CNU1405JP6320 (DRKL)4292,704292,70
869491-004/000497NOTEBOOK MSI U1001100000037163U100404PLK0907002243320 (DRKL)0,000,00
870491-004/000501NOTEBOOK MSI U1001100000037187U100404PLK0907002242320 (DRKL)0,000,00
871491-004/000496NOTEBOOK MSI U1001100000037156U100404PLK0907001832320 (DRKL)0,000,00
872491-004/000499NOTEBOOK MSI U1001100000037170U100404PLK0907002073320 (DRKL)0,000,00
873491-001/000900NOTEBOOK TOSHIBA PORTEGE Z930-12G1100000066682YC126546H320 (DRKL)5940,904158,56
874622-004/000061RADIOMAGNETOFON1100000031376320 (DRKL)0,000,00
875808-003/003679REGAŁ1100000056263320 (DRKL)0,000,00
876491-003/000002SKANER HP SCANJET 30001100000062356SCN193EE0551320 (DRKL)2029,502029,50
877491-004/000554SKANER PLUSTEK OPTICSLIM M12110000003721757419B003082320 (DRKL)0,000,00
878491-004/000551SKANER PLUSTEK OPTICSLIM M12110000005794957419B003181320 (DRKL)0,000,00
879491-004/000553SKANER PLUSTEK OPTICSLIM M12110000003720057419B003190320 (DRKL)0,000,00
880491-001/000322SKANER XEROX DOCUMATE 2621110000000256708Z8CD0564320 (DRKL)3660,003660,00
881808-003/004222SZAFA1100000056584320 (DRKL)0,000,00
882808-003/004352SZAFA1100000056478320 (DRKL)0,000,00
883808-003/004354SZAFA1100000056591320 (DRKL)0,000,00
884808-003/004356SZAFA1100000056485320 (DRKL)0,000,00
885808-003/004357SZAFA1100000056393320 (DRKL)0,000,00
886808-003/004392SZAFA UBRANIOWA1100000056270320 (DRKL)0,000,00
887629-003/000016TELEFON KOMÓRKOWY SAMSUNG GALAXY S4 16GB358661058367886320 (DRKL)2250,002250,00
888629-004/000263TELEFON KOMÓRKOWY SAMSUNG S5610353630052112957320 (DRKL)1,231,23
889629-004/000240TELEFON KOMÓRKOWY SONY XPERIA TIPO353809056173591320 (DRKL)61,5061,50
890808-004/000708WENTYLATORwyposażenie320 (DRKL)0,000,00
891808-004/000709WENTYLATORwyposażenie320 (DRKL)0,000,00
892808-004/000710WENTYLATORwyposażenie320 (DRKL)0,000,00
893808-004/000711WENTYLATORwyposażenie320 (DRKL)0,000,00
894491-001/000715ZESTAW DELL1100000006985BNKLM3J320 (DRKL)5992,645992,64
895491-001/000715-01MONITOR110000000699226874263835N38S320 (DRKL)0,000,00
896491-001/000470ZESTAW DELL11000000041656VW404J315 (DRKL)5734,005734,00
897491-001/000470-01MONITOR1100000004172736088A81KKS317 (DAP)0,000,00
898491-001/000721ZESTAW DELL11000000070816NKLM3J320 (DRKL)5992,645992,64
899491-001/000721-01MONITOR110000000709826874263835N39S320 (DRKL)0,000,00
900491-001/000738ZESTAW DELL1100000007388CPKLM3J320 (DRKL)5992,645992,64
901491-001/000738-01MONITOR110000000739526874263835N6HS320 (DRKL)0,000,00
902491-001/000339ZESTAW DELL OPTIPLEX 760MT1100000002680ZMQZK4J320 (DRKL)6588,006588,00
903491-001/000339-01MONITOR1100000002697744459AFDXTL315 (DRKL)0,000,00
904491-001/000340ZESTAW DELL OPTIPLEX 760MT11000000027037MQZK4J320 (DRKL)6588,006588,00
905491-001/000730-01MONITOR110000005660726874263835N37S320 (DRKL)0,000,00
906491-001/000359-01MONITOR1100000002918744459AFDTNL320 (DRKL)0,000,00
907ewidencja ilościowaAPARAT FOTOGRAFICZNY NIKON COOLPIX L23wyposażenie42044568320 (DRKL)0,000,00
908808-003/001919BIURKO1100000052647324 (DRKL)0,000,00
909808-003/002090BIURKO1100000052012324 (DRKL)0,000,00
910808-003/002091BIURKO1100000051909324 (DRKL)0,000,00
911808-003/002094BIURKO1100000051916324 (DRKL)0,000,00
912808-004/000039CZAJNIKwyposażenie324 (DRKL)0,000,00
913491-004/000069DRUKARKA HP1100000036760CNBW8190DP324 (DRKL)0,000,00
914491-004/000091DRUKARKA HP1100000036791CNBW8190DK324 (DRKL)0,000,00
915491-004/000089DRUKARKA HP1100000037286CNBW8190F5324 (DRKL)0,000,00
916622-004/000003DYKTAFON OLYMPUS1100000078739200116522324 (DRKL)0,000,00
917622-004/000001DYKTAFON OLYMPUS1100000056287200116523324 (DRKL)0,000,00
918808-003/000550EKSPRES CIŚNIENIOWY DO KAWY SAECO ODEA601100000079453324 (DRKL)1399,001399,00
919808-003/002312FOTEL OBROTOWY1100000025283324 (DRKL)0,000,00
920808-004/000115GODŁOwyposażenie324 (DRKL)0,000,00
921808-004/000116GODŁOwyposażenie324 (DRKL)0,000,00
922808-003/002392KOMODA1100000029458324 (DRKL)0,000,00
923491-001/000552KOMPUTER DELL11000000055135KW404J324 (DRKL)5734,005734,00
924808-003/002583KONTENEREK1100000052739324 (DRKL)0,000,00
925808-003/002593KONTENEREK1100000056126324 (DRKL)0,000,00
926808-003/002658KONTENEREK1100000052036324 (DRKL)0,000,00
927808-003/002680KONTENEREK1100000051985324 (DRKL)0,000,00
928808-003/002718KONTENEREK1100000051961324 (DRKL)0,000,00
929808-003/002736KONTENEREK1100000052654324 (DRKL)0,000,00
930808-004/000242KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie324 (DRKL)0,000,00
931808-004/000243KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie324 (DRKL)0,000,00
932808-004/000244KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie324 (DRKL)0,000,00
933808-003/002957KRZESŁO1100000035725324 (DRKL)0,000,00
934808-003/002959KRZESŁO1100000035749324 (DRKL)0,000,00
935808-003/002963KRZESŁO1100000035763324 (DRKL)0,000,00
936808-003/003146KRZESŁO1100000052050324 (DRKL)0,000,00
937808-003/003147KRZESŁO1100000052081324 (DRKL)0,000,00
938808-003/003150KRZESŁO1100000052074324 (DRKL)0,000,00
939808-003/003152KRZESŁO1100000052067324 (DRKL)0,000,00
940808-003/003167KRZESŁO1100000052715324 (DRKL)0,000,00
941808-003/003174KRZESŁO1100000052708324 (DRKL)0,000,00
942808-003/003176KRZESŁO1100000052098324 (DRKL)0,000,00
943808-003/003178KRZESŁO1100000052104324 (DRKL)0,000,00
944808-003/003330KRZESŁO OBROTOWE1100000054559324 (DRKL)0,000,00
945803-001/000024NISZCZARKA KOBRA 310 TS AF C211000000622711045/0213324 (DRKL)7011,003505,50
946491-001/000343NOTEBOOK DELL LATITIUDE E65001100000002758F1H3L4J324 (DRKL)7393,207393,20
947491-004/000498NOTEBOOK MSI U1001100000036807U100404PLK0907001861324 (DRKL)0,000,00
948491-004/000502NOTEBOOK MSI U1001100000036814U100404PLK0907001864324 (DRKL)0,000,00
949491-001/000242PROJEKTOR MULTIMEDIALNY HP VP61201100000002260STWB3481603324 (DRKL)9505,029505,02
950808-003/003671PRZYSTAWKA DO BIURKA1100000079712324 (DRKL)0,000,00
951622-004/000099RADIOMAGNETOFON PHILIPS1100000052746KCO70441150180324 (DRKL)0,000,00
952808-003/003847REGAŁ1100000053651324 (DRKL)0,000,00
953808-003/003848REGAŁ1100000053644324 (DRKL)0,000,00
954808-003/003850REGAŁ1100000051930324 (DRKL)0,000,00
955808-003/003852REGAŁ1100000030928324 (DRKL)0,000,00
956491-001/000323SKANER XEROX DOCUMATE 2621110000000257408Z8CB0483324 (DRKL)3660,003660,00
957808-003/004005STOLIK1100000052685324 (DRKL)0,000,00
958808-003/004037STÓŁ1100000052029324 (DRKL)0,000,00
959808-003/004295SZAFA1100000052111324 (DRKL)0,000,00
960808-003/004298SZAFA1100000052128324 (DRKL)0,000,00
961808-003/004319SZAFA1100000052692324 (DRKL)0,000,00
962808-003/004559SZAFKA1100000051954324 (DRKL)0,000,00
963629-004/000619TELEFON KOMÓRKOWY SAMSUNG GALAXY S3 LTE (l9305) NIEBIESKI352315064243419324 (DRKL)123,00123,00
964808-004/000801WIESZAK1100000023425324 (DRKL)0,000,00
965491-001/000737ZESTAW DELL11000000073642PKLM3J324 (DRKL)5992,645992,64
966491-001/000737-01MONITOR110000000737126874263835N36S324 (DRKL)0,000,00
967491-001/000713ZESTAW DELL1100000006701CNKLM3J324 (DRKL)5992,645992,64
968491-001/000713-01MONITOR110000000677026874263835N3GS324 (DRKL)0,000,00
969803-004/000005BINDOWNICA FELLOWES11000000794151534327 (DRKL)0,000,00
970803-004/000009BINDOWNICA JAZON PLUS110000007942220028001327 (DRKL)0,000,00
971491-004/000174DRUKARKA LASEROWA SAMSUNG ML-2855ND1100000037460Z2MFBKES904134B327 (DRKL)0,000,00
972491-004/000175DRUKARKA LASEROWA SAMSUNG ML-2855ND1100000037477Z2MFBKES904141J327 (DRKL)0,000,00
973491-004/000245DRUKARKA XEROX PHASER 3435DN1100000054764NBF337386327 (DRKL)0,000,00
974803-004/000011GILOTYNA11000000794390801S14764327 (DRKL)0,000,00
975808-003/003306KRZESŁO OBROTOWE1100000054658327 (DRKL)0,000,00
976808-004/000408LAMPKAwyposażenie327 (DRKL)0,000,00
977803-004/000059NISZCZARKA KOBRA110000005635552860910327 (DRKL)0,000,00
978622-004/000100RADIOMAGNETOFON PHILIPS1100000079408KCO70441150177327 (DRKL)0,000,00
979808-003/003691REGAŁ1100000050803327 (DRKL)0,000,00
980808-003/003753REGAŁ1100000012986327 (DRKL)0,000,00
981808-003/000902REGAŁ BIBLIOTECZNY1100000009047327 (DRKL)531,94531,94
982808-003/000915REGAŁ BIBLIOTECZNY1100000015291327 (DRKL)531,94531,94
983808-003/004141SZAFA1100000050810327 (DRKL)0,000,00
984808-003/004203SZAFA1100000050834327 (DRKL)0,000,00
985808-003/004215SZAFA1100000078425327 (DRKL)0,000,00
986808-003/004217SZAFA1100000079392327 (DRKL)0,000,00
987808-003/004358SZAFA1100000050827327 (DRKL)0,000,00
988808-003/004371SZAFA1100000050797327 (DRKL)0,000,00
989808-003/004400SZAFA METALOWA1100000050964327 (DRKL)0,000,00
990808-003/004409SZAFA METALOWA1100000053156327 (DRKL)0,000,00
991808-003/000721SZAFKA PRZYBIURKOWA1100000050971327 (DRKL)224,06224,06
992808-003/001778BIURKO1100000030232213 (DUSKŻiZK)0,000,00
993808-004/000906CYRKULATOR CR 7312 CAMRYwyposażenie213 (DUSKŻiZK)167,28167,28
994491-001/001065KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000068112CZC3500JRX213 (DUSKŻiZK)3581,082238,25
995491-001/000695KOMPUTER TYPU ALL IN ONE1100000050926G0TRMW1213 (DUSKŻiZK)4849,894486,25
996808-003/002492KONTENEREK1100000024842213 (DUSKŻiZK)0,000,00
997808-004/000264KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie213 (DUSKŻiZK)0,000,00
998808-004/000265KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie213 (DUSKŻiZK)0,000,00
999808-003/002830KRZESŁO1100000050919213 (DUSKŻiZK)0,000,00
1000808-003/002834KRZESŁO1100000025603213 (DUSKŻiZK)0,000,00
1001808-003/002835KRZESŁO1100000025610213 (DUSKŻiZK)0,000,00
1002808-003/000091KRZESŁO OBROTOWE1100000012122213 (DUSKŻiZK)173,24173,24
1003808-003/000207KRZESŁO OBROTOWE1100000013648213 (DUSKŻiZK)1159,001159,00
1004803-003/000005NISZCZARKA IDEAŁ1100000080244213 (DUSKŻiZK)1342,001342,00
1005808-003/000358REGAŁ1100000049692213 (DUSKŻiZK)147,84147,84
1006808-003/003968STOLIK1100000026808213 (DUSKŻiZK)0,000,00
1007808-003/003992STOLIK1100000026860213 (DUSKŻiZK)0,000,00
1008808-003/000309SZAFA1100000050902213 (DUSKŻiZK)757,62757,62
1009808-003/004432SZAFKA1100000027447213 (DUSKŻiZK)0,000,00
1010808-004/000719WENTYLATORwyposażenie213 (DUSKŻiZK)0,000,00
1011808-004/000840WIESZAK STOJĄCYwyposażenie213 (DUSKŻiZK)0,000,00
1012ewidencja ilościowaTELEFON KOMÓRKOWY SAMSUNG GALAXY CORE SM-G350wyposażenie355059/06/112842/4213 (DUSKŻiZK)0,00
1013808-003/001755BIURKO1100000009894214 (DUSKŻiZK)0,000,00
1014491-001/000964KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000067108CZC3500JRF214 (DUSKŻiZK)3581,082238,25
1015808-003/000801KONTENER BIURKOWY1100000021308214 (DUSKŻiZK)325,97325,97
1016808-003/000224KRZESŁO OBROTOWE1100000048220214 (DUSKŻiZK)108,00108,00
1017808-003/002143BIURKO1100000015789228 (DUSKŻiZK)0,000,00
1018808-003/004884BIURKO1100000079729228 (DUSKŻiZK)222,00222,00
1019491-001/001017KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000067634CZC3500JSM228 (DUSKŻiZK)3581,082238,25
1020491-001/001039KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000067856CZC3500JS3228 (DUSKŻiZK)3581,082238,25
1021808-003/002479KONTENEREK1100000024804228 (DUSKŻiZK)0,000,00
1022808-003/000881KRZESŁO BIUROWE OBROTOWE (TYP RAYA 21S)1100000015215228 (DUSKŻiZK)454,08454,08
1023808-003/001223KRZESŁO KONFERENCYJNE LIDER1100000025214228 (DUSKŻiZK)229,34229,34
1024808-003/001224KRZESŁO KONFERENCYJNE LIDER1100000025221228 (DUSKŻiZK)229,34229,34
1025808-004/000417LAMPKAwyposażenie228 (DUSKŻiZK)0,000,00
1026808-004/000418LAMPKAwyposażenie228 (DUSKŻiZK)0,000,00
1027808-003/000985SZAFA AKTOWA 2-DRZWIOWA Z ZAMKIEM RXP-51100000013570228 (DUSKŻiZK)584,71584,71
1028808-003/001779BIURKO1100000022725229 (DUSKŻiZK)0,000,00
1029491-001/000663KOMPUTER TYPU ALL IN ONE11000000513986SSRMW1229 (DUSKŻiZK)4849,894486,25
1030808-003/000830KONTENER BIURKOWY1100000051411229 (DUSKŻiZK)325,97325,97
1031808-003/001393KRZESŁO KONFERENCYJNE LIDER1100000016779229 (DUSKŻiZK)229,34229,34
1032808-004/000419LAMPKAwyposażenie229 (DUSKŻiZK)0,000,00
1033491-003/000226TABLET ASUS GOOGLE NEXUS 7 II LTE1100000070443DAOKBC055276229 (DUSKŻiZK)1500,601500,60
1034629-004/000669TELEFON KOMÓRKOWY HUAWEI ASCEND Y550 LTE CZARNY865170027173074229 (DUSKŻiZK)1,231,23
1035ewidencja ilościowaTELEFON KOMÓRKOWY HUAWEI ASCEND Y550 LTE CZARNYwyposażenie865170021496950229 (DUSKŻiZK)0,000,00
1036808-003/002194FOTEL1100000057710KORYTARZ IIIp. (DUSKŻi0,000,00
1037808-003/002195FOTEL1100000057727KORYTARZ IIIp. (DUSKŻi0,000,00
1038808-003/001861BIURKO1100000057529322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1039808-003/001862BIURKO1100000057659322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1040808-003/001863BIURKO1100000057567322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1041808-003/001864BIURKO1100000057291322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1042808-003/001865BIURKO1100000057369322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1043808-003/001866BIURKO1100000057895322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1044808-003/001867BIURKO1100000057802322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1045808-003/001868BIURKO1100000038665322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1046808-003/001872BIURKO1100000057598322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1047808-003/001873BIURKO1100000057734322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1048808-003/001874BIURKO1100000057338322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1049808-003/001875BIURKO1100000038597322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1050808-003/001876BIURKO1100000057277322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1051808-003/001878BIURKO1100000057680322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1052808-003/001879BIURKO1100000057864322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1053808-003/001880BIURKO1100000038566322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1054808-004/000936CYRKULATOR CR 7312 CAMRYwyposażenie322 (DUSKŻiZK)167,28167,28
1055808-004/000937CYRKULATOR CR 7312 CAMRYwyposażenie322 (DUSKŻiZK)167,28167,28
1056808-004/000938CYRKULATOR CR 7312 CAMRYwyposażenie322 (DUSKŻiZK)167,28167,28
1057808-004/000939CYRKULATOR CR 7312 CAMRYwyposażenie322 (DUSKŻiZK)167,28167,28
1058808-004/000048CZAJNIKwyposażenie322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1059808-004/000049CZAJNIKwyposażenie322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1060808-004/000050CZAJNIKwyposażenie322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1061808-004/000051CZAJNIKwyposażenie322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1062491-004/000231DRUKARKA11000000368903Q21BAJP415299322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1063491-004/000242DRUKARKA11000000369133Q21BAJP415311322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1064491-004/000062DRUKARKA HP1100000057468CNZN605299322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1065491-004/000061DRUKARKA HP1100000036845CNZN093592322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1066491-001/000286DRUKARKA HP LASERJET 22001100000002383JPKGB9335l322 (DUSKŻiZK)3620,963620,96
1067491-004/000212DRUKARKA SAMSUNG11000000368833N21BKBQ511187322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1068808-003/002193FOTEL1100000057314322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1069808-003/002217FOTEL1100000038559322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1070808-003/002222FOTEL1100000038542322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1071808-003/002308FOTEL OBROTOWY1100000057581322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1072808-003/002309FOTEL OBROTOWY1100000038627322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1073808-004/000138GRZEJNIK1100000079606322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1074808-003/002420KOMODA1100000057550322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1075808-003/002421KOMODA1100000057642322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1076808-003/002422KOMODA1100000057260322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1077808-003/002424KOMODA1100000039013322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1078808-003/002428KOMODA1100000057826322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1079491-001/001071KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000068174CZC3500JSG322 (DUSKŻiZK)3581,082238,25
1080491-001/000985KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000067313CZC3500JR7322 (DUSKŻiZK)3581,082238,25
1081491-003/000159KOMPUTER ALL IN ONE HP COMPAQ ELITE 83001100000063100CZC3144YCC322 (DUSKŻiZK)3494,433494,43
1082491-003/000142KOMPUTER ALL IN ONE HP COMPAQ ELITE 83001100000062936CZC3144YCF322 (DUSKŻiZK)3494,433494,43
1083491-003/000137KOMPUTER ALL IN ONE HP COMPAQ ELITE 83001100000062882CZC3144YCN322 (DUSKŻiZK)3494,433494,43
1084491-001/000546KOMPUTER DELL110000000539167BS03J322 (DUSKŻiZK)5158,165158,16
1085491-001/000546-02MONITOR11000000054076227161875SA142322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1086491-001/000514KOMPUTER DELL11000000047769SNT13J322 (DUSKŻiZK)5158,165158,16
1087808-003/002595KONTENEREK1100000057536322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1088808-003/002597KONTENEREK1100000057611322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1089808-003/002598KONTENEREK1100000057666322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1090808-003/002599KONTENEREK1100000057697322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1091808-003/002600KONTENEREK1100000057574322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1092808-003/002601KONTENEREK1100000057376322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1093808-003/002602KONTENEREK1100000057345322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1094808-003/002603KONTENEREK1100000057307322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1095808-003/002604KONTENEREK1100000038603322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1096808-003/002605KONTENEREK1100000057925322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1097808-003/002606KONTENEREK1100000057987322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1098808-003/002607KONTENEREK1100000057819322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1099808-003/002608KONTENEREK1100000057741322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1100808-003/002609KONTENEREK1100000038696322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1101808-003/002610KONTENEREK1100000038672322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1102808-003/002612KONTENEREK1100000057871322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1103808-003/002613KONTENEREK1100000038573322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1104808-004/000266KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1105808-004/000267KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1106808-004/000268KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1107808-004/000269KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1108808-004/000270KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1109808-004/000271KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1110808-004/000272KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1111808-003/003259KRZESŁO OBROTOWE1100000052005322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1112808-003/003343KRZESŁO OBROTOWE1100000057994322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1113808-003/003344KRZESŁO OBROTOWE1100000057673322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1114808-003/003346KRZESŁO OBROTOWE1100000057604322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1115808-003/003349KRZESŁO OBROTOWE1100000057352322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1116808-003/003351KRZESŁO OBROTOWE1100000038610322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1117808-003/003352KRZESŁO OBROTOWE1100000057284322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1118808-003/003353KRZESŁO OBROTOWE1100000057901322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1119808-003/003355KRZESŁO OBROTOWE1100000057703322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1120808-003/003357KRZESŁO OBROTOWE1100000057543322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1121808-003/003358KRZESŁO OBROTOWE1100000057758322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1122808-003/003359KRZESŁO OBROTOWE1100000058014322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1123808-003/003361KRZESŁO OBROTOWE1100000057888322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1124808-003/003419KRZESŁO OBROTOWE1100000056324322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1125808-004/000349KUCHENKA MIKROFALOWA MOULINEX1100000036982Y972X0F30226108322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1126808-004/000420LAMPKAwyposażenie322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1127808-004/000421LAMPKAwyposażenie322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1128808-004/000422LAMPKAwyposażenie322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1129808-004/000423LAMPKAwyposażenie322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1130808-004/000424LAMPKAwyposażenie322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1131808-004/000425LAMPKAwyposażenie322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1132808-004/000426LAMPKAwyposażenie322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1133808-004/000427LAMPKAwyposażenie322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1134808-004/000428LAMPKAwyposażenie322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1135808-004/000429LAMPKAwyposażenie322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1136491-003/000290LAPTOP HP PROBOOK 6470B1100000069485CNU348DJF3322 (DUSKŻiZK)2946,072946,07
1137486-004/000010LODÓWKA ARDO1100000038702994803333322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1138803-004/000022NISZCZARKA1100000038726322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1139491-001/000088NOTEBOOK HP 4330S1100000061144CNU1270NOS322 (DUSKŻiZK)4305,004305,00
1140808-004/000528OBRAZ BRAMA Z BASTEJA BOGUSŁAWA RUDNICKIEGO1100000079705322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1141621-004/000001RADIO AIWA1100000058007S53LG8980321322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1142622-004/000068RADIOMAGNETOFON PANASONIC1100000057918WP9HF57106322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1143622-004/000069RADIOMAGNETOFON PANASONIC1100000038719GU5JD42968322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1144622-004/000070RADIOMAGNETOFON PANASONIC1100000057628GN8CE46287322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1145808-003/003908SEJF GABINETOWY1100000038504322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1146808-003/004233SZAFA1100000038634322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1147808-003/004235SZAFA1100000057505322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1148808-003/004236SZAFA1100000057499322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1149808-003/004238SZAFA1100000057857322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1150808-003/004239SZAFA1100000057406322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1151808-003/004240SZAFA1100000057390322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1152808-003/004241SZAFA1100000039075322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1153808-003/004245SZAFA1100000057796322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1154808-003/004246SZAFA1100000057789322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1155808-003/004247SZAFA1100000038535322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1156808-003/004250SZAFA1100000057512322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1157808-003/004251SZAFA1100000057482322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1158808-003/004253SZAFA1100000057420322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1159808-003/004254SZAFA1100000057383322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1160808-003/004255SZAFA1100000038511322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1161808-003/004256SZAFA1100000057413322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1162808-003/004257SZAFA1100000038528322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1163808-003/004262SZAFA1100000038641322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1164808-003/004263SZAFA1100000038658322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1165808-003/004266SZAFA1100000057765322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1166629-004/000283TELEFON KOMÓRKOWY SAMSUNG S5610353630055548975322 (DUSKŻiZK)1,231,23
1167629-004/000280TELEFON KOMÓRKOWY SONY XPERIA TIPO353809056180109322 (DUSKŻiZK)61,5061,50
1168808-004/000720WENTYLATORwyposażenie322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1169808-004/000721WENTYLATORwyposażenie322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1170808-004/000722WENTYLATORwyposażenie322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1171808-004/000723WENTYLATORwyposażenie322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1172808-004/000724WENTYLATORwyposażenie322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1173808-004/000725WENTYLATORwyposażenie322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1174808-004/000790WIESZAK1100000057451322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1175808-004/000792WIESZAK1100000057437322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1176808-004/000794WIESZAK1100000057772322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1177808-004/000797WIESZAK1100000057444322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1178808-004/000843WIESZAK STOJĄCY1100000079613322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1179491-001/000757ZESTAW DELL11000000076231RB5H3J322 (DUSKŻiZK)5795,005795,00
1180491-001/000504ZESTAW DELL11000000046089QW404J322 (DUSKŻiZK)5734,005734,00
1181491-001/000504-01MONITOR1100000004615736088A73C3S322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1182491-001/000528ZESTAW DELL11000000050568ZW404J322 (DUSKŻiZK)5734,005734,00
1183491-001/000528-01MONITOR1100000005063736088A73PKS322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1184491-001/000758ZESTAW DELL (JEDNOSTKA)1100000007647DNN5H3J322 (DUSKŻiZK)5795,005795,00
1185491-001/000771ZESTAW DELL1100000007883BVN5H3J322 (DUSKŻiZK)5327,745327,74
1186491-001/000771-01MONITOR110000000789071618814AEBP322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1187491-001/000582ZESTAW DELL11000000059401SW404J322 (DUSKŻiZK)5734,005734,00
1188491-001/000582-01MONITOR1100000005957736088A73LFS322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1189491-001/000579ZESTAW DELL11000000058898TW404J322 (DUSKŻiZK)5734,005734,00
1190491-001/000579-01MONITOR1100000005896736088A73YJS322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1191491-001/000768ZESTAW DELL1100000007821CZZ5H3J322 (DUSKŻiZK)5327,745327,74
1192ewidencja ilościowaTELEFON KOMÓRKOWY HUAWEI Y550wyposażenie865170021496851322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1193491-001/000174-02MONITOR1100000001348CZ0G449H744418AU767U322 (DUSKŻiZK)555,10555,10
1194491-001/000505-01MONITOR1100000004639736088A71PWS322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1195491-001/000363-01MONITOR1100000002994744459AFDUOL322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1196491-001/000755-01MONITOR110000000759371618814AEDO322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1197ewidencja ilościowaMONITORwyposażenieT0082224/39322 (DUSKŻiZK)0,000,00
1198808-003/001871BIURKO1100000051879329 (DUSKŻiZK)0,000,00
1199808-003/002049BIURKO1100000023180329 (DUSKŻiZK)0,000,00
1200808-004/000052CZAJNIKwyposażenie329 (DUSKŻiZK)0,000,00
1201808-003/004625EKSPRES DO KAWY SAECO HD8750 99 INTUITA1100000070580329 (DUSKŻiZK)1399,001399,00
1202808-003/002213FOTEL1100000038955329 (DUSKŻiZK)0,000,00
1203808-003/002214FOTEL1100000038757329 (DUSKŻiZK)0,000,00
1204808-003/002215FOTEL1100000038764329 (DUSKŻiZK)0,000,00
1205808-003/002216FOTEL1100000038962329 (DUSKŻiZK)0,000,00
1206808-003/002218FOTEL1100000038979329 (DUSKŻiZK)0,000,00
1207808-003/002219FOTEL1100000038986329 (DUSKŻiZK)0,000,00
1208808-003/002220FOTEL1100000038993329 (DUSKŻiZK)0,000,00
1209808-003/002221FOTEL1100000039006329 (DUSKŻiZK)0,000,00
1210808-004/000139GRZEJNIKwyposażenie329 (DUSKŻiZK)0,000,00
1211808-003/002419KOMODA1100000038771329 (DUSKŻiZK)0,000,00
1212808-003/002425KOMODA1100000038788329 (DUSKŻiZK)0,000,00
1213808-003/002443KOMODA1100000039020329 (DUSKŻiZK)0,000,00
1214491-001/000780KOMPUTER11000000079205PN5H3J329 (DUSKŻiZK)5327,745327,74
1215491-001/000780-02MONITOR110000000793771618814AE3U329 (DUSKŻiZK)0,000,00
1216491-001/000652KOMPUTER TYPU ALL IN ONE11000000064043ZSRMW1329 (DUSKŻiZK)4849,894486,25
1217808-003/002594KONTENEREK1100000039037329 (DUSKŻiZK)0,000,00
1218808-003/002596KONTENEREK1100000038795329 (DUSKŻiZK)0,000,00
1219808-004/000273KOSZ NA ŚMIECIwyposażenie329 (DUSKŻiZK)0,000,00
1220808-003/003342KRZESŁO OBROTOWE1100000038801329 (DUSKŻiZK)0,000,00
1221491-003/000262LAPTOP HP PROBOOK 6470B1100000069225CNU348DJD9329 (DUSKŻiZK)2946,072946,07
1222486-004/000011LODÓWKA CANDY1100000038733329 (DUSKŻiZK)0,000,00
1223491-001/000314NOTEBOOK HP COMPAQ1100000052821CNF34727HT329 (DUSKŻiZK)8355,788355,78
1224808-003/003644PRZYSTAWKA1100000052814329 (DUSKŻiZK)0,000,00
1225622-004/000066RADIOMAGNETOFON PANASONIC1100000040651WP1AF001254329 (DUSKŻiZK)0,000,00
1226622-004/000118RADIOMAGNETOFON SONY11000000388703121291329 (DUSKŻiZK)0,000,00
1227808-003/003907SEJF GABINETOWY1100000039044329 (DUSKŻiZK)0,000,00
1228808-003/003995STOLIK1100000038818329 (DUSKŻiZK)0,000,00
1229808-003/004230SZAFA1100000038825329 (DUSKŻiZK)0,000,00
1230808-003/004231SZAFA1100000039051329 (DUSKŻiZK)0,000,00
1231808-003/004232SZAFA1100000039068329 (DUSKŻiZK)0,000,00
1232808-003/004234SZAFA1100000038832329 (DUSKŻiZK)0,000,00
1233808-003/004249SZAFA1100000038849329 (DUSKŻiZK)0,000,00
1234629-003/000022TELEFON KOMÓRKOWY SAMSUNG GALAXY S4 16GB358661058367639329 (DUSKŻiZK)2250,002250,00
1235808-004/000772WENTYLATORwyposażenie329 (DUSKŻiZK)0,000,00
1236808-004/000653WENTYLATORwyposażenie329 (DUSKŻiZK)
1237808-004/000823WIESZAK STOJĄCY1100000051893329 (DUSKŻiZK)0,000,00
1238343-001/000001AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY HONDA EU65I1100000074625EASJ-1241125RADOM (DUSKŻiZK)13038,001977,43
1239808-004/000995CYFROWY TESTER KABLI SIECIOWYCH UTP-FTP1100000073437TL-828-ARADOM (DUSKŻiZK)403,44403,44
1240491-003/000385DRUKARKA ETYKIET1100000073413CD4220007097DRADOM (DUSKŻiZK)1440,331440,33
1241491-004/000730DYSK ADATA HD710 1TB11000000783261F0720131162RADOM (DUSKŻiZK)399,75399,75
1242491-004/000735DYSK ADATA HD710 1TB11000000783711F0720131163RADOM (DUSKŻiZK)399,75399,75
1243491-004/000727DYSK ADATA HD710 1TB11000000782961F0720131178RADOM (DUSKŻiZK)399,75399,75
1244491-004/000721DYSK ADATA HD710 1TB11000000782341F1120102537RADOM (DUSKŻiZK)399,75399,75
1245491-004/000722DYSK ADATA HD710 1TB11000000782411F0720131136RADOM (DUSKŻiZK)399,75399,75
1246491-004/000724DYSK ADATA HD710 1TB11000000782651F0720131139RADOM (DUSKŻiZK)399,75399,75
1247491-004/000725DYSK ADATA HD710 1TB11000000782721F1120102538RADOM (DUSKŻiZK)399,75399,75
1248491-004/000726DYSK ADATA HD710 1TB11000000782891F0720131137RADOM (DUSKŻiZK)399,75399,75
1249491-004/000728DYSK ADATA HD710 1TB11000000783021F0720131135RADOM (DUSKŻiZK)399,75399,75
1250491-004/000729DYSK ADATA HD710 1TB11000000783191F0720131160RADOM (DUSKŻiZK)399,75399,75
1251491-004/000731DYSK ADATA HD710 1TB11000000783331F1120102554RADOM (DUSKŻiZK)399,75399,75
1252491-004/000733DYSK ADATA HD710 1TB11000000783571F0720131153RADOM (DUSKŻiZK)399,75399,75
1253491-004/000734DYSK ADATA HD710 1TB11000000783641F0720131147RADOM (DUSKŻiZK)399,75399,75
1254491-004/000723DYSK ADATA HD710 1TB11000000782581F0720131187RADOM (DUSKŻiZK)399,75399,75
1255491-004/000732DYSK ADATA HD710 1TB11000000783401F0720131173RADOM (DUSKŻiZK)399,75399,75
1256491-003/000389DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075110Z1Z714DGRADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1257491-003/000390DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075134Z1Z71EVZRADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1258491-003/000391DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075127Z1Z6S3XQRADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1259491-003/000392DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075141Z1Z71CVKRADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1260491-003/000393DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075158Z1Z71DR1RADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1261491-003/000394DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075165Z1Z7245MRADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1262491-003/000395DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075172Z1Z71DYFRADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1263491-003/000396DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075189Z1Z71E6ARADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1264491-003/000397DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075196Z1Z723CFRADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1265491-003/000398DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075202Z1Z72A9PRADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1266491-003/000399DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075219Z1Z6SMY4RADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1267491-003/000400DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075226Z1Z71EJNRADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1268491-003/000401DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075233Z1Z722THRADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1269491-003/000402DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075240Z1Z714PERADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1270491-003/000403DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075257Z1Z72ANLRADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1271491-003/000404DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075264Z1Z71E6TRADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1272491-003/000405DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075271Z1Z71EXARADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1273491-003/000406DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075288Z1Z71DLARADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1274491-003/000407DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075295Z1Z722E2RADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1275491-003/000408DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075301Z1Z6YWPDRADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1276491-003/000409DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075318Z1Z5EX83RADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1277491-003/000410DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075325Z1Z4QZZYRADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1278491-003/000411DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075332S1Z0QA8FRADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1279491-003/000412DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075349S1Z0PGYMRADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1280491-003/000413DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075356S1Z0QA1VRADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1281491-003/000414DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075363S1Z0PGTNRADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1282491-003/000415DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075370S1Z0PH1TRADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1283491-003/000416DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075387S1Z0PH2NRADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1284491-003/000417DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075394S1Z0PGRHRADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1285491-003/000418DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075400S1Z0PH3DRADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1286491-003/000419DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075417S1Z0QA5ZRADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1287491-003/000420DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075424S1Z0QA0PRADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1288491-003/000421DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075431S1Z0PH21RADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1289491-003/000422DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075448S1Z0PGSARADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1290491-003/000423DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075455S1Z0NSHZRADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1291491-003/000424DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075462S1Z0PGDGRADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1292491-003/000425DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075479S1Z0PH4ARADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1293491-003/000426DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075486S1Z0PH3KRADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1294491-003/000427DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075493S1Z0PGQ0RADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1295491-003/000428DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075509S1Z0PH3QRADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1296491-003/000429DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075516S1Z0HQ98RADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1297491-003/000430DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075523S1Z0PGHKRADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1298491-003/000431DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075530S1Z0RLAFRADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1299491-003/000432DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075547S1Z0RGY2RADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1300491-003/000433DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075554S1Z0RL8BRADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1301491-003/000434DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075561S1Z0RL2ERADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1302491-003/000435DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075578Z1Z5G2QLRADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1303491-003/000436DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075585S1Z0QBDGRADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1304491-003/000437DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075592S1Z0Q1T1RADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1305491-003/000438DYSK TWARDY HDD DEAGATE ST4000NM00231100000075608S1Z0RKY2RADOM (DUSKŻiZK)1200,481200,48
1306622-001/000006EKRAN WIELKOFORMATOWY NEC V6521100000074748S4X005053NBRADOM (DUSKŻiZK)13530,001353,00
1307622-001/000007EKRAN WIELKOFORMATOWY NEC V6521100000074755S4X005044NBRADOM (DUSKŻiZK)13530,001353,00
1308622-001/000008EKRAN WIELKOFORMATOWY NEC V6521100000074762S4X004867NBRADOM (DUSKŻiZK)13530,001353,00
1309622-001/000009EKRAN WIELKOFORMATOWY NEC V6521100000074779S4X004868NBRADOM (DUSKŻiZK)13530,001353,00
1310622-001/000010EKRAN WIELKOFORMATOWY NEC V6521100000074786S4X004870NBRADOM (DUSKŻiZK)13530,001353,00
1311622-001/000011EKRAN WIELKOFORMATOWY NEC V6521100000074793S4X004739NBRADOM (DUSKŻiZK)13530,001353,00
1312444-004/000001KOMPRESOR DO SERWISU KOMPUTEROWEGO11000000756153479220307RADOM (DUSKŻiZK)492,00492,00
1313444-004/000002KOMPRESOR DO SERWISU KOMPUTEROWEGO11000000756223479220308RADOM (DUSKŻiZK)492,00492,00
1314491-001/000971KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000067177CZC3500JPVRADOM (DUSKŻiZK)3581,082238,25
1315491-001/000975KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000067214CZC3500JPHRADOM (DUSKŻiZK)3581,082238,25
1316491-001/000996KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000067429CZC3500JP2RADOM (DUSKŻiZK)3581,082238,25
1317491-001/001043KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000067894CZC3500JQ3RADOM (DUSKŻiZK)3581,082238,25
1318491-001/001053KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000067993CZC3500JT4RADOM (DUSKŻiZK)3581,082238,25
1319491-001/001062KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000068082CZC3500JRKRADOM (DUSKŻiZK)3581,082238,25
1320491-001/001066KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000068129CZC3500JRLRADOM (DUSKŻiZK)3581,082238,25
1321491-001/001115KOMPUTER STACJONARNY ALL IN ONE LENOVO AIO M93Z1100000073574S4F65258RADOM (DUSKŻiZK)3761,341410,45
1322491-001/001107KOMPUTER STACJONARNY ALL IN ONE LENOVO AIO M93Z1100000073499S4F65244RADOM (DUSKŻiZK)3761,341410,45
1323491-001/001108KOMPUTER STACJONARNY ALL IN ONE LENOVO AIO M93Z1100000073505S4F65210RADOM (DUSKŻiZK)3761,341410,45
1324491-001/001109KOMPUTER STACJONARNY ALL IN ONE LENOVO AIO M93Z1100000073512S4F65252RADOM (DUSKŻiZK)3761,341410,45
1325491-001/001110KOMPUTER STACJONARNY ALL IN ONE LENOVO AIO M93Z1100000073529S4F65226RADOM (DUSKŻiZK)3761,341410,45
1326491-001/001111KOMPUTER STACJONARNY ALL IN ONE LENOVO AIO M93Z1100000073536S4F65208RADOM (DUSKŻiZK)3761,341410,45
1327491-001/001112KOMPUTER STACJONARNY ALL IN ONE LENOVO AIO M93Z1100000073543S4F65205RADOM (DUSKŻiZK)3761,341410,45
1328491-001/001113KOMPUTER STACJONARNY ALL IN ONE LENOVO AIO M93Z1100000073550S4F65234RADOM (DUSKŻiZK)3761,341410,45
1329491-001/001116KOMPUTER STACJONARNY ALL IN ONE LENOVO AIO M93Z1100000073581S4F65241RADOM (DUSKŻiZK)3761,341410,45
1330491-001/001118KOMPUTER STACJONARNY ALL IN ONE LENOVO AIO M93Z1100000073604S4F65223RADOM (DUSKŻiZK)3761,341410,45
1331491-001/001114KOMPUTER STACJONARNY ALL IN ONE LENOVO AIO M93Z1100000073567S4F65212RADOM (DUSKŻiZK)3761,341410,45
1332491-001/001117KOMPUTER STACJONARNY ALL IN ONE LENOVO AIO M93Z1100000073598S4F65215RADOM (DUSKŻiZK)3761,341410,45
1333491-001/001120KOMPUTER STACJONARNY SPECJALISTYCZNY LENOVO E321100000073628SS4F85490RADOM (DUSKŻiZK)6452,582419,65
1334491-001/001120-01MONITOR DELL P2314H 23"1100000074533CN-0J8J31-74445-44N-C52SRADOM (DUSKŻiZK)0,000,00
1335491-001/001120-02MONITOR DELL P2314H 23"1100000074540CN-0J8J31-74445-44N-CESSRADOM (DUSKŻiZK)0,000,00
1336491-001/001121KOMPUTER STACJONARNY SPECJALISTYCZNY LENOVO E321100000073635SS4F85493RADOM (DUSKŻiZK)6452,582419,65
1337491-001/001121-01MONITOR DELL P2314H 23"1100000074557CN-0J8J31-74445-44N-BT8SRADOM (DUSKŻiZK)0,000,00
1338491-001/001121-02MONITOR DELL P2314H 23"1100000074564CN-0J8J31-74445-44N-CCYSRADOM (DUSKŻiZK)0,000,00
1339491-001/001122KOMPUTER STACJONARNY SPECJALISTYCZNY LENOVO E321100000073642SS4F85494RADOM (DUSKŻiZK)6452,582419,65
1340491-001/001122-01MONITOR DELL P2314H 23"1100000074571CN-0J8J31-74445-44N-CCWSRADOM (DUSKŻiZK)0,000,00
1341491-001/001122-02MONITOR DELL P2314H 23"1100000074588CN-0J8J31-74445-44N-CF4SRADOM (DUSKŻiZK)0,000,00
1342491-001/001123KOMPUTER STACJONARNY SPECJALISTYCZNY LENOVO E321100000073659SS4F85495RADOM (DUSKŻiZK)6452,582419,65
1343491-001/001123-01MONITOR DELL P2314H 23"1100000074595CN-0J8J31-74445-44N-CF2SRADOM (DUSKŻiZK)0,000,00
1344491-001/001123-02MONITOR DELL P2314H 23"1100000074601CN-0J8J31-74445-44N-CEQSRADOM (DUSKŻiZK)0,000,00
1345491-001/001119KOMPUTER STACJONARNY SPECJALISTYCZNY LENOVO E321100000073611SS4F85489RADOM (DUSKŻiZK)6452,582419,65
1346491-001/001119-01MONITOR DELL P2314H 23"1100000074519CN-0J8J31-74445-44N-CDESRADOM (DUSKŻiZK)0,000,00
1347491-001/001119-02MONITOR DELL P2314H 23"1100000074526CN-0J8J31-74445-44N-CETSRADOM (DUSKŻiZK)0,000,00
1348491-001/001132LAPTOP DELL LATITUDE E6540 I5 4310M11000000740381PT7M12RADOM (DUSKŻiZK)7056,352469,74
1349491-001/001133LAPTOP DELL LATITUDE E6540 I5 4310M11000000740451DR7M12RADOM (DUSKŻiZK)7056,352469,74
1350491-001/001134LAPTOP DELL LATITUDE E6540 I5 4310M1100000074052J9R7M12RADOM (DUSKŻiZK)7056,352469,74
1351491-001/001129LAPTOP DELL LATITUDE E6540 I5 4310M1100000074007B9R7M12RADOM (DUSKŻiZK)7056,352469,74
1352491-001/001135LAPTOP DELL LATITUDE E6540 I5 4310M11000000740692SR7M12RADOM (DUSKŻiZK)7056,352469,74
1353491-001/001136LAPTOP DELL LATITUDE E6540 I5 4310M1100000074076BHR7M12RADOM (DUSKŻiZK)7056,352469,74
1354491-001/001131LAPTOP DELL LATITUDE E6540 I5 4310M11000000740215BR7M12RADOM (DUSKŻiZK)7056,352469,74
1355491-001/001130LAPTOP DELL LATITUDE E6540 I5 4310M11000000740148NV7M12RADOM (DUSKŻiZK)7056,352469,74
1356491-003/000252LAPTOP HP PROBOOK 6470B1100000069126CNU348DJD4RADOM (DUSKŻiZK)2946,072946,07
1357800-001/000002MIERNIK PRZENOŚNY DO POMIARÓW SIECI ETHERNET, SONET SDH I PDH1100000074618WMME0084240019RADOM (DUSKŻiZK)54345,0911774,75
1358491-003/000450MONITOR IIYAMA 24" XB2483HSU11000000782101128050203746RADOM (DUSKŻiZK)1119,301119,30
1359491-003/000451MONITOR IIYAMA 24" XB2483HSU11000000782271128050250490RADOM (DUSKŻiZK)1119,301119,30
1360803-003/000045NISZCZARKA HSM SECURIO B241100000075066A42056267RADOM (DUSKŻiZK)2335,002335,00
1361808-001/000002ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY ATTIX 751-11 Z1100000074847RADOM (DUSKŻiZK)4790,851038,05
1362W01-002/000100OPROGRAMOWANIE - ADAUDIT PLUS PROFESIONALRADOM (DUSKŻiZK)40006,988334,80
1363W01-002/000098OPROGRAMOWANIE - ADMANAGER PLUS PROFESIONALRADOM (DUSKŻiZK)135287,7028184,95
1364W01-002/000099OPROGRAMOWANIE - EVENTLOG ANALYZER PREMIUMRADOM (DUSKŻiZK)48298,4110062,15
1365491-001/001195PROCESOR GRAFICZNY1100000079231JP-008096RADOM (DUSKŻiZK)164620,008231,00
1366662-003/000005PROJEKTOR VIEWSONIC PJD 63451100000075073TCY134900191 VS14971RADOM (DUSKŻiZK)3176,003176,00
1367800-001/000001REFLEKTOMETR MAX-715B M1 EA1100000074083780895RADOM (DUSKŻiZK)15865,773437,59
1368491-004/000694ROUTER WI-FI D-LINK DIR-860L1100000075974R3WQ1E3000658RADOM (DUSKŻiZK)488,31488,31
1369491-004/000695ROUTER WI-FI D-LINK DIR-860L1100000075981R3WQ1E2002055RADOM (DUSKŻiZK)488,31488,31
1370491-004/000696ROUTER WI-FI D-LINK DIR-860L1100000075998R3WQ1E3000278RADOM (DUSKŻiZK)488,31488,31
1371491-004/000697ROUTER WI-FI D-LINK DIR-860L1100000076001R3WQ1E3000279RADOM (DUSKŻiZK)488,31488,31
1372491-004/000698ROUTER WI-FI D-LINK DIR-860L1100000076018R3WQ1E3000280RADOM (DUSKŻiZK)488,31488,31
1373491-004/000699ROUTER WI-FI D-LINK DIR-860L1100000076025R3WQ1E3000273RADOM (DUSKŻiZK)488,31488,31
1374491-004/000700ROUTER WI-FI D-LINK DIR-860L1100000076032R3WQ1E3000277RADOM (DUSKŻiZK)488,31488,31
1375491-004/000701ROUTER WI-FI D-LINK DIR-860L1100000076049R3WQ1E2002801RADOM (DUSKŻiZK)488,31488,31
1376491-004/000702ROUTER WI-FI D-LINK DIR-860L1100000076056R3WQ1E4000309RADOM (DUSKŻiZK)488,31488,31
1377491-004/000703ROUTER WI-FI D-LINK DIR-860L1100000076063R3WQ1E2002809RADOM (DUSKŻiZK)488,31488,31
1378491-001/001177SERWER HP PROLIANT ML3501100000074946CZ24500TVORADOM (DUSKŻiZK)86649,8125995,00
1379491-001/001178SERWER HP PROLIANT ML3501100000074953CZ24500TV1RADOM (DUSKŻiZK)86649,8125995,00
1380491-001/001174SERWER PLIKÓW SYNOLOGY RS-106131100000074915EBLLN00090RADOM (DUSKŻiZK)23946,877184,04
1381491-001/001175SERWER PLIKÓW SYNOLOGY RS-106131100000074922EBLLN00075RADOM (DUSKŻiZK)23946,877184,04
1382491-001/001176SERWER PLIKÓW SYNOLOGY RS-106131100000074939EBLLN00072RADOM (DUSKŻiZK)23946,877184,04
1383484-004/000001STACJA LUTOWNICZA HOTAIR WRAZ Z LUTOWNICĄ KOLBOWĄ1100000073420NO/ZH13121531RADOM (DUSKŻiZK)478,47478,47
1384491-001/001170SWITCH 24-PORT NETGEAR M410011000000748783B41495T00160RADOM (DUSKŻiZK)3810,541143,12
1385491-001/001171SWITCH 24-PORT NETGEAR M410011000000748853B41495X00148RADOM (DUSKŻiZK)3810,541143,12
1386491-001/001172SWITCH 24-PORT NETGEAR M410011000000748923B41445W00163RADOM (DUSKŻiZK)3810,541143,12
1387491-001/001173SWITCH 24-PORT NETGEAR M410011000000749083B41495S00151RADOM (DUSKŻiZK)3810,541143,12
1388491-003/000386SZAFA RACK 42U 3NNET1100000075080RADOM (DUSKŻiZK)2343,152343,15
1389491-003/000387SZAFA RACK 42U 3NNET1100000075097RADOM (DUSKŻiZK)2343,152343,15
1390491-003/000388SZAFA RACK 42U 3NNET1100000075103RADOM (DUSKŻiZK)2343,152343,15
1391629-004/000608TELEFON KOMÓRKOWY HUAWEI ASCEND Y550 LTE BIAŁY865170021026674RADOM (DUSKŻiZK)1,231,23
1392629-004/000607TELEFON KOMÓRKOWY HUAWEI ASCEND Y550 LTE BIAŁY865170021026260RADOM (DUSKŻiZK)1,231,23
1393491-001/001169URZĄDZENIE SWITCH CISCO CATALYST 3850 48 PORT POE LAN BASE1100000074809FOC1803XHGWRADOM (DUSKŻiZK)33000,009900,00
1394491-001/001169-01MODUŁ SWITCHA 715W AC CONFIG 1 SECONDARY POWER SUPPLYDCB1838G3CHRADOM (DUSKŻiZK)0,000,00
1395491-001/001169-02MODUŁ SWITCHA COSCO CATALYST 3850 4X1GE NETWORK MODULEFOC1834AG0ARADOM (DUSKŻiZK)0,000,00
1396491-001/001169-03MODUŁ SWITCHA 1.25GBPS SX 850NM LC DDM MMF 550MGPE1410130093RADOM (DUSKŻiZK)0,000,00
1397491-001/001169-04MODUŁ SWITCHA 1.25GBPS SX 850NM LC DDM MMF 550MGPE1410130094RADOM (DUSKŻiZK)0,000,00
1398491-001/001169-05MODUŁ SWITCHA 1.25GBPS SX 850NM LC DDM MMF 550MGPE1410130095RADOM (DUSKŻiZK)0,000,00
1399491-001/001169-06MODUŁ SWITCHA 1.25GBPS SX 850NM LC DDM MMF 550MGPE1410130096RADOM (DUSKŻiZK)0,000,00
1400803-001/000030URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE U 500MFP1100000074861VNFVG9X0RWRADOM (DUSKŻiZK)9930,001986,00
1401803-001/000029URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE U M4555MFP1100000074854CNFVG9X07BRADOM (DUSKŻiZK)16020,003204,00
1402808-004/000996WKRĘTARKA AKUMULATOROWA1100000073444405178324RADOM (DUSKŻiZK)275,52275,52
1403622-001/000013ZESTAW DO WIDEOKONFERENCJI110000007811182135241529BCVRADOM (DUSKŻiZK)68700,425725,00
1404622-001/000013-01TELEWIZOR BLAUPUNKT 50"1100000078081BS50G148BFBKRADOM (DUSKŻiZK)0,000,00
1405622-001/000013-02KAMERA REAL PRESENCE GROUP 500-720P1100000078098RADOM (DUSKŻiZK)0,000,00
1406622-001/000013-03STOJAK TV WRAZ Z PÓŁKĄ POD KAMERĘ1100000078104RADOM (DUSKŻiZK)0,000,00
1407ewidencja ilościowaTELEFON KOMÓRKOWY HUAWEI Y550wyposażenie865170021501882RADOM (DUSKŻiZK)0,000,00
1408w01-005/000198LICENCJA NA KONSOLĘ OPERATORSKĄ DGT-MCSRADOM (DUSKŻiZK)3075,003075,00
1409w01-005/000199LICENCJA NA KONSOLĘ OPERATORSKĄ DGT-MCSRADOM (DUSKŻiZK)3075,003075,00
1410w01-005/000200LICENCJA NA KONSOLĘ OPERATORSKĄ DGT-MCSRADOM (DUSKŻiZK)3075,003075,00
1411w01-005/000201LICENCJA NA KONSOLĘ OPERATORSKĄ DGT-MCSRADOM (DUSKŻiZK)3075,003075,00
1412w01-005/000202LICENCJA NA KONSOLĘ OPERATORSKĄ DGT-MCSRADOM (DUSKŻiZK)3075,003075,00
1413w01-005/000203LICENCJA NA KONSOLĘ OPERATORSKĄ DGT-MCSRADOM (DUSKŻiZK)3075,003075,00
1414w01-005/000204LICENCJA NA KONSOLĘ OPERATORSKĄ DGT-MCSRADOM (DUSKŻiZK)3075,003075,00
1415w01-005/000205LICENCJA NA KONSOLĘ OPERATORSKĄ DGT-MCSRADOM (DUSKŻiZK)3075,003075,00
1416w01-005/000206LICENCJA NA KONSOLĘ OPERATORSKĄ DGT-MCSRADOM (DUSKŻiZK)3075,003075,00
1417w01-005/000207LICENCJA NA KONSOLĘ OPERATORSKĄ DGT-MCSRADOM (DUSKŻiZK)3075,003075,00
1418w01-005/000208LICENCJA NA KONSOLĘ OPERATORSKĄ DGT-MCSRADOM (DUSKŻiZK)3075,003075,00
1419w01-005/000209LICENCJA NA KONSOLĘ OPERATORSKĄ DGT-MCSRADOM (DUSKŻiZK)3075,003075,00
1420491-001/000986KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000067320CZC3500JS9RADOM (DUSKŻiZK)3581,082238,25
1421491-001/001056KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000068020CZC3500JT2RADOM (DUSKŻiZK)3581,082238,25
1422W01-002/000122OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE "WNIOSEK O ZASIŁEK POWODZIOWY"9963,00830,26
1423W01-005/000243PRAWA AUTORSKIE DO OPROGR. APLIKAC. "WNIOSEK O ZASIŁEK POWODZIOWY"1107,001107,00
1424808-003/001870BIURKO1100000053361301 (DWRMNiE)0,000,00
1425808-003/002041BIURKO1100000035046301 (DWRMNiE)0,000,00
1426808-003/002042BIURKO1100000035053301 (DWRMNiE)0,000,00
1427808-003/002080BIURKO1100000035060301 (DWRMNiE)0,000,00
1428808-003/002433KOMODA1100000035084301 (DWRMNiE)0,000,00
1429491-001/001015KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000067610CZC3500JSN301 (DWRMNiE)3581,082238,25
1430491-001/001078KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000068242CZC3500JT6301 (DWRMNiE)3581,082238,25
1431491-001/000979KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000067252CZC3500JR3301 (DWRMNiE)3581,082238,25
1432808-003/002537KONTENEREK1100000035091301 (DWRMNiE)0,000,00
1433808-003/002561KONTENEREK1100000035107301 (DWRMNiE)0,000,00
1434808-003/002575KONTENEREK1100000033493301 (DWRMNiE)0,000,00
1435808-003/002919KRZESŁO1100000035114301 (DWRMNiE)0,000,00
1436808-003/002920KRZESŁO1100000035121301 (DWRMNiE)0,000,00
1437808-003/003315KRZESŁO OBROTOWE1100000039860301 (DWRMNiE)0,000,00
1438808-003/003363KRZESŁO OBROTOWE1100000035138301 (DWRMNiE)0,000,00
1439808-004/000430LAMPKAwyposażenie301 (DWRMNiE)0,000,00
1440808-003/003523PODSTAWKA POD MONITOR1100000035152301 (DWRMNiE)0,000,00
1441622-004/000129RADIOMAGNETOFON SONY1100000053446UH7HA04409301 (DWRMNiE)0,000,00
1442808-003/004243SZAFA1100000035169301 (DWRMNiE)0,000,00
1443808-003/004244SZAFA1100000035176301 (DWRMNiE)0,000,00
1444808-003/004258SZAFA1100000035183301 (DWRMNiE)0,000,00
1445808-003/004285SZAFA1100000035190301 (DWRMNiE)0,000,00
1446808-003/004335SZAFA1100000035206301 (DWRMNiE)0,000,00
1447808-003/004500SZAFKA1100000035213301 (DWRMNiE)0,000,00
1448808-004/000729WENTYLATORwyposażenie301 (DWRMNiE)0,000,00
1449491-001/000565ZESTAW DELL1100000005711BSW404J301 (DWRMNiE)5734,005734,00
1450491-001/000565-01MONITOR1100000005728736088A725PS301 (DWRMNiE)0,000,00
1451800-004/000004APARAT FOTOGRAFICZNY CANON D3501100000078654302 (DWRMNiE)0,000,00
1452808-003/001760BIURKO1100000011224302 (DWRMNiE)0,000,00
1453808-003/001789BIURKO1100000032649302 (DWRMNiE)0,000,00
1454808-003/001815BIURKO1100000032656302 (DWRMNiE)0,000,00
1455808-003/001816BIURKO1100000032663302 (DWRMNiE)0,000,00
1456808-003/001819BIURKO1100000032670302 (DWRMNiE)0,000,00
1457808-003/001824BIURKO1100000032687302 (DWRMNiE)0,000,00
1458808-003/001825BIURKO1100000032694302 (DWRMNiE)0,000,00
1459808-003/001829BIURKO1100000032700302 (DWRMNiE)0,000,00
1460808-003/001845BIURKO1100000032717302 (DWRMNiE)0,000,00
1461808-003/001948BIURKO1100000032731302 (DWRMNiE)0,000,00
1462808-003/002003BIURKO1100000030294302 (DWRMNiE)0,000,00
1463808-003/000673BIURKO PROSTE 120X80X73,51100000014157302 (DWRMNiE)262,36262,36
1464491-004/000123DRUKARKA KYOCERA1100000037507XLL6490458302 (DWRMNiE)0,000,00
1465491-004/000184DRUKARKA SAMSUNG11000000375143N21BKBP823774N302 (DWRMNiE)0,000,00
1466491-004/000191DRUKARKA SAMSUNG11000000534223N21BKBQ224713302 (DWRMNiE)0,000,00
1467622-004/000004DYKTAFON OLYMPUS1100000071624302 (DWRMNiE)0,000,00
1468491-001/001035KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000067818CZC3500JPR302 (DWRMNiE)3581,082238,25
1469491-001/000992KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000067382CZC3500JRT302 (DWRMNiE)3581,082238,25
1470491-001/001029KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000067757CZC3500JQN302 (DWRMNiE)3581,082238,25
1471491-001/000957KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000067030CZC3500JSC302 (DWRMNiE)3581,082238,25
1472491-001/000545KOMPUTER DELL11000000053779D4S03J302 (DWRMNiE)5158,165158,16
1473491-001/000545-02MONITOR11000000053846227161875SA250302 (DWRMNiE)0,000,00
1474491-001/000355KOMPUTER DELL110000000288866THT4J302 (DWRMNiE)6760,706760,70
1475491-001/000674KOMPUTER TYPU ALL IN ONE11000000607278ZSRMW1302 (DWRMNiE)4849,894486,25
1476808-003/002454KONTENEREK1100000032779302 (DWRMNiE)0,000,00
1477808-003/002474KONTENEREK1100000032793302 (DWRMNiE)0,000,00
1478808-003/002488KONTENEREK1100000032816302 (DWRMNiE)0,000,00
1479808-003/002517KONTENEREK1100000032823302 (DWRMNiE)0,000,00
1480808-003/002518KONTENEREK1100000032830302 (DWRMNiE)0,000,00
1481808-003/002532KONTENEREK1100000019022302 (DWRMNiE)0,000,00
1482808-003/002824KRZESŁO1100000032847302 (DWRMNiE)0,000,00
1483808-003/002825KRZESŁO1100000032854302 (DWRMNiE)0,000,00
1484808-003/002908KRZESŁO1100000032861302 (DWRMNiE)0,000,00
1485808-003/002918KRZESŁO1100000032878302 (DWRMNiE)0,000,00
1486808-003/002989KRZESŁO1100000032885302 (DWRMNiE)0,000,00
1487808-003/003241KRZESŁO OBROTOWE1100000032908302 (DWRMNiE)0,000,00
1488808-003/003269KRZESŁO OBROTOWE1100000032915302 (DWRMNiE)0,000,00
1489808-003/003365KRZESŁO OBROTOWE1100000032939302 (DWRMNiE)0,000,00
1490808-003/003366KRZESŁO OBROTOWE1100000035145302 (DWRMNiE)0,000,00
1491808-003/003368KRZESŁO OBROTOWE1100000060710302 (DWRMNiE)0,000,00
1492808-003/003371KRZESŁO OBROTOWE1100000032946302 (DWRMNiE)0,000,00
1493808-003/003373KRZESŁO OBROTOWE1100000032953302 (DWRMNiE)0,000,00
1494808-003/003422KRZESŁO OBROTOWE1100000053781302 (DWRMNiE)0,000,00
1495808-004/000415LAMPKAwyposażenie302 (DWRMNiE)0,000,00
1496808-003/003512NADSTAWKA1100000032977302 (DWRMNiE)0,000,00
1497803-004/000047NISZCZARKA IDEAL1100000037552210138302 (DWRMNiE)0,000,00
1498803-004/000048NISZCZARKA IDEAL11000000375692101191302 (DWRMNiE)0,000,00
1499622-004/000063RADIOMAGNETOFON1100000054443302 (DWRMNiE)0,000,00
1500622-004/000072RADIOMAGNETOFON PANASONIC1100000036746GT 4AA52124302 (DWRMNiE)0,000,00
1501808-003/003705REGAŁ1100000033004302 (DWRMNiE)0,000,00
1502808-003/003742REGAŁ1100000033028302 (DWRMNiE)0,000,00
1503808-003/003743REGAŁ1100000033035302 (DWRMNiE)0,000,00
1504808-003/003747REGAŁ1100000033042302 (DWRMNiE)0,000,00
1505808-003/003794REGAŁ1100000033066302 (DWRMNiE)0,000,00
1506808-003/003795REGAŁ1100000033073302 (DWRMNiE)0,000,00
1507808-003/003801REGAŁ1100000033080302 (DWRMNiE)0,000,00
1508808-003/003905SEJF GABINETOWY1100000033097302 (DWRMNiE)0,000,00
1509808-003/004076SZAFA1100000033103302 (DWRMNiE)0,000,00
1510808-003/004153SZAFA1100000033127302 (DWRMNiE)0,000,00
1511808-003/004252SZAFA1100000033134302 (DWRMNiE)0,000,00
1512808-003/004333SZAFA1100000029205302 (DWRMNiE)0,000,00
1513808-003/001115SZAFA AKTOWA DUŻA 2-DRZWIOWA Z ZAMKIEM1100000010982302 (DWRMNiE)463,53463,53
1514808-003/004448SZAFKA1100000033141302 (DWRMNiE)0,000,00
1515808-003/004476SZAFKA1100000015840302 (DWRMNiE)0,000,00
1516629-004/000305TELEFON KOMÓRKOWY SAMSUNG S5610353630055554890302 (DWRMNiE)1,231,23
1517803-004/000093URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE1100000037583M0188911011302 (DWRMNiE)0,000,00
1518808-004/000730WENTYLATORwyposażenie302 (DWRMNiE)0,000,00
1519808-004/000731WENTYLATORwyposażenie302 (DWRMNiE)0,000,00
1520808-004/000789WIESZAK1100000031444302 (DWRMNiE)0,000,00
1521808-004/000795WIESZAK1100000029243302 (DWRMNiE)0,000,00
1522491-001/000507-01MONITOR1100000004677736088A71R9S302 (DWRMNiE)0,000,00
1523491-001/000464ZESTAW DELL (JEDNOSTKA)11000000040421NW404J302 (DWRMNiE)5734,005734,00
1524491-001/000509-01MONITOR1100000004714736088A73MUS302 (DWRMNiE)0,000,00
1525491-003/000254LAPTOP HP PROBOOK 6470B1100000069140CNU348DJBG302 (DWRMNiE)2946,072946,07
1526491-003/000300LAPTOP HP PROBOOK 6470B1100000069584CNU348DJDP302 (DWRMNiE)2946,072946,07
1527808-003/001817BIURKO1100000033196313 (DWRMNiE)0,000,00
1528808-003/001818BIURKO1100000034728313 (DWRMNiE)0,000,00
1529808-003/001821BIURKO1100000034735313 (DWRMNiE)0,000,00
1530808-003/001832BIURKO1100000034742313 (DWRMNiE)0,000,00
1531808-003/001839BIURKO1100000034759313 (DWRMNiE)0,000,00
1532808-003/002123BIURKO 21100000034773313 (DWRMNiE)0,000,00
1533491-004/000631CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH DATALOGIC QW21201100000079361313 (DWRMNiE)233,70233,70
1534808-003/002297FOTEL OBROTOWY1100000034797313 (DWRMNiE)0,000,00
1535808-003/002411KOMODA1100000033295313 (DWRMNiE)0,000,00
1536491-001/001040KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000067863CZC3500JRR313 (DWRMNiE)3581,082238,25
1537491-003/000152KOMPUTER ALL IN ONE HP COMPAQ ELITE 83001100000063032CZC3144YCP313 (DWRMNiE)3494,433494,43
1538491-001/000689KOMPUTER TYPU ALL IN ONE1100000042853D2TRMW1313 (DWRMNiE)4849,894486,25
1539491-001/000705KOMPUTER TYPU ALL IN ONE1100000006664J1TRMW1313 (DWRMNiE)4849,894486,25
1540808-003/002484KONTENEREK1100000034810313 (DWRMNiE)0,000,00
1541808-003/002485KONTENEREK1100000034827313 (DWRMNiE)0,000,00
1542808-003/002524KONTENEREK1100000034834313 (DWRMNiE)0,000,00
1543808-003/002915KRZESŁO1100000034841313 (DWRMNiE)0,000,00
1544808-003/002916KRZESŁO1100000034858313 (DWRMNiE)0,000,00
1545808-003/003200KRZESŁO OBROTOWE1100000034872313 (DWRMNiE)0,000,00
1546808-003/003245KRZESŁO OBROTOWE1100000034889313 (DWRMNiE)0,000,00
1547808-003/004674KRZESŁO RAYA CZARNE1100000072188313 (DWRMNiE)467,40467,40
1548491-001/000095NOTEBOOK HP 4330S1100000000327CNU1270MZB313 (DWRMNiE)4305,004305,00
1549622-004/000071RADIOMAGNETOFON PANASONIC1100000036739GQ3LA33819313 (DWRMNiE)0,000,00
1550808-003/003702REGAŁ1100000034902313 (DWRMNiE)0,000,00
1551808-003/003703REGAŁ1100000034919313 (DWRMNiE)0,000,00
1552808-003/003704REGAŁ1100000034926313 (DWRMNiE)0,000,00
1553808-003/003723REGAŁ1100000026471313 (DWRMNiE)0,000,00
1554808-003/003803REGAŁ1100000034933313 (DWRMNiE)0,000,00
1555491-001/000348SKANER FUITSU FI-624011000000028025407313 (DWRMNiE)9376,559376,55
1556808-003/004080SZAFA1100000034957313 (DWRMNiE)0,000,00
1557808-003/004159SZAFA1100000034964313 (DWRMNiE)0,000,00
1558808-003/004160SZAFA1100000034971313 (DWRMNiE)0,000,00
1559808-003/004381SZAFA1100000034988313 (DWRMNiE)0,000,00
1560808-003/004440SZAFKA1100000034995313 (DWRMNiE)0,000,00
1561808-003/004480SZAFKA1100000035015313 (DWRMNiE)0,000,00
1562808-003/004481SZAFKA1100000035022313 (DWRMNiE)0,000,00
1563808-004/000812WIESZAK STOJĄCY1100000036753313 (DWRMNiE)0,000,00
1564808-003/001719BIBLIOTEKA1100000032205321 (DWRMNiE)0,000,00
1565808-003/001856BIURKO1100000032236321 (DWRMNiE)0,000,00
1566808-003/001927BIURKO1100000032243321 (DWRMNiE)0,000,00
1567808-003/001939BIURKO1100000032250321 (DWRMNiE)0,000,00
1568808-003/001940BIURKO1100000032267321 (DWRMNiE)0,000,00
1569808-003/001947BIURKO1100000032274321 (DWRMNiE)0,000,00
1570808-003/001949BIURKO1100000032281321 (DWRMNiE)0,000,00
1571808-003/001950BIURKO1100000032298321 (DWRMNiE)0,000,00
1572808-003/001952BIURKO1100000032304321 (DWRMNiE)0,000,00
1573808-004/000926CYRKULATOR CR 7312 CAMRYwyposażenie321 (DWRMNiE)167,28167,28
1574808-004/000927CYRKULATOR CR 7312 CAMRYwyposażenie321 (DWRMNiE)167,28167,28
1575808-003/002190FOTEL1100000032311321 (DWRMNiE)0,000,00
1576808-003/002296FOTEL OBROTOWY1100000032328321 (DWRMNiE)0,000,00
1577808-003/002304FOTEL OBROTOWY1100000057970321 (DWRMNiE)0,000,00
1578808-004/000194KAMERA SONY DCR DVD 1091100000066910321 (DWRMNiE)0,000,00
1579808-003/002432KOMODA1100000032342321 (DWRMNiE)0,000,00
1580808-003/002434KOMODA1100000032359321 (DWRMNiE)0,000,00
1581491-001/000970KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000067160CZC3500JPG321 (DWRMNiE)3581,082238,25
1582491-001/001059KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000068051CZC3500JSW321 (DWRMNiE)3581,082238,25
1583491-001/000517KOMPUTER DELL110000000483778BS03J321 (DWRMNiE)5158,165158,16
1584491-001/000517-02MONITOR11000000048446227161875SA233321 (DWRMNiE)0,000,00
1585491-001/000518KOMPUTER DELL1100000004851BWNT13J321 (DWRMNiE)5158,165158,16
1586491-001/000518-02MONITOR11000000048686227161875SA221321 (DWRMNiE)0,000,00
1587491-001/000698KOMPUTER TYPU ALL IN ONE1100000006633GVSRMW1321 (DWRMNiE)4849,894486,25
1588808-003/002519KONTENEREK1100000020851321 (DWRMNiE)0,000,00
1589808-003/002521KONTENEREK1100000032366321 (DWRMNiE)0,000,00
1590808-003/002522KONTENEREK1100000032373321 (DWRMNiE)0,000,00
1591808-003/002523KONTENEREK1100000032380321 (DWRMNiE)0,000,00
1592808-003/002536KONTENEREK1100000032397321 (DWRMNiE)0,000,00
1593808-003/002538KONTENEREK1100000032403321 (DWRMNiE)0,000,00
1594808-003/002978KRZESŁO1100000032410321 (DWRMNiE)0,000,00
1595808-003/002979KRZESŁO1100000032427321 (DWRMNiE)0,000,00
1596808-003/002980KRZESŁO1100000032434321 (DWRMNiE)0,000,00
1597808-003/002981KRZESŁO1100000032441321 (DWRMNiE)0,000,00
1598808-003/003244KRZESŁO OBROTOWE1100000032458321 (DWRMNiE)0,000,00
1599808-003/003271KRZESŁO OBROTOWE1100000032465321 (DWRMNiE)0,000,00
1600808-003/003314KRZESŁO OBROTOWE1100000054153321 (DWRMNiE)0,000,00
1601808-003/003350KRZESŁO OBROTOWE1100000057963321 (DWRMNiE)0,000,00
1602808-004/000482LAMPKA WITRAŻOWAwyposażenie321 (DWRMNiE)0,000,00
1603491-003/000308LAPTOP HP PROBOOK 6470B1100000069041CNU348DJ6V321 (DWRMNiE)2946,072946,07
1604808-004/000487LUSTROwyposażenie321 (DWRMNiE)0,000,00
1605808-003/003514NADSTAWKA1100000032489321 (DWRMNiE)0,000,00
1606803-004/000023NISZCZARKA1100000037026321 (DWRMNiE)0,000,00
1607808-003/003524PODSTAWKA POD MONITOR1100000057161321 (DWRMNiE)0,000,00
1608622-004/000114RADIOMAGNETOFON PHILIPS1100000037019KW000334289346321 (DWRMNiE)0,000,00
1609808-003/003797REGAŁ1100000032496321 (DWRMNiE)0,000,00
1610808-003/003798REGAŁ1100000032502321 (DWRMNiE)0,000,00
1611808-003/003800REGAŁ1100000032519321 (DWRMNiE)0,000,00
1612808-003/003802REGAŁ1100000032526321 (DWRMNiE)0,000,00
1613808-003/004155SZAFA1100000032533321 (DWRMNiE)0,000,00
1614808-003/004156SZAFA1100000032540321 (DWRMNiE)0,000,00
1615808-003/004157SZAFA1100000032557321 (DWRMNiE)0,000,00
1616808-003/004158SZAFA1100000032564321 (DWRMNiE)0,000,00
1617808-003/004161SZAFA1100000032571321 (DWRMNiE)0,000,00
1618808-003/004495SZAFKA1100000032618321 (DWRMNiE)0,000,00
1619808-003/000031SZAFKA-KONTENER JASNY1100000079385321 (DWRMNiE)15,0015,00
1620808-004/000822WIESZAK STOJĄCY1100000057178321 (DWRMNiE)0,000,00
1621621-004/000022WIEŻA1100000037002321 (DWRMNiE)0,000,00
1622808-003/004593WITRYNA1100000035954321 (DWRMNiE)0,000,00
1623808-003/004594WITRYNA1100000035961321 (DWRMNiE)0,000,00
1624491-003/000309LAPTOP HP PROBOOK 6470B1100000069669CNU348DJ7T321 (DWRMNiE)2946,072946,07
1625808-003/001791BIURKO1100000031789328 (DWRMNiE)0,000,00
1626808-003/001960BIURKO1100000031796328 (DWRMNiE)0,000,00
1627808-003/000686BIURKO PROSTE 120X80X73,51100000031697328 (DWRMNiE)262,36262,36
1628491-004/000633CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH DATALOGIC QW21201100000079378328 (DWRMNiE)233,70233,70
1629808-003/000551EKSPRES CIŚNIENIOWY DO KAWY SAECO ODEA601100000052753328 (DWRMNiE)1399,001399,00
1630808-003/002159FOTEL1100000031802328 (DWRMNiE)0,000,00
1631808-003/002342FOTEL OBROTOWY1100000031819328 (DWRMNiE)0,000,00
1632808-003/002407KOMODA1100000031826328 (DWRMNiE)0,000,00
1633808-003/002436KOMODA1100000031833328 (DWRMNiE)0,000,00
1634808-003/002437KOMODA1100000031840328 (DWRMNiE)0,000,00
1635808-003/002438KOMODA1100000031857328 (DWRMNiE)0,000,00
1636491-001/000534KOMPUTER DELL1100000005179122S03J328 (DWRMNiE)5158,165158,16
1637491-001/000534-02MONITOR11000000051866227161875SA386328 (DWRMNiE)0,000,00
1638491-001/000672KOMPUTER TYPU ALL IN ONE110000000651083TRMW1328 (DWRMNiE)4849,894486,25
1639491-001/000656KOMPUTER TYPU ALL IN ONE11000000064284TSRMW1328 (DWRMNiE)4849,894486,25
1640808-003/000799KONTENER BIURKOWY1100000031710328 (DWRMNiE)325,97325,97
1641808-003/002486KONTENEREK1100000031864328 (DWRMNiE)0,000,00
1642808-003/002541KONTENEREK1100000031888328 (DWRMNiE)0,000,00
1643808-003/002542KONTENEREK1100000031895328 (DWRMNiE)0,000,00
1644808-003/002543KONTENEREK1100000031901328 (DWRMNiE)0,000,00
1645808-003/002810KRZESŁO1100000031932328 (DWRMNiE)0,000,00
1646808-003/002811KRZESŁO1100000031949328 (DWRMNiE)0,000,00
1647808-003/002812KRZESŁO1100000031956328 (DWRMNiE)0,000,00
1648808-003/002813KRZESŁO1100000031963328 (DWRMNiE)0,000,00
1649808-003/002814KRZESŁO1100000031970328 (DWRMNiE)0,000,00
1650808-003/002815KRZESŁO1100000031987328 (DWRMNiE)0,000,00
1651808-003/002816KRZESŁO1100000031994328 (DWRMNiE)0,000,00
1652808-003/002927KRZESŁO1100000032007328 (DWRMNiE)0,000,00
1653808-003/002928KRZESŁO1100000032014328 (DWRMNiE)0,000,00
1654808-003/001488KRZESŁO KONFERENCYJNE LIDER1100000031741328 (DWRMNiE)229,34229,34
1655808-003/001489KRZESŁO KONFERENCYJNE LIDER1100000031758328 (DWRMNiE)229,34229,34
1656808-003/001490KRZESŁO KONFERENCYJNE LIDER1100000031765328 (DWRMNiE)229,34229,34
1657808-003/001491KRZESŁO KONFERENCYJNE LIDER1100000031772328 (DWRMNiE)229,34229,34
1658808-003/003212KRZESŁO OBROTOWE1100000032021328 (DWRMNiE)0,000,00
1659491-003/000314LAPTOP HP PROBOOK 6470B1100000069713CNU348DJCN328 (DWRMNiE)2946,072946,07
1660808-004/000488LUSTROwyposażenie328 (DWRMNiE)0,000,00
1661803-004/000091NISZCZARKA WALLNER PPS 120C110000003654820070210023328 (DWRMNiE)0,000,00
1662803-004/000092NISZCZARKA WALLNER PPS 120C110000003655520070210031328 (DWRMNiE)0,000,00
1663808-003/003578PRZYSTAWKA1100000032045328 (DWRMNiE)0,000,00
1664808-003/003580PRZYSTAWKA1100000032052328 (DWRMNiE)0,000,00
1665808-003/003581PRZYSTAWKA1100000032069328 (DWRMNiE)0,000,00
1666808-003/003582PRZYSTAWKA1100000052791328 (DWRMNiE)0,000,00
1667808-003/000745PRZYSTAWKA KONFERENCYJNA DO BIURKA1100000031703328 (DWRMNiE)268,87268,87
1668622-004/000121RADIOMAGNETOFON SONY1100000036531O165665328 (DWRMNiE)0,000,00
1669808-003/003721REGAŁ1100000032076328 (DWRMNiE)0,000,00
1670808-003/003806REGAŁ1100000032083328 (DWRMNiE)0,000,00
1671808-003/003807REGAŁ1100000032090328 (DWRMNiE)0,000,00
1672808-003/000904REGAŁ BIBLIOTECZNY1100000052777328 (DWRMNiE)531,94531,94
1673808-003/003985STOLIK1100000032106328 (DWRMNiE)0,000,00
1674808-003/004163SZAFA1100000032113328 (DWRMNiE)0,000,00
1675808-003/001014SZAFA AKTOWA 2-DRZWIOWA Z ZAMKIEM RXP-51100000031734328 (DWRMNiE)584,71584,71
1676808-003/000925SZAFA NISKA DWUDRZWIOWA1100000015314328 (DWRMNiE)578,93578,93
1677808-003/004438SZAFKA1100000032120328 (DWRMNiE)0,000,00
1678808-003/004441SZAFKA1100000032144328 (DWRMNiE)0,000,00
1679808-003/004450SZAFKA1100000033158328 (DWRMNiE)0,000,00
1680808-003/004506SZAFKA1100000032151328 (DWRMNiE)0,000,00
1681808-003/000728SZAFKA PRZYBIURKOWA1100000052760328 (DWRMNiE)224,06224,06
1682491-003/000214TABLET APPLE IPAD 2 32GB1100000079354012927006574537F328 (DWRMNiE)3233,003233,00
1683491-003/000213TABLET APPLE IPAD 2 32GB1100000079347012923002938362F328 (DWRMNiE)3233,003233,00
1684629-004/000253TELEFON KOMÓRKOWY SAMSUNG GALAXY S ADVANCE359807042128244328 (DWRMNiE)123,00123,00
1685629-003/000017TELEFON KOMÓRKOWY SAMSUNG GALAXY S4 16GB358661058367845328 (DWRMNiE)2250,002250,00
1686808-004/000808WIESZAK STOJĄCY1100000036586328 (DWRMNiE)0,000,00
1687808-003/004595WITRYNA KADRA1100000032168328 (DWRMNiE)0,000,00
1688808-004/000053CZAJNIKwyposażenie330 (DWRMNiE)0,000,00
1689491-001/000885KOMPUTER IBOX110000006615677330 (DWRMNiE)2737,981916,60
1690808-003/002894KRZESŁO1100000033837330 (DWRMNiE)0,000,00
1691808-003/002896KRZESŁO1100000033851330 (DWRMNiE)0,000,00
1692808-003/003066KRZESŁO1100000045397330 (DWRMNiE)0,000,00
1693808-003/003067KRZESŁO1100000052487330 (DWRMNiE)0,000,00
1694808-003/003070KRZESŁO1100000052470330 (DWRMNiE)0,000,00
1695808-003/003093KRZESŁO1100000052494330 (DWRMNiE)0,000,00
1696808-003/003109KRZESŁO1100000045465330 (DWRMNiE)0,000,00
1697808-003/003113KRZESŁO1100000045458330 (DWRMNiE)0,000,00
1698808-003/003114KRZESŁO1100000045441330 (DWRMNiE)0,000,00
1699808-003/003116KRZESŁO1100000052456330 (DWRMNiE)0,000,00
1700808-003/003117KRZESŁO1100000045434330 (DWRMNiE)0,000,00
1701491-001/000863MONITOR LCD IIYAMA110000006383411110812824473330 (DWRMNiE)723,24524,32
1702808-003/004024STÓŁ1100000035848330 (DWRMNiE)0,000,00
1703808-003/004025STÓŁ1100000035855330 (DWRMNiE)0,000,00
1704808-003/004026STÓŁ1100000035862330 (DWRMNiE)0,000,00
1705808-003/004027STÓŁ1100000035879330 (DWRMNiE)0,000,00
1706808-003/004028STÓŁ1100000035886330 (DWRMNiE)0,000,00
1707808-003/004029STÓŁ1100000035893330 (DWRMNiE)0,000,00
1708803-004/000096URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE1100000036562M0188911027330 (DWRMNiE)0,000,00
1709808-004/000732WENTYLATORwyposażenie330 (DWRMNiE)0,000,00
1710808-003/001200WIESZAK UBRANIOWY WOLNOSTOJĄCY1100000012221330 (DWRMNiE)151,79151,79
1711W01-002/000070APLIKACJA E-REJESTRU GMIN ORAZ E-REJESTRU KOŚCIOŁÓWDWRMNiE30000,0030000,00
1712491-001/001054KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000068006CZC3500JSV173581,082238,25
1713808-003/000061FOTEL OBROTOWY110000001113217134,20134,20
1714808-003/000687BIURKO PROSTE 120X80X73,5110000002073817262,36262,36
1715808-003/000795KONTENER BIURKOWY110000001508617325,97325,97
1716491-001/000965KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000067115CZC3500JPS1153581,082238,25
1717808-003/000114BIURKO1100000018018115901,58901,58
1718808-003/003449KRZESŁO OBROTOWE11000000106301150,000,00
1719491-001/000806SKANER FUJITSU FI-6140Z1100000062608601563197995,005796,52
1720491-001/001047KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000067931CZC3500JSP193581,082238,25
1721808-003/002092BIURKO1100000009139190,000,00
1722808-003/002525KONTENEREK1100000009207190,000,00
1723808-003/003440KRZESŁO OBROTOWE1100000009351190,000,00
1724491-004/000635CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH DATALOGIC QW2120110000007959019233,70233,70
1725491-001/001012KOMPUTER ALL IN ONE HP 8300 ELITE1100000067580CZC3500JST1183581,082238,25
1726808-003/000119BIURKO1100000017097118152,50152,50
1727808-003/000506KOMODA1100000017172118200,00200,00
1728808-003/001556KRZESŁO KONFERENCYJNE LIDER1100000045243118229,34229,34
1729EWIDENCJA ILOŚCIOWATELEFON KOMÓRKOWY HUAWEI Y550wyposażenie8651700214914640680,000,00
1730491-001/000701KOMPUTER TYPU ALL IN ONE1100000038900HWSRMW12224849,894486,25
1731808-003/001743BIURKO11000000226402220,00