§ 4. - Przeprowadzenie poboru w okresie wiosennym 1978 r.

Monitor Polski

M.P.1978.2.13

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 lutego 1978 r.
§  4.
1.
Termin ogłoszenia poboru na terenie całego kraju wyznacza się na dzień 11 lutego 1978 r.
2.
Terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego spowodują rozplakatowanie obwieszczeń o poborze w terminie określonym w ust. 1.