§ 3. - Przeprowadzenie poboru w okresie wiosennym 1978 r.

Monitor Polski

M.P.1978.2.13

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 lutego 1978 r.
§  3.
Do poboru mogą zostać wezwane kobiety urodzone w latach 1960, 1959, 1958, 1957, 1956, 1955 i 1954, zatrudnione w zakładach (placówkach) służby zdrowia i mające kwalifikacje zawodowe określone w § 1 ust. 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 1973 r. w sprawie obowiązku służby wojskowej kobiet (Monitor Polski Nr 23, poz. 139).