§ 5. - Przeprowadzenie poboru w 1992 r.

Monitor Polski

M.P.1992.16.121

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 czerwca 1992 r.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.