§ 4. - Przeprowadzenie poboru w 1992 r.

Monitor Polski

M.P.1992.16.121

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 czerwca 1992 r.
§  4.
Termin ogłoszenia poboru na terenie kraju wyznacza się na dzień 19 sierpnia 1992 r.