§ 1. - Przeprowadzenie poboru w 1992 r.

Monitor Polski

M.P.1992.16.121

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 czerwca 1992 r.
§  1.
1.
W okresie od dnia 2 września do dnia 6 listopada 1992 r. przeprowadzony zostanie na terenie kraju pobór mężczyzn urodzonych w 1973 r.
2.
Obowiązkowi zgłoszenia się do rejonowych komisji lekarskich i rejonowych komisji poborowych w terminie określonym w ust. 1 podlegają, oprócz urodzonych w 1973 r., także mężczyźni urodzeni w latach 1972, 1971, 1970, 1969, 1968, 1967, 1966, 1965 i 1964, którzy dotychczas nie stawali do poboru.
3.
Do komisji określonych w ust. 2 wzywa się także mężczyzn, którzy ukończyli 17 lat życia i zgłosili się ochotniczo do odbycia zasadniczej służby wojskowej.