§ 7. - Przeprowadzenie poboru w 1985 r.

Monitor Polski

M.P.1985.5.34

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1985 r.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.