§ 2. - Przeprowadzenie poboru w 1985 r.

Monitor Polski

M.P.1985.5.34

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1985 r.
§  2.
Do stawienia się przed rejonowymi komisjami poborowymi wzywa się również:
1)
mężczyzn urodzonych:
a)
w latach 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960, 1959, 1958 i 1957, którzy nie zostali przeniesieni do rezerwy, jeżeli:
-
ubiegają się o odroczenie służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny lub prowadzenie gospodarstwa rolnego albo o uznanie za jedynego żywiciela rodziny,
-
zostali uznani za czasowo niezdolnych do służby wojskowej, a okres tej niezdolności upływa w 1985 r.,
b)
w latach 1965, 1964, 1963, 1962 i 1961, którzy wnieśli prośbę o ponowne ustalenie zdolności do służby wojskowej lub u których lekarz prowadzący przegląd lekarski stwierdził zmiany w stanie zdrowia,
c)
w latach 1960, 1959, 1958 i 1957, którzy dotychczas nie stawali do poboru,
2)
studentów i absolwentów szkół wyższych, którzy złożyli podania o odroczenie długotrwałego przeszkolenia wojskowego lub o uznanie za jedynego żywiciela rodziny.