§ 1. - Przeprowadzenie poboru w 1985 r.

Monitor Polski

M.P.1985.5.34

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1985 r.
§  1.
1.
W okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 28 czerwca 1985 r. przeprowadzony zostanie na terenie kraju pobór mężczyzn urodzonych w 1966 r.
2.
Obowiązkowi zgłoszenia się do poboru w terminie określonym w ust. 1 podlegają także mężczyźni, którzy dotychczas nie stawali do poboru:
1)
urodzeni w latach 1965, 1964, 1963, 1962 i 1961,
2)
przyjęci na studia do szkół wyższych.