Przepisy wykonawcze do dekretu z dnia 7 lutego 1919 roku o widowiskach.

Monitor Polski

M.P.1919.37.

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 1919 r.