Przepisy o składzie, zakresie i sposobie urzędowania oraz o prawach i obowiązkach Komisji Rewizyjnej Funduszu Kwaterunku Wojskowego.

Monitor Polski

M.P.1928.198.440

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 sierpnia 1928 r.