Przekazanie uprawnienia do ustanowienia norm branżowych (BN).

Monitor Polski

M.P.1962.61.293

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia 26 lipca 1962 r.
w sprawie przekazania uprawnienia do ustanowienia norm branżowych (BN).

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) zarządza się, co następuje:
1.
Uprawnienia do ustanowienia norm branżowych (BN) w zakresie ustalonym zarządzeniem nr 161 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 19 lipca 1961 r. w sprawie organizacji i zakresu działania ośrodków normalizacyjnych (Dz. Urz. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. Nr 13, poz. 63) przekazuje się dyrektorom niżej wymienionych zjednoczeń i instytutów:
1)
Instytutu Techniki Budowlanej (Ośrodek Nr 01),
2) 1
Zjednoczenia Przemysłu Cementowego (Ośrodek Nr 02),
3)
Zjednoczenia Biur Projektów Budownictwa (Ośrodek Nr 03),
4)
Zjednoczenia Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych "Mostostal" (Ośrodek Nr 04),
5)
Zjednoczenia Przedsiębiorstw Robót Elektrycznych "Elektromontaż" (Ośrodek Nr 05),
6)
Zjednoczenia Przedsiębiorstw Instalacji Przemysłowych (Ośrodek Nr 06),
7)
Zjednoczenia Przemysłu Betonów (Ośrodek Nr 07),
8)
Zjednoczenia Przedsiębiorstw Remontowych Maszyn i Urządzeń Budownictwa (Ośrodek Nr 08),
9)
Zjednoczenia Przemysłu Okuć i Instalacji Budowlanych (Ośrodek Nr 09),
10)
Zjednoczenia Przemysłu Kamienia Budowlanego (Ośrodek Nr 10),
11)
Zjednoczonych Zakładów Stolarki Budowlanej (Ośrodek Nr 11),
12)
Zjednoczenia Przemysłu Kruszyw i Surowców Mineralnych (Ośrodek Nr 12),
13)
Zjednoczenia Przemysłu Ceramiki Budowlanej (Ośrodek Nr 13),
14)
Zjednoczenia Przemysłu Silikatowego (Ośrodek Nr 14),
15)
Zjednoczenia Przemysłu Izolacji Budowlanej (Ośrodek Nr 15),
16)
Zjednoczenia Przemysłu Ceramicznego (Ośrodek Nr 16),
17)
Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego (Ośrodek Nr 17),
18)
Instytutu Szkła i Ceramiki (Ośrodek Nr 18),
19)
Zjednoczenia Przemysłu Wapienniczego i Gipsowego (Ośrodek Nr 19).
2.
Uprawnienia określone w ust. 1 dotyczą norm:
1)
zamieszczonych w rocznych zatwierdzonych planach opracowania norm branżowych,
2)
uzgodnionych protokolarnie z zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi w całej branży.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 1962 r.
1 § 1 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 17 lipca 1963 r. (M.P.63.58.302) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 lipca 1963 r.