Monitor Polski

M.P.1955.108.1430

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 listopada 1955 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 14 listopada 1955 r.
w sprawie przekazania uprawnień do wydawania przepisów o normowaniu żywienia koni pociągowych w transporcie drogowym.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301) zarządza się, co następuje:
§  1. Przekazuje się Ministrowi Transportu Drogowego i Lotniczego uprawnienia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego do wydawania przepisów o normowaniu żywienia koni pociągowych uspołecznionych przedsiębiorstw transportu drogowego.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.