§ 2. - Przekazanie Przewodniczącemu Komitetu Drobnej Wytwórczości uprawnień do wydawania przepisów o skupie, przerobie i obrocie włosiem końskim.

Monitor Polski

M.P.1971.46.296

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 września 1971 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.