§ 1. - Przekazanie Przewodniczącemu Komitetu Drobnej Wytwórczości uprawnień do wydawania przepisów o skupie, przerobie i obrocie włosiem końskim.

Monitor Polski

M.P.1971.46.296

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 września 1971 r.
§  1.
Przekazuje się Przewodniczącemu Komitetu Drobnej Wytwórczości uprawnienia do wydawania przepisów o skupie, przerobie i obrocie włosiem końskim.