§ 3. - Przekazanie prezydiom wojewódzkich rad narodowych niektórych uprawnień.

Monitor Polski

M.P.1957.46.284

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 maja 1957 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 2 maja 1957 r.