§ 3. - Przekazanie organom zastępstwa prawnego uprawnień w zakresie umarzania prywatno-prawnych wierzytelności państwowych.

Monitor Polski

M.P.1951.A-106.1554

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1951 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.