§ 2. - Przekazanie organom zastępstwa prawnego uprawnień w zakresie umarzania prywatno-prawnych wierzytelności państwowych.

Monitor Polski

M.P.1951.A-106.1554

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1951 r.
§  2.
Przewidziane w § 1 wnioski składają:
1)
Urząd Zastępstwa Prawnego - Ministerstwu Finansów,
2)
wydziały prawne prezydiów wojewódzkich rad narodowych (Rad Narodowych m. st. Warszawy i m. Łodzi) - wydziałom finansowym tych prezydiów.