Monitor Polski

M.P.1948.5.30

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 stycznia 1948 r.

ORZECZENIE NR 16
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 3 grudnia 1947 r.
o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.

Na podstawie art. 2 ust. 7, oraz art. 6 ust. 1, ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 17) oraz § 65 ust. 1 pkt. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz. U. R. P. Nr 16, poz. 62),
orzekam:

Na własność Państwa przechodzą przedsiębiorstwa firm wymienionych w załączniku.

Przedsiębiorstwa te umieszczone zostały w piątym wykazie przedsiębiorstw ogłoszonym w Monitorze Polskim Nr 146 z dnia 28 grudnia 1946 r. poz. 292 na podstawie zarządzenia Ministra Przemysłu z dnia 30 listopada 1946 r. Prawa i zarzuty zgłoszone w trybie określonym w §§ 28 i 32 powołanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. zostały rozpatrzone przez Główną Komisję do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw, a postanowienia Głównej Komisji o przedstawieniu wniosku o wydanie orzeczenia o przejęciu tych przedsiębiorstw na własność Państwa nie zostały zaskarżone w terminie zakreślonym w § 60 wspomnianego rozporządzenia Rady Ministrów.

Przedsiębiorstwa firm wymienionych w załączniku przechodzą na własność Państwa za odszkodowaniem w całości wraz z nieruchomym i ruchomym majątkiem oraz wszelkimi prawami, wolne od obciążeń i zobowiązań z wyjątkiem zobowiązań o charakterze publiczno-prawnym, zobowiązań na rzecz polskich osób prawnych prawa publicznego, zobowiązań na rzecz osób prawnych stanowiących własność polskich osób prawnych prawa publicznego, służebności gruntowych oraz zobowiązań, mających swe źródło w stosunku najmu pracy lub odpowiedzialności za czyny niedozwolone.

Nie mają znaczenia prawnego niedokładności w określeniu nazwy lub przedmiotu przedsiębiorstwa, jeżeli z orzeczenia wynika, o jakie przedsiębiorstwo chodzi.

Orzeczenie to jest ostateczne i nie ulega zaskarżeniu do Najwyższego Trybunału Administracyjnego.

ZAŁĄCZNIK 

Lp.Lp. wykazuData i numer postanowienia Głównej Komisji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw.Nazwa przedsiębiorstwa (firma) i miejsce położenia (siedziba).Przymiot przedsiębiorstwaUwagi
1723 lipca 1947.

Nr. 1. A. 75/47.

Zakłady Przemysłu Włókienniczego C. G. Schön. Spółka Akcyjna - SosnowiecPrzędzalnia wełny czesankowej
2821 lipca 1947.

Nr. I. A. 78/47.

Spółka Akcyjna Przemyślu Włókienniczego H. Dietel - SosnowiecPrzędzalnia wełny czesankowej
32739 października 1947.

Nr. I. A. 158/47.

Industrie und Blechwaren Werke Aktiengesellschaft - GdańskProdukcja opakowań » blaszanych
4SO39 października 1947. Nr. J. A. 67/47.Spółka Akcyjna Pabianickich Fabryk Wyrobów Bawełnianych "Krusche i Ender" - PabianicePrzędzalnia 1 tkalnia sztucznego włókna oraz tkanin technicznych
58139 października 1947. Nr. I. A. 98/47.Pabianickie Zakłady Włókiennicze. dawniej R. Kindler. Spółka Akcyjna - PabianicePrzędzalnia i tkalnia
66329 października 1947. Nr. I. A. 81/47Karolewska Manufaktura Karol Krönlng i Spółka Spółka Akcyjna - ŁódźProdukcja przędzy bawełnianej szewiotowej i tkanin bawełnianych. półwełnianych 1 wełnianych
7725 listopada 1947.

Nr. L A. 82/47.

Zakłady Przemysłowe Karola Elserta. Spółka Akcyjna- ŁódźFabryka wyrobów wełnianych
8768 listopada 1947.

Nr. L A. 83/47.

Towarzystwo Wyrobów Wełnianych i Gumowych F. W. Schwelkert - Spółka Akcyjna - ŁódźTkalnia materiałów wełnianych, przędzalnia wełny, farbiarnia i wykańczalnia oraz wyrób artykułów gumowych.
9788 listopada 1947.

Nr. I. A. 84) 47.

Spółka Akcyjna Budowy Transmisji i Maszyn 1 Od łowni Żelaza J. John - ŁódźOdlewnia żelaza i fabryka maszyn
10855 listopada 1947.

Nr. 1. A. 88/47.

Zakłady Przemysłowe E. Elsert i Bracia Schwelkert Spółka Akcyjna - ŁódźWyrób pończoch, skarpet oraz tasiem tkanych i plecionek
11875 listopada 1947.

Nr. Ł A. 79/47.

"Stephan i Werner". Spółka Akcyjna - ŁódźPrzędzalnia wełny czesankowej, dziewiarnia i szwalnia wyrobów trykotowych