Monitor Polski

M.P.1953.A-73.881

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 sierpnia 1953 r.

ORZECZENIE NR 22
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 30 czerwca 1953 r.
o przejściu przedsiębiorstw na własność państwa.

Na podstawie art. 2 ust. 1 i 7 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. Nr 3, poz. 17) oraz § 65 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność państwa (Dz. U. z 1947 r. Nr 16, poz. 62 i z 1949 r. Nr 29, poz. 212),
orzeka się:

Na własność państwa przechodzą przedsiębiorstwa 65 firm wymienionych w załączniku.

Przedsiębiorstwa te umieszczone zostały w wykazach przedsiębiorstw ogłoszonych we właściwych wojewódzkich dziennikach urzędowych na podstawie zarządzeń przewodniczących wojewódzkich komisji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw i co do przedsiębiorstw tych nie zostały zgłoszone prawa lub zarzuty w terminie, określonym w § 28 powołanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Przedsiębiorstwa firm wymienionych w załączniku przechodzą na własność państwa bez odszkodowania w całości wraz z nieruchomym i ruchomym majątkiem oraz wszelkimi prawami, wolne od obciążeń i zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań o charakterze publiczno-prawnym, zobowiązań na rzecz polskich osób prawnych prawa publicznego, zobowiązań na rzecz osób prawnych, stanowiących własność polskich osób prawnych prawa publicznego, służebności gruntowych oraz zobowiązań, mających swe źródło w stosunku najmu pracy lub odpowiedzialności za czyny niedozwolone.

Nie mają znaczenia prawnego niedokładności w określeniu nazwy lub przedmiotu przedsiębiorstwa, jeżeli z orzeczenia wynika, o jakie przedsiębiorstwo chodzi.

Orzeczenie to jest ostateczne i prawomocne.

ZAŁĄCZNIK 

Lp.Nr i lp. wykazuNazwa przedsiębiorstwa i siedzibaPrzedmiot działalności
1.8/77Dreszer, Piekarnia w Opatówku, pow. kaliskiwypiek pieczywa
2.9/142Ellerman, Zbyt Zwierząt Rzeźnych w Wągrowcu, ul. Poznańska 3sklep rzeźniczy
3.15/26J. Galikowski, Piekarnia w Wieleniu ul. Kościuszki, pow. czarnkowskiwypiek pieczywa
4.15/31H. Schneider, Piekarnia w Śmiglu, ul. Mickiewicza 39wypiek pieczywa
5.15/32W. Riessmann, Piekarnia w Śmiglu, ul. Jagiellońskawypiek pieczywa
6.15/33Br. Fellner, Piekarnia w Kościanie, ul. Poznańska 3wypiek pieczywa
7.15/35J. Basler, Piekarnia w Kłecku, ul. Gnieźnieńska 87, pow. gnieźnieńskiwypiek pieczywa
8.15/36R. Lorenz, Piekarnia w Czerniejewie, pow. gnieźnieńskiwypiek pieczywa
9.17/70A. Henzel, Młyn Elektryczny w Wieprzycach n.Wartą, pow. gorzowskiprzemiał zboża
10.17/149Piekarnia w Gubinie, ul. Kosynierów 12wypiek pieczywa
11.17/156Piekarnia w Gubinie, ul. Piaskowa 6wypiek pieczywa
12.17/157Piekarnia w Gubinie, ul. Śląska 12wypiek pieczywa
13.17/162Piekarnia w Gubinie, ul. Żwirki i Wigury 5wypiek pieczywa
14.17/163Piekarnia w Gubinie, ul. Żwirki i Wigury 34wypiek pieczywa
15.17/165Piekarnia w Klusie 26, pow. wschowskiwypiek pieczywa
16.17/167Piekarnia w Lginie 6, pow. wschowskiwypiek pieczywa
17.17/169Piekarnia w Niemaszchlebie, pow. gubińskiwypiek pieczywa
18.17/171Piekarnia w Osowasieniu 55, pow. wschowskiwypiek pieczywa
19.17/172Piekarnia w Przyczynie Dolnej 80, pow. wschowskiwypiek pieczywa
20.17/173Piekarnia w Przyczynie Górnej 67, pow. wschowskiwypiek pieczywa
21.17/174Piekarnia w Siedlnicy 9, pow. wschowskiwypiek pieczywa
22.17/177Piekarnia w Szlichtyngowej, Rynek 121, pow. wschowskiwypiek pieczywa
23.17/179Piekarnia we Wschowie, ul. Cicha 8wypiek pieczywa
24.17/185Cukiernia i Kawiarnia we Wschowie, ul. Koniewa 5cukiernia
25.17/186Piekarnia we Wschowie, ul. Koniewa 13wypiek pieczywa
26.17/190Piekarnia we Wschowie, ul. Rynek 8wypiek pieczywa
27.17/191Piekarnia we Wschowie, ul. Wasilewa 8wypiek pieczywa
28.19/65Slonowicz, Młyn Motorowy w Rzadkowie, pow. chodzieskiprzemiał zboża
29.19/152Fr. Małecki, Sklep Spożywczy i Restauracja w Margoninie, pow. chodzieskisklep i restauracja
30.23/224E. Schulz, Wiatrak w Lichenku, gm. Budzisław, pow. kolskiprzemiał zboża
31.23/358Lick, Piekarnia w Nojewie, pow. szamotulskiwypiek pieczywa
32.23/362Piekarnia w Ostrzeszowie, pow. kępińskiwypiek pieczywa
33.23/676O. Sehmidchen w Nowym Tomyślu, ul. Zbąszyńska 13składnica
34.23/681E. Werner w Obornikach, ul. Dworcowaskładnica
35.24/4Hurt Artykułów Gumowych w Poznaniu, ul. Wielka 21hurt artykułów gumowych
36.24/162Julius Gunter, Wiatrak w Szarłatowie, gm. Budzisław, pow. kolskiprzemiał zboża
37.24/174Fr. Krause, Wiatrak w Tarnówce Dąbskiej, gm. Karszew, pow. kolskiprzemiał zboża
38.24/177L. Schulz, Wiatrak we Wrzącej Małej. gm. Czołowo, pow. kolskiprzemiał zboża
39.25/124Młyn Walcowy, Neumann w Kargowej, ul. Przemysłowa 1, pow. wolsztyńskiprzemiał zboża
40.25/149Młyn Motorowy w Łagowie, pow. sulęcińskiprzemiał zboża
41.25/186Młyn w Sieniawie, gm. Wielowieśprzemiał zboża
42.25/285K. Markel, Piekarnia w Babimoście, ul. Brojewska, pow. wolsztyńskiwypiek pieczywa
43.25/286E. Grimm, Piekarnia w Babimoście, pow. wolsztyńskiwypiek pieczywa
44.25/291E. Kulige, Piekarnia, Ciosamiec, pow. wolsztyńskiwypiek pieczywa
45.25/293A. Weimann, Piekarnia w Chełmsku, pow. skwierzyńskiprzemiał zboża
46.32/264Werner Wacholz, Piekarnia w Krzyżu, al. Wolności 3, pow. pilskiprzemiał zboża
47.32/265Franz Wussow, Piekarnia w Krzyżu, ul. Żymierskiego 14, pow. pilskiprzemiał zboża
48.32/274Artur Schendel, Piekarnia w Kuźnicy Czarnkowskiej, pow. pilskiprzemiał zboża
49.34/19Młyn w Kuźnicy k. Trzciankiprzemiał zboża
50.35/2E. Geller, Młyn Parowy w Kramsku Nowym, pow. wolsztyńskiprzemiał zboża
51.6/187Notsack, Młyn w Elblągu, ul. Traugutta 48przemiał zboża
52.6/188Strauch Mühle, Młyn w Elblągu, ul. Kościuszki 143przemiał zboża
53.6/190Młyn w Elblągu, ul. Łęczycka 63przemiał zboża
54.6/191Młyn Wodno-Elektryczny w Elblągu, ul. Traugutta 14przemiał zboża
55.6/210Schmidt Ernst, Młyn w Gdańsku, ul. Kartuska 213-215przemiał zboża
56.6/212Czachowski T. S. w Gdańsku-Oliwie, ul. Grunwaldzka 533przemiał zboża
57.6/213Czachowski Willi, Młyn w Gdańsku-Oliwie, ul. Grunwaldzka 520przemiał zboża
53.6/214Bronke Ernst, Młyn w Dużym Lichnowie, gm. Lisewo, pow. gdańskiprzemiał zboża
59.6/226Młyn w Straszynie, gm. Pruszcz, pow. gdańskiprzemiał zboża
60.6/227Młyn w Brentowie, gm. Łostowice, pow. gdańskiprzemiał zboża
61.6/228Młyn w Sobowidzach, gm. Trąbki Wielkie, pow. gdańskiprzemiał zboża
62.6/287Kopitzki Georg, Młyn i Piekarnia w Pucku, ul. Morska 2przemiał zboża i wypiek pieczywa
63.6/306Jahnke Ewald, Młyn w Gniewie, pow. tczewskiprzemiał zboża
64.6/308Wiechert J., Młyn w Pelplinie, pow. tczewskiprzemiał zboża
65.11/1Piekarnia w Ełku, ul. Orzeszkowej 31wypiek pieczywa
Wymienione przedsiębiorstwa zostały zamieszczone w wykazach przedsiębiorstw ogłoszonych:

pod lp. 1 - w Poznańskim Dzienniku Wojewódzkim z 1946 r. Nr 27, poz. 257,

pod lp. 2 - w Poznańskim Dzienniku Wojewódzkim z 1946 r. Nr 28, poz. 270,

pod lp. 3-8. w Poznańskim Dzienniku Wojewódzkim z 1947 r. Nr 4, poz. 32,

pod lp. 9-27 w Poznańskim Dzienniku Wojewódzkim z 1947 r. Nr 5, poz. 48,

pod lp. 28 i 29 - w Poznańskim Dzienniku Wojewódzkim z 1947 r. Nr 8, poz. 93,

pod lp. 30-34 - w Poznańskim Dzienniku Wojewódzkim z 1947 r. Nr 9, poz. 104,

pod lp. 35-38 - w Poznańskim Dzienniku Wojewódzkim z 1947 r. Nr 10, poz. 110,

pod lp. 39-45 - w Poznańskim Dzienniku Wojewódzkim z 1947 r. Nr 11, poz. 117,

pod lp. 46-48 - w Poznańskim Dzienniku Wojewódzkim z 1947 r. Nr 16, poz. 158,

pod lp. 49 - w Poznańskim Dzienniku Wojewódzkim z 1947 r. Nr 19, poz. 193,

pod lp. 50 - w Poznańskim Dzienniku Wojewódzkim z 1947 r. Nr 20, poz. 205,

pod lp. 51-64 - w Gdańskim Dzienniku Wojewódzkim z 1947 r. Nr 7, poz. 68,

pod lp. 65 - w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z 1952 r. Nr 5, poz. 28.