§ 7. - Przejęcie przez Bank Handlowy w Warszawie, Spółka Akcyjna od Narodowego Banku Polskiego niektórych agend oraz aktywów i... - M.P.1966.59.283 - OpenLEX

§ 7. - Przejęcie przez Bank Handlowy w Warszawie, Spółka Akcyjna od Narodowego Banku Polskiego niektórych agend oraz aktywów i pasywów oraz otwieranie oddziałów Banku Handlowego w Warszawie, Spółki Akcyjnej.

Monitor Polski

M.P.1966.59.283

Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 1966 r.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.