§ 5. - Przejęcie przez Bank Handlowy w Warszawie, Spółka Akcyjna od Narodowego Banku Polskiego niektórych agend oraz aktywów i... - M.P.1966.59.283 - OpenLEX

§ 5. - Przejęcie przez Bank Handlowy w Warszawie, Spółka Akcyjna od Narodowego Banku Polskiego niektórych agend oraz aktywów i pasywów oraz otwieranie oddziałów Banku Handlowego w Warszawie, Spółki Akcyjnej.

Monitor Polski

M.P.1966.59.283

Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 1966 r.
§  5.
Bank Handlowy w Warszawie, Spółka Akcyjna przejmie od Narodowego Banku Polskiego zwolnione na skutek przejęcia czynności wymienionych w § 2 i 4:
1)
etaty i fundusz płac,
2)
wyodrębnione lokale użytkowe oraz
3)
nieodpłatnie maszyny i urządzenia biurowe.