Monitor Polski

M.P.1947.141.856

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 listopada 1947 r.

ORZECZENIE NR 1
MINISTRA ŻEGLUGI
z dnia 30 października 1947 r.
o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.

Na zasadzie art. 3 ust. 1 i 5 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 17) oraz § 65 ust. 1 pkt a i § 71 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz. U. R. P. Nr 16, poz. 62)
ORZEKAM:

Na własność Państwa zostają przejęte z dniem ogłoszenia przedsiębiorstwa firm wymienionych w załączniku.

Przedsiębiorstwa te umieszczone zostały w wykazie Nr 3, ogłoszonym w Gdańskim Dzienniku Wojewódzkim z dnia 31 grudnia 1946 r. Nr 11, co do których nie zostały zgłoszone prawa lub zarzuty w terminie określonym w §§ 28 i 29 powołanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r.

Przedsiębiorstwa firm wymienionych w załączniku ulegają przejęciu na własność Państwa za odszkodowaniem w całości wraz z nieruchomym i ruchomym majątkiem oraz wszelkimi prawami, wolne od obciążeń i zobowiązań z wyjątkiem zobowiązań o charakterze publiczno-prawnym, zobowiązań na rzecz osób prawnych, stanowiących własność polskich osób prawnych prawa publicznego, służebności gruntowych oraz zobowiązań, mających swe źródło w stosunku najmu pracy lub odpowiedzialności za czyny niedozwolone.

Nie mają znaczenia prawnego niedokładności w określeniu nazwy lub przedmiotu przedsiębiorstwa, jeżeli z orzeczenia wynika, o jakie przedsiębiorstwo chodzi.

Orzeczenie jest ostateczne i nie ulega zaskarżeniu do Najwyższego Trybunatu Administracyjnego.

ZAŁĄCZNIK 

L.p.L.p. przeds. ogł. w Wojew. Dzienn.Nazwa przedsiębiorstwaPrzedmiot przedsiębiorstwaMiejsce położenia przeds.Uwagi
123456
1.III/372Stocznia Rybacka Spółka z o.o.Gdynia. ul. Waszyngtona 5
2.III/373Stocznia Gdyńska S.A.Gdynia
3.III/374"Warta" Tow. Spedycyjne, Spółka z o.o.Gdynia Nadbrzeże Francuskie
4.III/378Fetter JózefDom Przemysłowo-Handlowy S.A.Gdynia - Port Nadbrzeże Polskie
5.III/379Morskie Zakłady Rybne, Sp. z o.o., chłodnie rybneChłodnie rybne, f-ka mączki rybnej, magazyny śledziowe Nr 1, 2, 3Gdynia ul. Rybacka.