Monitor Polski

M.P.1947.115.735

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 września 1947 r.

ORZECZENIE NR 10
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 30 lipca 1947 r.
o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.

Na podstawie art. 3 ust. 1 i 5 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 17) oraz § 65 ust. 1 pkt d i § 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz. U. R. P. Nr 16, poz. 62),
orzekam:

Na własność Państwa zostają przejęte z dniem ogłoszenia niniejszego orzeczenia, przedsiębiorstwa firm wymienionych w załączniku.

Przedsiębiorstwa te umieszczone zostały w drugim wykazie przedsiębiorstw ogłoszonym w Monitorze Polskim Nr 98 z dnia 30 września 1946 r. poz. 182 na podstawie zarządzenia Ministra Przemysłu z dnia 30 sierpnia 1946 r. Prawa i zarzuty zgłoszone w trybie zostały rozpatrzone przez Główną Komisję do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw, a postanowienia Głównej Komisji o przedstawieniu wniosku o wydanie orzeczenia o przejęciu tych przedsiębiorstw na własność Państwa nie zostały zaskarżone w terminie zakreślonym w § 60 wspomnianego rozporządzenia Rady Ministrów.

Przedsiębiorstwa firm wymienionych w załączniku ulegają przejęciu na własność Państwa za odszkodowaniem w całości wraz z nieruchomym i ruchomym majątkiem oraz wszelkimi prawami, wolne od obciążeń i zobowiązań z wyjątkiem zobowiązań o charakterze publiczno-prawnym, zobowiązań na rzecz polskich osób prawnych prawa publicznego, zobowiązań na rzecz osób prawnych, stanowiących własność polskich osób prawnych prawa publicznego służebności gruntowych oraz zobowiązań, mających swe źródło w stosunku najmu pracy lub odpowiedzialności za czyny niedozwolone.

Nie mają znaczenia prawnego niedokładności w określeniu nazwy lub przedmiotu przedsiębiorstwa, jeżeli z orzeczenia wynika, o jakie przedsiębiorstwo chodzi.

Orzeczenie to jest ostateczne i nie ulega zaskarżeniu do Najwyższego Trybunału Administracyjnego.

ZAŁĄCZNIK 

L.p.L.p. wykazuData i numer postanowienia Głównej Komisji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw.Nazwa przedsiębiorstwa (firma) i miejsce położenia (siedziba)Przedmiot przedsiębiorstwa.Uwagi
123456
1114 kwietnia 1947.

Nr I. A. 45/46.

Wspólnota Interesów Górniczo-Hutniczych - Spółka Akcyjna - KatowiceWydobywanie węgla kamiennego, produkowanie koksu, wyrobów hutniczych, odlewniczych, walcowanych, wagonów kolejowych, rur, konstrukcji stalowych, narzędzi, wyrobów z blachy, gazów technicznych, cegły, wytwarzanie prądu elektrycznego, tarcie drzewa, prowadzenie zakładów wodociągowych.
21321 maja 1947.

Nr I. A. 41/46.

Grodzieckie Towarzystwo Kopalń Węgla i Zakładów Przemysłowych - Spółka Akcyjna - Grodziec k/BędzinaWydobywanie węgla kamiennego, wytwarzanie prądu elektrycznego.
32014 kwietnia 1947.

Nr I. A. 110/46.

Stowarzyszenie Mechaników Polskich z Ameryki - Spółka Akcyjna - WarszawaWydobywanie węgla brunatnego, produkcja odlewów, obrabiarek, maszyn i narzędzi.
42421 maja 1947.

Nr I. A. 92/46.

Spółka Akcyjna Wielkich Pieców i Zakładów Ostrowieckich - WarszawaWydobywanie rud, prowadzenie hut żelaza, odlewni, walcowni, wytwórnia parowozów i wagonów, produkcja konstrukcji żelaznych.
53321 maja 1947.

Nr I. A. 31/46.

Belgijska Spółką Akcyjna Zakłady Przemysłowe "Boryszew" - WarszawaProdukcja związków chemicznych.
63923 czerwca 1947.

Nr I. A. 74/46.

"Limanowa" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - WarszawaWydobywanie, przeróbka oraz dystrybucja ropy naftowej, wyrób beczek i wytwarzanie prądu elektrycznego.
74123 czerwca 1947.

Nr I. A. 20/46.

"Małopolska Spółka Akcyjna dla Przemysłu Naftowego we Lwowie" - Spółka Akcyjna - LwówWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Przejęciu na własność Państwa ulegają zakłady przedsiębiorstwa, znajdujące się na terenie Państwa Polskiego.
84214 kwietnia 1947.

Nr I. A. 93/46.

Przedstawicielstwo Belgijskiej Spółki Akcyjnej "Nafta Borysławska" w Polsce (Petroles de Boryslaw Societe Anonyme Belge. Representation en Pologne) - KrosnoWydobywanie ropy naftowej.
94323 czerwca 1947.

Nr I. A. 75/46.

Polsko-Francuskie Gwarectwo Naftowe "Dąbrowa" - KrosnoWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
104423 czerwca 1947.

Nr I. A. 76/46.

"Fanto"- Spółka Akcyjna - LwówWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Przejęciu na własność Państwa ulegają zakłady przedsiębiorstwa, znajdujące się na terenie Państwa Polskiego.
114523 czerwca 1947.

Nr I. A. 77/46.

"Galicyjskie Karpackie Naftowe Towarzystwo Akcyjne" dawniej "Bergheim i Mac Garvey" - Spółka Akcyjna - Glinik MariampolskiWydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego, przeróbka ropy oraz wyrób i naprawa maszyn i narzędzi wiertniczych.
124623 czerwca 1947.

Nr I. A. 78/46.

Galicyjskie Gwarectwo Naftowe "Harklowa" - LwówWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Przejęciu na własność Państwa ulegają zakłady przedsiębiorstwa, znajdujące się na terenie Państwa Polskiego.
134723 czerwca 1947.

Nr I. A. 79/46.

Spółka Akcyjna "Nafta" - LwówWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych, oraz wytwarzanie gazoliny.Przejęciu na własność Państwa ulegają zakłady przedsiębiorstwa, znajdujące się na terenie Państwa Polskiego.
144823 czerwca 1947.

Nr I. A. 80/46.

Naftowy Przemysł Małopolski - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Lwów.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych, oraz wyrób i naprawa narzędzi wiertniczych.Przejęciu na własność Państwa ulegają zakłady przedsiębiorstwa, znajdujące się na terenie Państwa Polskiego.
154923 czerwca 1947.

Nr I. A. 81/46.

"Premier" - Polska Naftowa Spółka Akcyjna - Lwów.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Przejęciu na własność Państwa ulegają zakłady przedsiębiorstwa, znajdujące się na terenie Państwa Polskiego.
165023 czerwca 1947.

Nr I. A. 82/46.

Zachodnio-Małopolska Akcyjna Spółka Naftowa i Gazowa - Lwów.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Przejęciu na własność Państwa ulegają zakłady przedsiębiorstwa, znajdujące się na terenie Państwa Polskiego.
175123 czerwca 1947.

Nr I. A. 83/46.

"Zachodnie Zagłębie Naftowe" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Jasło.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
186114 kwietnia 1947.

Nr I. A. 108/46.

"Ewa - Turaszówka" - Kopalnia Nafty- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Krosno.Wydobywanie ropy naftowej.
196323 czerwca 1947.

Nr I. A. 84/46.

"Fortuna" - Naftowa Spółka Przemysłowo-Handlowa z ograniczoną odpowiedzialnością - Stanisławów.Wydobywanie ropy naftowej.Przejęciu na własność Państwa ulegają zakłady przedsiębiorstwa, znajdujące się na terenie Państwa Polskiego.
206723 czerwca 1947.

Nr I. A. 85/46.

"Grabownica" - Towarzystwo Wiertnicze - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Lwów.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Przejęciu na własność Państwa ulegają zakłady przedsiębiorstwa, znajdujące się na terenie Państwa Polskiego.
219623 czerwca 1947.

Nr I. A. 86/46.

"Petronafta" - Towarzystwo Górnicze - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Krosno.Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego.
2210614 kwietnia 1947.

Nr I. A. 109/46.

"Rzepienniki" - Naftowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Rzepiennik Strzyżewski.Wydobywanie ropy naftowej.
2313321 maja 1947.

Nr I. A. 16/46.

Kopalnia Nafty "Anna" - Krvg.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
2416321 maja 1947.

Nr I. A. 16/46.

Kopalnia Nafty "Elżbieta" - Kryg.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
2517723 czerwca 1947.

Nr I. A. 87/46.

Kopalnia Nafty "Helena" - Ropa.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
2618721 maja 1947.

Nr I. A. 16/46.

Kopalnia Nafty "Jakub" - Lipinki.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
2719321 maja 1947.

Nr I. A. 16/46.

Kopalnia Nafty "Jerzy" - Kryg.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
2820521 maja 1947.

Nr I. A. 16/46.

Kopalnia Nafty "Kinga" - KrygWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
2921721 maja 1947.

Nr I. A. 16/46.

Kopalnia Nafty "Ludwika I" - Kryg.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
3021821 maja 1947.

Nr I. A. 16/46.

Kopalnia Nafty "Ludwika II" - Libusza.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
3122121 maja 1947.

Nr I. A. 16/46.

Kopalnia Nafty "Maria" - Kryg.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
3224121 maja 1947.

Nr I. A. 16/46.

Kopalnia Nafty "Nagroda" - Kryg.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
3326321 maja 1947.

Nr I. A. 16/46.

Kopalnia Nafty "Różyca" - Lipinki.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
3428321 maja 1947.

Nr I. A. 16/46.

Kopalnia Nafty "Szmerówka" - Kryg.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Dom mieszkalny, położony na parceli gruntowej I. Kat. 1200 gm. kat. Kryg nie stanowi przynależności kopalni.
3530021 maja 1947.

Nr I. A. 16/46.

Kopalnia Nafty "Władysław" - Kryg.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
3630821 maja 1947.

Nr I. A. 16/46.

Kopalnia Nafty "Zgoda" - Kryg.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
3731723 czerwca 1947.

Nr I. A. 88/46.

Elektrownia Okręgu Warszawskiego - Spółka Akcyjna - Pruszków.Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej.
3832614 kwietnia 1947.

Nr I. A. 94/46.

Zgierskie Towarzystwo Elektryczne - Spółka Akcyjna - Zgierz.Wytwarzanie, przetwarzanie i rozdział energii elektrycznej.
3934721 maja 1947.

Nr I. A. 29/46.

"Elektrotar" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Janów Lubelski.Wytwarzanie, przetwarzanie, przesyłanie i rozdział energii elektrycznej
4035023 czerwca 1947.

Nr I. A. 89/46.

Zrzeszenia Elektrowni Górniczych "Zelgor" - Spółka Akcyjna - Sosnowiec.Wytwarzanie, przetwarzanie i rozdział prądu elektrycznego oraz utrzymywanie sieci elektrycznych.
4136523 czerwca 1947.

Nr I. A. 91/46.

Podkarpackie Towarzystwo Elektryczne - Spółka Akcyjna - Lwów.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Przejęciu na własność Państwa ulegają zakłady przedsiębiorstwa, znajdujące się na terenie Państwa Polskiego.
4237914 kwietnia 1947.

Nr I. A. 102/46.

Towarzystwo Cukru i Rafinerii "Łubna i Szreniawa" Spółka Akcyjna - Kazimierza Wielka.Produkcja cukru i produktów ubocznych.
4338514 kwietnia 1947.

Nr I. A. 129/46.

Cukrownia "Borowiczki" - Spółka Akcyjna Borowiczki, pow. Płock.Wyrób cukru.