Monitor Polski

M.P.1947.92.614

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 lipca 1947 r.

ORZECZENIE NR 3
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 18 czerwca 1947 r.
o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.

Na zasadzie art. 2 ust. 7 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 17) oraz § 65 ust. 1 pkt. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz. U. R. P. Nr 16, poz. 62),
orzekam:

Na własność państwa przechodzą przedsiębiorstwa firm wymienionych w załączniku.

Przedsiębiorstwa te umieszczone zostały w trzecim wykazie przedsiębiorstw ogłoszonym w Monitorze Polskim Nr 146 z dnia 28 grudnia 1946 r. poz. 290 na podstawie zarządzenia Ministra Przemysłu z dnia 25 listopada 1946 r. i co do nich nie zostały zgłoszone prawa lub zarzuty w terminie określonym w §§ 28 i 32 powołanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r.

Przedsiębiorstwa firm wymienionych w załączniku przechodzą na własność Państwa bez odszkodowania w całości wraz z nieruchomym i ruchomym majątkiem oraz wszelkimi prawami, wolne od obciążeń i zobowiązań z wyjątkiem zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, zobowiązań na rzecz polskich osób prawnych prawa publicznego, zobowiązań na rzecz osób prawnych stanowiących własność polskich osób prawnych prawa publicznego, służebności gruntowych oraz zobowiązań, mających swe źródło w stosunku najmu pracy lub odpowiedzialności za czyny niedozwolone.

Nie mają znaczenia prawnego niedokładności w określeniu nazwy lub przedmiotu przedsiębiorstwa, jeżeli z orzeczenia wynika, o jakie przedsiębiorstwo chodzi.

Orzeczenie to jest ostateczne i nie ulega zaskarżeniu do Najwyższego Trybunału Administracyjnego.

ZAŁĄCZNIK 

L.p.L.p. wykazuNazwa przedsiębiorstwa (firma) i miejsce położenia (siedziba)Przedmiot działania
12Górnośląska Spółka Akcyjna dla Górnictwa - KatowiceUżytkowanie własności górniczej, jako też nieruchomości i innych praw.
23Zakłady Benzyny Syntetycznej N. Schaffgolsch - ZdzieszowiceProdukcja benzyny syntetycznej.
34Gas und Elektrizitätswerke - Aktiengesellschaft - DrawskoRozdział i sprzedaż energii elektrycznej.
45Frankfurter Elektrizitätswerke Gesellschaft mit beschränkter Haftung - SłubiceRozdział energii elektrycznej, eksploatacja linii tramwajowej oraz sprzedaż urządzeń elektrycznych.
56Gas und Elektrizitätswerke Gesellschaft mit beschränkter Haftung - ŚwinoujścieRozdział energii elektrycznej.
67Zakłady Przemysłowe F. Wiechert junior. Spółka Komandytowa - StarogardProdukcja i rozdział energii elektrycznej.
78Elektrownia Obwodowa "Pomorze" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Stocki Młyn - GdańskWytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.
89Mühle und Elektrizitätswerke Kletiner - PłotyWytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.
910Elektromaschinengesellschaft Buchhotz Hohenkrug. Gesellschaft mit beschränkter Haftung Zweigniederlassung - SzczecinPobór i rozdział energii elektrycznej.
1011Elektromaschinengesellschaft Buchhotz Hohenkrug. Gesellschaft mit beschränkter Haftung Zweigniederlassung - NörenbergPobór i rozdział energii elektrycznej.
1112Elektromaschinengesellschaft Buchhotz Hohenkrug. Gesellschaft mit beschränkter Haftung Zweigniederlassung - ŚwinoujściePobór i rozdział energii elektrycznej.
1213"Lignose" Sprengstoffwerke Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Berlin. (Przejęciu na własność Państwa ulegają zakłady przedsiębiorstwa, znajdujące się na terenie Państwa Polskiego).Wytwórnia materiałów wybuchowych, prochów i lontów.
1314Elektrische Oberlands Zentrale Schojow E. Gesellschaft mit beschränkter Haftung - RyczewoWytwarzanie i rozdział energii elektrycznej wysokiego i niskiego napięcia.
1415"Torpedowerke - Pritter" - Przytór. (Przejęciu na własność Państwa ulegają zakłady przedsiębiorstwa, znajdujące się na terenie Państwa Polskiego).Produkcja torped i amunicji.
1517Towarzystwo Akcyjne Zakładów Górniczo-Hutniczych "Stąporków" - KatowiceWydobywanie węgla i rudy żelaznej oraz prowadzenie przedsiębiorstw górniczych i hutniczych.
1622Aktiengesellschaft für Energiewirtschaft - Berlin. (Przejęciu na własność Państwa ulegają zakłady przedsiębiorstwa, znajdujące się na terenie Państwa Polskiego).Wytwórnia i rozdział gazu.
1725Energieversorgung Oberschlesien Aktiengesellschaft - KatowiceWytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.
1827"Benno Cohn et Co" - Tarnowskie GóryWydobywanie rudy żelaznej, dolomitu i gliny.
1929Aktiengesellschaft Sächsische Werke Braunkohlen u. Grosskraftwerke Hirschfelde Sa - TurówKopalnia węgla brunatnego.
2031Gewerkschaftgrube Oscar - SzmogoryWydobywanie węgla.
2132Kopalnia "Zielonka" i Brykieciarnia (nazwa niemiecka nieznana) Stadt Görlitz - ZgorzeliceWydobywanie węgla.