Monitor Polski

M.P.1947.90.608

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 czerwca 1947 r.

ORZECZENIE NR 2
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 17 czerwca 1947 r.
o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.

Na zasadzie art. 3 ust. 1 i 5 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 17) oraz § 65 ust. 1 pkt. b i § 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz. U. R. P. Nr 16, poz. 62),
orzekam:

Na własność Państwa zostają przejęte z dniem ogłoszenia niniejszego orzeczenia przedsiębiorstwa firm wymienionych w załączniku.

Przedsiębiorstwa te zostały umieszczone w drugim wykazie przedsiębiorstw ogłoszonym w Monitorze Polskim Nr 98 z dnia 30 września 1946 r. poz. 182 na podstawie zarządzenia Ministra Przemysłu z dnia 30 sierpnia 1946 r. i co do nich nie zostały zgłoszone prawa lub zarzuty w terminie, określonym w §§ 28 i 32 powołanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r.

Przedsiębiorstwa firm wymienionych w załączniku ulegają przejęciu na własność Państwa za odszkodowaniem w całości wraz z nieruchomym i ruchomym majątkiem oraz wszelkimi prawami, wolne od obciążeń i zobowiązań z wyjątkiem zobowiązań o charakterze publiczno-prawnym, zobowiązań na rzecz polskich osób prawnych prawa publicznego, zobowiązań na rzecz osób prawnych stanowiących własność polskich osób prawnych prawa publicznego, służebności gruntowych oraz zobowiązań, mających swe źródło w stosunku najmu pracy lub odpowiedzialności za czyny niedozwolone.

Nie mają znaczenia prawnego niedokładności w określeniu nazwy lub przedmiotu przedsiębiorstwa, jeżeli z orzeczenia wynika, o jakie przedsiębiorstwo chodzi.

Orzeczenie to jest ostateczne i nie ulega zaskarżeniu do Najwyższego Trybunału Administracyjnego.

ZAŁĄCZNIK 

L.p.L.p. wykazuNazwa przedsiębiorstwa (firma) i miejsce położenia (siedziba)Przedmiot przedsiębiorstwa
14Sierszańskie Zakłady Górnicze - Spółka Akcyjna - Siersza k/TrzebiniWydobywanie węgla, rudy cynkowej.
211Zachodnio-Czeskie Towarzystwo Akcyjne (Westböhmischer Bergbau - Aktienverein)

- Praga. (Przejęciu na własność Państwa ulegają zakłady przedsiębiorstwa, znajdujące się na terenie Państwa Polskiego).

Wydobywanie węgla.
312Zakłady Górnicze "Silesia" - Spółka Akcyjna - BielskoWydobywanie węgla, kamienia wapiennego, wytwarzanie prądu elektrycznego, produkcja cegły i wapna, tarcie drzewa.
414Gwarectwo Kopalń Węgla Kamiennego "Louisenglück" (Szczęście Luizy) - KatowiceWydobywanie węgla kamiennego, prowadzenie zakładów górniczo-przemysłowych.
515Towarzystwo Kopalń Węgla "Flora" - Spółka Akcyjna - WarszawaWydobywanie węgla kamiennego.
616Kopalnia Węgla "Dorota" (St. Knothe i Ska. Spółka Komandytowa) - SosnowiecWydobywanie węgla kamiennego.
717Kopalnia Węgla Kamiennego "Jutrzenka" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Dąbrówka MałaWydobywanie węgla i prowadzenie robót górniczych.
818"Waleska" Kopalnia Węgla - Spółka Akcyjna - Łaziska ŚrednieWydobywanie węgla i produkcja cegły.
919Kopalnia "Eminencja" - Katowice (Józefowiec)Wydobywanie węgla.
10(...)Wydobywanie węgla brunatnego.
1123Kopalnia rudy żelaznej "Janina" - ŻychciceWydobywanie rudy żelaznej.
1226"Modrzejów - Hantke" Zjednoczone Zakłady Górniczo-Hutnicze - Spółka Akcyjna - WarszawaWydobywanie rudy żelaznej, prowadzenie hut żelaznych, produkcja blachy, wyrobów żelaznych i aluminiowych, wydobywanie kamienia wapiennego.
1327Zakłady Południowe - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w NiskuProwadzenie huty żelaznej i zakładów mechanicznych.
1428Huta "Theodor" - Spółka Akcyjna - WarszawaProwadzenie huty i rafinerii metali półszlachetnych.
1529Polskie Zakłady Przemysłu Cynkowego - Spółka Akcyjna - BędzinProdukcja cynku, blachy i bieli cynkowej, naczyń i farb.
1630"Polski Przemysł Górniczy" - Czarnecki, Nowak i Polak - BliżynWydobywanie rudy żelaznej.
1734Przemysł Metalowy "Granat" - Spółka Akcyjna - WarszawaWyrób zapalników.
1838"Gazolina" - Spółka Akcyjna - Lwów. (Przejęciu na własność Państwa ulegają zakłady przedsiębiorstwa, znajdujące się na terenie Państwa Polskiego).Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych oraz dystrybucja produktów naftowych.
1940Galicyjskie Towarzystwo Naftowe "Galicja" - Spółka Akcyjna - Drohobycz. (Przejęciu na własność Państwa ulegają zakłady przedsiębiorstwa, znajdujące się na terenie Państwa Polskiego).Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych, produkcja gazoliny, naprawa narzędzi wiertniczych oraz dystrybucja produktów naftowych.
2052"Biała Ropa" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Stara WieśWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
2153"Biczyce" - Naftowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Lwów. (Przejęciu na własność Państwa ulegają zakłady przedsiębiorstwa, znajdujące się na terenie Państwa Polskiego).Wydobywanie ropy naftowej.
2254"Blizne - Brzozów" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - KrosnoWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
2355"Brzozowsko-Iwonicka Kopalnia Nafty" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - WarszawaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
2456"Crescal" - Naftowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Lwów. (Przejęciu na własność Państwa ulegają zakłady przedsiębiorstwa, znajdujące się na terenie Państwa Polskiego).Wydobywanie ropy naftowej.
2557Chrześcijańska Kopalnia Nafty "Dominikowice" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - GorliceWydobywanie ropy naftowej.
2658(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - KrosnoWydobywanie ropy naftowej.
2759"Dornafta" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością -BednarkaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
2860"Ehrenberg i Holländer" - Rafineria w GorlicachWydobywanie ropy naftowej i jej przeróbka.
2964"Głębokie" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - Lwów.Wydobywanie ropy naftowej i gazów.
3065"Golcowa" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - KrosnoWydobywanie ropy naftowej i gazów.
3166"Gorlicka Nafta" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - GorliceWydobywanie ropy naftowej.
3268"Herman Hauser i Spółka" - Przedsiębiorstwo Handlowe dla potrzeb górnictwa z ograniczoną odpowiedzialnością - Borysław. (Przejęciu na własność Państwa ulegają zakłady przedsiębiorstwa, znajdujące się na terenie Państwa Polskiego).Wydobywanie ropy naftowej.
3369"Herax" - Górniczo-Naftowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Lwów. (Przejęciu na własność Państwa ulegają zakłady przedsiębiorstwa, znajdujące się na terenie Państwa Polskiego).Wydobywanie ropy naftowej.
3470Przedsiębiorstwo Naftowe "Horta" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - JasłoWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
3571"Humniska - Brzozów" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - BrzozówWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
3672"Jasło" - Zakłady Przemysłowo-Naftowe Gartenberg i Schreyer - Spółka Akcyjna - NiegłowiceWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych oraz przeróbka ropy naftowej.
3773"Jasło - Jaszczew" - Gartenberg i Schreyer - Naftowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - NagłowiceWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
3874"Jasło - Potok" - Gartenberg i Schreyer - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - PotokWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
3975"Józef" Towarzystwo Przemysłowo-Naftowe - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - PotokWydobywanie ropy naftowej.
4076"Karola" Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - KrosnoWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
4177"Kobyle" Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - Lwów. (Przejęciu na własność Państwa ulegają zakłady przedsiębiorstwa, znajdujące się na terenie Państwa Polskiego).Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
4278"Kościuszko" Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - TuraszówkaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
4379"Kryg" Spółka Gazolinowa z ograniczoną odpowiedzialnością - KrygWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
4480"Krystyna" - Sądu Najwyższego z ograniczoną odpowiedzialnością - ZagórzWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
4581"Lalin" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - KrosnoWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
4682Towarzystwo Przemysłowo-Naftowe Lenartowicz, Bracia Rylscy i Spółka - Spółka Akcyjna - WarszawaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
4783"Lubatówka" Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - WarszawaWydobywanie ropy naftowej.
4884Spółka Komandytowa dla Przemysłu Naftowego "W. Łoziński" - Lwów. (Przejęciu na własność Państwa ulegają zakłady przedsiębiorstwa znajdujące się na terenie Państwa Polskiego).Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
4985"Magdalena" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - GorliceWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
5086"Maristan" - Naftowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - KrosnoWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
5187"Mazowsze" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - GorliceWydobywanie ropy naftowej.
5288"Nadzieja" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - KrosnoWydobywanie ropy naftowej.
5389"Naftamin" - Spółka Akcyjna dla Przemysłu Naftowego - Katowice-LigotaPrzeróbka ropy.
5490"Niepla" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - KrosnoWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
5591"Oddago" - Stowarzyszenie dla produkcji ropy - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Lwów. (Przejęciu na własność Państwa ulegają zakłady przedsiębiorstwa, znajdujące się na terenie Państwa Polskiego).Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
5692"Okor" - Stowarzyszenie dla produkcji ropy - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - KrosnoWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
5793"Osława" - Spółka Naftowa Poszukiwawczo-Wiertnicza z ograniczoną odpowiedzialnością - SanokWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
5894"Ostoja" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - KrosnoWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
5995"Oterna" - Przedsiębiorstwo Naftowe - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - BrzozówWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
6097"Petrolita" - Spółka Komandytowa dla Przemysłu Naftowego S. Jungermann i Spółka - Drohobycz. (Przejęciu na własność Państwa ulegają zakłady przedsiębiorstwa, znajdujące się na terenie Państwa Polskiego).Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
6198"Pory" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - WęglówkaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
6290"Promień" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - GorliceWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
63100"Przymierze" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - KrygWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
64101"Przystań" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - KrosnoWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
65102"Ropa Łężańska" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - KrosnoWydobywanie ropy naftowej.
66103"Ropica Polska" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - Lwów. (Przejęciu na własność Państwa ulegają zakłady przedsiębiorstwa, znajdujące się na terenie Państwa Polskiego).Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
67104"Rozwój Naftowy" Naftowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - GorliceWydobywanie ropy naftowej.
68105Ropienickie Zakłady Naftowe "Różana" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Borysław. (Przejęciu na własność Państwa ulegają zakłady przedsiębiorstwa, znajdujące się na terenie Państwa Polskiego).Wydobywanie ropy naftowej.
69107"Sanocka Spółka Naftowa" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SanokWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
70108"Senosława" - Spółka Naftowa. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SanokWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
71109"Scibor" - Naftowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - JasłoWydobywanie ropy naftowej.
72110"Stary" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - GorliceWydobywanie ropy naftowej.
73111Przemysł Naftowy "Sobniów" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - JasłoWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
74112"Stanisław" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - WęglówkaWydobywanie ropy naftowej.
75113"Chrześcijańska Kopalnia Nafty" "Stara Wieś" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - GorliceWydobywanie ropy naftowej.
76114"Starowsianka" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - Stara WieśWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
77115"Stefan" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - DominikowiceWydobywanie ropy naftowej.
78116Włościeńsko - Robotnicza Spółka Naftowa "Szczęść Boże" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - ŁężanyWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
79117"Triumf" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - Jabłonica PolskaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
80118"Triumf" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - PotokWydobywanie ropy naftowej.
81119"Wanda" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - DominikowiceWydobywanie ropy naftowej.
82120"Wara" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - WaraWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
83121"Warta" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - JasłoWydobywanie ropy naftowej.
84122"Vera" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - Drohobycz. (Przejęciu na własność Państwa ulegają zakłady przedsiębiorstwa, znajdujące się na terenie Państwa Polskiego).Wydobywanie ropy naftowej.
85123"Załęże" - Naftowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - KrakówWydobywanie ropy naftowej.
86124"Ziemnafta" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - WarszawaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
87125Kopalnia Nafty "Aleksander" - WaraWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
88126Kopalnia Nafty "Aleksander" - Wola JaworowaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
89127Kopalnia Nafty "Alma" - SokółWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
90128Kopalnia Nafty "Alma" - WietrznoWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
91129Kopalnia Nafty "Andrzej" (dawniej Helena) - SiaryWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
92130Kopalnia Nafty "Andrzej 1" - IwoniczWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
93131Kopalnia Nafty "Andrzej 2" - IwoniczWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
94132Kopalnia Nafty "Aniela" - SękowaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
95124Kopalnia Nafty "Antoni" - IwoniczWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
96135Kopalnia Nafty "Apollówka II" - Ropica RuskaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
97136Kopalnia Nafty "Apollówka III" - SękowaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
98137Kopalnia Nafty "Artur" - Tyrawa SolnaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
99138Kopalnia Nafty "Babiakówka" - Ropica RuskaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
100139Kopalnia Nafty "Bałtyk" - TokarniaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
101140Kopalnia Nafty "Barbara" (przedtem "Reduta") - RozdzielWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
102141Kopalnia Nafty "M. Beck" - WietrznoWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
103143Kopalnia "Beskid" - LipinkiWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
104144Kopalnia St. Biernat - KobylankaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
105145Kopalnia Nafty "Bożydar" - Rzepiennik BiskupiWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
106146Kopalnia Nafty "Bronisław" - SękowaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
107147Kopalnia Nafty "Brzezinka" - KrygWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
108149Kopalnia Nafty "Ćwiartka" - SękowaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
109150Kopalnia Nafty "Ćwiartka" - Rudawa RymanowskaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
110151Kopalnia Nafty "Dagor" - Łusa GóraWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
111152Kopalnia Nafty "Danusia" - Ropica PolskaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
112153Kopalnia Nafty "Dawid" - Jabłonica PolskaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
113154Kopalnia Nafty "Długoszówka" - Wola KomborskaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
114155Kopalnia Nafty "Dobra" - SękowaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
115156Kopalnia Nafty "Dobra Nadzieja" - Ropica RuskaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
116157Kopalnia Nafty "Dobra Wola" - Ropica RuskaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
117158Kopalnia Nafty "Dzwonkowa" - RopaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
118159Kopalnia Nafty "Edward" Ropica PolskaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
119160Kopalnia Nafty "Emma" - IwoniczWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
120161Kopalnia Nafty "Elżbieta - północ" - IwoniczWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
121162Kopalnia Nafty "Elżbieta" - KlimkówkaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
122164Kopalnia Nafty "Elżbieta" - RymanówWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
123166Kopalnia Nafty "Ferdynand" - TrzetrzewinaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
124167Kopalnia Nafty "Gaik" - Stara WieśWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
125168Kopalnia Nafty "Gdańsk - Pomorze" - KobylankaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
126169Kopalnia Nafty "Gemboszówka" - Wola SękowaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
127170Kopalnia Nafty "Guterchówka" (dawniej "Janina") - SękowaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
128171Kopalnia Nafty "Halina" - SiaryWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
129172Kopalnia Nafty "Haluch" - SiaryWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
130173Kopalnia Nafty "Hanka" - LipinkiWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
131174Kopalnia Nafty "Hanka" - Ropica PolskaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
132175Kopalnia Nafty "Hanka" - TuraszówkaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
133176Kopalnia Nafty "Hel" - BiałobrzegiWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
134178Kopalnia Nafty "Helena I" - SiaryWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
135179Kopalnia Nafty "Helena II" - SiaryWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
136180Kopalnia Nafty "Henryk" - LipinkiWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
137181Kopalnia Nafty "Ignacy" - KrygWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
138182Kopalnia Nafty "Irena" - KrygWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
139183Kopalnia Nafty "Iza" - KlimkówkaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
140184Kopalnia Nafty "Józef" - KlimkówkaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
141185Kopalnia Nafty "Józef - Izabella" - KlimkówkaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
142186Kopalnia Nafty "Jadwiga" - KrygWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
143188Kopalnia Nafty "Jakub" (dawniej "Lasek") - SzymbarkWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
144189Kopalnia Nafty "Janina" - Wola JaworowaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
145190Kopalnia Nafty "Jan" - KlimkówkaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
146191Kopalnia Nafty "Janina" - Ropica RuskaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
147192Kopalnia Nafty "Jantas" - Ropica PolskaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
148194Kopalnia Nafty "Joasia" - KrygWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
149196Kopalnia Nafty "Józef" - StrzeszynWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
150196Kopalnia Nafty "Julian - Ludwik" - Męcina WielkaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
151197Kopalnia Nafty "Juszczakówka" - Ropica RuskaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
152198Kopalnia Nafty "Kamilla" - SękowaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
153199Kopalnia Nafty "Karol" - Ropica PolskaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
154200Kopalnia Nafty "Katarzyna" - KrygWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
155201Kopalnia Nafty "Kiczary - Wittig" - WęglówkaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
156202"Atlanty" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - KlimkówkaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
157203Kopalnia Nafty "Kinga 3" - KrygWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
158204Kopalnia Nafty "Klara" - ŁękiWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
159206Kopalnia Nafty "Kazimierz" - KlęczanyWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
160207Kopalnia Nafty "Klęczany" Dr. Kazimierz Myśliwy - KlęczanyWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
161208Kopalnia Nafty "Kora" - SękowaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
162209Kopalnia Nafty "Korzeniówka" (dawniej "Helena") - SiaryWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
163210Kopalnia Nafty "Kosmos" - PotokWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
164211Kopalnia Nafty "Lasek" - SzymbarkWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
165212Kopalnia Nafty "Leon" - TemeszówWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
166213Kopalnia Nafty "Leon - Katarzyna" - SękowaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
167214Kopalnia Nafty "Liwia" - DominikowiceWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
168215Kopalnia Nafty "Ludwika" - ZagórzWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
169216Kopalnia Nafty "Ludwika I" - ZagórzWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
170219Kopalnia Nafty "Lutcza" - LutczaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
171220Kopalnia Nafty "Łęki" - ŁękiWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
172222Kopalnia Nafty "Madryt" - KrzyweWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
173223Kopalnia Nafty "Magdalena" - SękowaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
174224Kopalnia Nafty "Malinówka" - MalinówkaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
175225Kopalnia Nafty "Maria" - HaczówWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
176226Kopalnia Nafty "Maria III" - SękowaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
177227Kopalnia Nafty "Maria IV" - SękowaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
178228Kopalnia Nafty "Marta" - RogiWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
179229Kopalnia Nafty "Merkury" - BieczWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
180230Kopalnia Nafty "Mia I" - ŁężynyWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
181231Kopalnia Nafty "Michał" - BrzezówkaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
182231Kopalnia Nafty "Michał" - KobylankaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
183233Kopalnia Nafty "Mielec" - WojsławWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
184234Kopalnia Nafty "Mina" - LibuszaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
185235Kopalnia Nafty "Mordawski" - KlęczanyWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
186236Kopalnia Nafty "Morgenstern I" - LipinkiWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
187237Kopalnia Nafty "Morgenstern II" - LipinkiWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
188236Kopalnia Nafty "Murzyn" - Stara WieśWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
189239Kopalnia Nafty "Myszka" - ChomraniceWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
190240Kopalnia Nafty "Nadzieja" - SiaryWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
191242Kopalnia Nafty "Nawag" - KrosnoWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
192243Kopalnia Nafty "Niepodległość" - ŁękiWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
193244Kopalnia Nafty "Ochronka" - DominikowiceWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
194245Kopalnia Nafty "Opteg" - Rudawka RymanowskaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
195246Kopalnia Nafty "Or" - KlimkówkaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
196247Kopalnia Nafty "Paula" - MokreWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
197248Kopalnia Nafty "Petrol" - KrygWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
198249Kopalnia Nafty "Polonia" - KrygWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
199250Kopalnia Nafty "Piłsudski" - BieczWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
200251Kopalnia Nafty "Prokop" - Ropica PolskaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
201252Kopalnia Nafty "Reichówka" - RopieńkaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
202253Kopalnia Nafty "Rachlówka" - SiaryWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
203254Kopalnia Nafty "Radziwiłł" - IwoniczWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
204255Kopalnia Nafty "Ramzes" - LubatówkaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
205256Kopalnia Nafty "Rejnerówka" - SiaryWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
206257Kopalnia Nafty "Rita" - WielopoleWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
207258Kopalnia Nafty "Roma" - HarklowaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
208259Kopalnia Nafty "Ropica" - Ropica RuskaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
209260Kopalnia Nafty "Ropieńka" - RopieńkaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
210261Kopalnia Nafty "Ropotar" - Tarnawa DolnaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
211262Kopalnia Nafty "Róża" - Ropica RuskaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
212264Kopalnia Nafty "Rubin" - ŁękiWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
213265Kopalnia Nafty "Sambodla" - KrygWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
214266Kopalnia Nafty "San" - HłomczaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
215267Kopalnia Nafty "Smereczne" - SmereczneWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
216268Kopalnia Nafty "Stara Kopalnia" - ZmiennicaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
217269Kopalnia Nafty "Silpetrol" - Męcina WięlkaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
218270Kopalnia Nafty "Silskie" - GłębokieWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
219271Kopalnia Nafty "Śląsk" - SzymbarkWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
220272Kopalnia Nafty "Słotwina" - Wola KomborskaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
221273Kopalnia Nafty "Średnica" - SękowaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
222274Kopalnia Nafty "Stanisław" - RymanówWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
223275Kopalnia Nafty "Stanisław I" - SękowaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
224276Kopalnia Nafty "Stanisław II" - SękowaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
225277Kopalnia Nafty "Stefan" - KrygWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
226278Gazoliniarnia. Gazownia i Kopalnia Nafty "Stefan" - Henryk Stiefel - MokreWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
227279Kopalnia Nafty "Sylwia" - WojtowaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
228280Kopalnia Nafty "Szczęść Boże" - KrygWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
229281Kopalnia Nafty "Szczęść Boże" - SękowaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
230282Kopalnia Nafty "Szczęść Boże" - TurzepoleWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
231284Kopalnia Nafty "Szydłowczówka" - SękowaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
232285Kopalnia Nafty "Teresa" - KlęczanyWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
236286Kopalnia Nafty "Teresa" - Dobra SzlacheckaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
234287Kopalnia Nafty "Terroles" - Stara WieśWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
235288Kopalnia Nafty "Tokarczyk" - SękowaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
236289Kopalnia Nafty "Triumf" - Rudawka RymanowskaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
237290Kopalnia Nafty "Ulucz" - DydniaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
238291Kopalnia Nafty "Union II" - DominikowiceWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
239292Kopalnia Nafty "Wanda" - IwoniczWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
240293Kopalnia Nafty "Wilsznia" - SmereczneWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
241294Kopalnia Nafty "Wilson" - SękowaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
250304Kopalnia Nafty "Wulkan" - DługieWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
242295Kopalnia Nafty "Wielopole" - WielopoleWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
243296Kopalnia Nafty "Wietrznianka" - WietrznoWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
244297Kopalnia Nafty "Wiktor II" - KobylankaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
245298Kopalnia Nafty "Wiktoria" - SiaryWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
246299Kopalnia Nafty "Wiktoria Talizman" - LipinkiWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
247301Kopalnia Nafty "Władysława" - TargowiskaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
248302Kopalnia Nafty "Władysław Długosz" - BieczWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
249303Kopalnia Nafty "Władysław Długosz" - KorczynWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
254305Kopalnia Nafty "Wytrysk" - PotokWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
252306Kopalnia Nafty "Załuska" - KlimkówkaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
253307Kopalnia Nafty "Zaolzie" - Stara WieśWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
254309Kopalnia Nafty "Zenon" - KlimkówkaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
255310Kopalnia Nafty "Zmiennica" - ZmiennicaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
256311Kopalnia Nafty "Zofia - Maria" - KlimkówkaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
257312Kopalnia Nafty "Zygmuntówka" - Rudawka RymanowskaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
258313Kopalnia Nafty "Zawisza" - GorliceWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
259314Kopalnia Nafty "Zofia" - IwoniczWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
260315Kopalnia Nafty "Zofia" - KobylankaWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
261316Kopalnia Nafty "Union I" - DominikowiceWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
262318Zakład Energetyczny Okręgu Podstołecznego Z.E.O.P. - Spółka Akcyjna - RembertówWytwarzanie i rozdzielanie energii elektrycznej.
263319Elektrownia Marecka - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - ZielonkaWytwarzanie, przetwarzanie i rozdział energii elektrycznej.
264321Zjednoczenie Elektrowni Okręgu Radomsko-Kieleckiego - Spółka Akcyjna - WarszawaWytwarzanie, przetwarzanie i rozdział energii elektrycznej.
254323Elektrownia w Kielcach - Spółka Akcyjna - KielceWytwarzanie i rozprowadzanie energii elektrycznej.
266327Elektrownia w Piotrkowie - Spółka Akcyjna - Piotrków TrybunalskiWytwarzanie, przetwarzanie i rozdział energii elektrycznej.
267328Towarzystwo Elektryfikacyjne Okręgu Częstochowsko-Piotrkowskiego - Spółka Akcyjna - CzęstochowaWytwarzanie, przetwarzanie, przesyłanie i rozdział energii elektrycznej.
268329Elektrownia w Częstochowie - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - CzęstochowaWytwarzanie, przetwarzanie i rozdział energii elektrycznej.
269330Towarzystwo Elektryczne Okręgu Częstochowskiego - Spółka Akcyjna - CzęstochowaWytwarzanie, przetwarzanie, przesyłanie i rozdział energii elektrycznej.
270342Okręgowe Zakłady Elektryczne - Tarnów - Spółka Akcyjna - TarnówWytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.
271363Przedsiębiorstwo Gazowe "Żywiec" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - ŻywiecWytwarzanie gazu węglowego i rozprowadzanie
272366Towarzystwo Cukrowni - "Brześć Kujawski" - Spółka Akcyjna - Brześć KujawskiWyrób cukru i produktów ubocznych.
273367Cukrownia "Chełmica" - Spółka Akcyjna - ChełmicaWyrób cukru i produktów ubocznych.
274368Spółka Akcyjna Cukrowni "Dobre" - DobreWyrób cukru i produktów ubocznych.
275369Cukrownia "Kujawy" - Spółka Akcyjna - JanikowoWyrób cukru i produktów ubocznych.
276370Cukrownia "Kruszwica" - Spółka Akcyjna - KruszwicaWyrób cukru i produktów ubocznych.
277371Towarzystwo Akcyjne Cukrowni "Ostrowite" - Spółka Akcyjna - OstrowiteWyrób cukru i produktów ubocznych.
278372Cukrownia "Tuczno" - Spółka Akcyjna - TucznoWyrób cukru i produktów ubocznych.
279373Cukrownia "Unisław" - Spółka Akcyjna - UnisławWyrób cukru i produktów ubocznych.
280374Cukrownia Wierzchosławicka - Spółka Akcyjna - WierzchosławiceWyrób cukru i produktów ubocznych.
281376Cukrownia "Garbów" - Spółka Akcyjna - PrzybysławiceWyrób cukru i produktów ubocznych.
282377Cukrownia I Rafineria "Klemensów" - Klemensów - ZamośćWyrób cukru.
283378Cukrownia i Rafineria "Lublin" - Spółka Akcyjna - LublinWyrób cukru i produktów ubocznych.
284380Cukrownia "Opole Lubelskie" - Opole LubelskieWyrób cukru.
285381Małopolskie Towarzystwo Cukrownicze "Przeworsk" - Spółka Akcyjna - PrzeworskWyrób cukru, marmelady, oleju i cegły.
286382Spółka Akcyjna Cukrowni i Rafinerii "Rejowiec" - Rejowiec, pow. ChełmWyrób cukru.
287383Spółka Akcyjna Cukrowni "Strzyżów" - Strzyżów, pow. HrubieszówWyrób cukru.
288384Cukrownia "Wożuczyn" - Spółka Akcyjna - Tomaszów LubelskiWyrób cukru.
289386Cukrownia "Ciechanów" - Spółka Akcyjna - CiechanówWyrób cukru.
290387Cukrownia "Guzów" - Spółka Akcyjna - GuzówWyrób cukru.
291388Łowickie Zakłady Przemysłowe Cukrownia i Rafineria "Irena" - Spółka Akcyjna - Łyszkowice, pow. ŁowiczWyrób cukru.
292389Spółka Akcyjna Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów" - Józefów k/BłoniaWyrób cukru.
293390Towarzystwo Cukrowni "Krasiniec" - Spółka Akcyjna - Krasiniec, pow. CiechanówWyrób cukru.
294391Cukrownia "Mała Wieś" - Spółka Akcyjna - Mała Wieś, pow. PłockWyrób cukru.
295392Spółka Akcyjna Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów" - Michałów, pow. BłonieWyrób cukru.
296394Cukrownia w Gnieźnie - Grabski, Jescheck i Ska - Spółka Komandytowa - GnieznoWyrób cukru.
297395Cukrownia i Rafineria "Gosławice" - Spółka Akcyjna - Gosławice, pow. KoninWyrób cukru.
298396Cukrownia w Miejskiej Górce - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Miejska Górka, pow. RawiczWyrób cukru i produktów ubocznych.
299397Cukrownia "Środa" - Spółka Akcyjna - ŚrodaWyrób cukru.
300398Cukrownia Szamotulska - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SzamotułyWyrób cukru i produktów ubocznych.
301399Cukrownia i Rafineria - "Zbiersk" - Spółka Akcyjna - Zbiersk, pow. KaliszWyrób cukru i produktów ubocznych.
302400Cukrownia we Wrześni - Spółka Akcyjna - WrześniaWyrób cukru.
303401Cukrownia "Żnin" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - ŻninWyrób cukru i produktów ubocznych.
304402Cukrownia "Chybie" - Spółka Akcyjna - ChybieWyrób cukru.
305403Cukrownia i Rafineria "Sokołów" - Spółka Akcyjna Sokołów - Sokołów PodlaskiWyrób cukru.
306404Spółka Akcyjna Cukrowni i Rafinerii "Wieluń" - WieluńProdukcja cukru.