§ 2. - Przedłużenie terminu płatności podatku od środków transportowych w 1992 r.

Monitor Polski

M.P.1992.1.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 marca 1992 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.