Monitor Polski

M.P.2018.1280

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2018 r.
§  4.  Liczbę oraz rodzaj uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa etat zatwierdzony przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.