Monitor Polski

M.P.2018.1280

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2018 r.
§  2. 
1.  PKW jest podporządkowany operacyjnie Dowódcy Sił Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii.
2.  Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.