Przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim, Państwie Katar oraz Państwie Kuwejt.

Monitor Polski

M.P.2024.548

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 czerwca 2024 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 czerwca 2024 r.
o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim, Państwie Katar oraz Państwie Kuwejt

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 oraz art. 2 pkt 1 lit. c w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 755), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:
1. 
W okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim, Państwie Katar oraz Państwie Kuwejt, zwany dalej "PKW", o liczebności do 350 żołnierzy i pracowników.
2. 
PKW zostanie użyty w celu udziału w akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom.
1. 
Ogólny zakres zadań realizowanych przez PKW będzie obejmował:
1)
w ramach operacji INHERENT RESOLVE - wsparcie budowy zdolności obronnych irackich sił bezpieczeństwa, w tym zdolności kontrterrorystycznych przez doradztwo i szkolenie sztabów i pododdziałów specjalnych, jak również wsparcie procesu budowy i rozwoju zdolności kontrterrorystycznych jordańskich sił bezpieczeństwa i katarskich sił bezpieczeństwa;
2)
w ramach Misji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Iraku - doradztwo i szkolenie kadr irackich oraz obronę i ochronę doradców i baz.
2. 
Rejonem działania PKW będzie Republika Iraku, Jordańskie Królestwo Haszymidzkie, Państwo Katar oraz Państwo Kuwejt.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.