§ 5. - Przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym.

Monitor Polski

M.P.2021.316

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 2021 r.
§  5. 
Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.