§ 2. - Przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym.

Monitor Polski

M.P.2021.316

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 2021 r.
§  2. 
1. 
PKW jest podporządkowany operacyjnie dowódcy operacji wojskowej Unii Europejskiej EUNAVFOR MED IRINI.
2. 
Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.