§ 1. - Przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym.

Monitor Polski

M.P.2021.316

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 2021 r.
§  1. 
W okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy, o liczebności do 80 żołnierzy i pracowników, wyposażonych w samolot patrolowo-rozpoznawczy M-28B1R, w operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym (EUNAVFOR MED IRINI), zwany dalej "PKW".