§ 4. - Przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim, Państwie Katar oraz Państwie Kuwejt.

Monitor Polski

M.P.2020.1204

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 2020 r.
§  4. 
Liczbę oraz rodzaj uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa etat zatwierdzony przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.