§ 1. - Przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim, Państwie Katar oraz Państwie Kuwejt.

Monitor Polski

M.P.2020.1204

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 2020 r.
§  1. 
W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy, o liczebności do 350 żołnierzy i pracowników, w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim, Państwie Katar oraz Państwie Kuwejt, zwany dalej "PKW".