§ 5. - Przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej.

Monitor Polski

M.P.2006.52.571

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 września 2006 r.
§  5.
Górny limit ilościowy uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa "Etat nr ZS/006/0".