§ 2. - Przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej.

Monitor Polski

M.P.2004.32.564

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 lipca 2004 r.
§  2.
PKW działa w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNIFIL) na obszarze Republiki Libańskiej.