§ 1. - Przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej.

Monitor Polski

M.P.2004.32.564

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 lipca 2004 r.
§  1.
W okresie od dnia 1 sierpnia 2004 r. do dnia 31 stycznia 2005 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej, zwany dalej "PKW", o liczebności do 250 żołnierzy i pracowników wojska.