Monitor Polski

M.P.2016.1100

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 listopada 2016 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 10 listopada 2016 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2016 r.

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2016 r. wyniosło 4055,04 zł.