Monitor Polski

M.P.2015.1086

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 listopada 2015 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2015 r.

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, z późn. zm.) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2015 r. wyniosło 3895,33 zł.