Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2014 r.

Monitor Polski

M.P.2014.326

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 maja 2014 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 12 maja 2014 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2014 r.

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2014 r. wyniosło 3.895,31 zł.