Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2020 r.

Monitor Polski

M.P.2020.711

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 sierpnia 2020 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 11 sierpnia 2020 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 r.

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568 i 1222) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2020 r. wyniosło 5024,48 zł.