Monitor Polski

M.P.2018.764

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 sierpnia 2018 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2018 r.

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2018 r. wyniosło 4521,08 zł.