Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2016 r.

Monitor Polski

M.P.2016.782

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 sierpnia 2016 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 9 sierpnia 2016 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2016 r.

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2016 r. wyniosło 4019,08 zł.