Monitor Polski

M.P.2019.155

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 lutego 2019 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 11 lutego 2019 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2018 r.

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2018 r. wyniosło 4863,74 zł.