Monitor Polski

M.P.1990.5.41

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 lutego 1990 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 7 lutego 1990 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sferze budżetowej i w sferze produkcji materialnej w 1989 r.

Na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej (Dz. U. Nr 4, poz. 24 oraz z 1989 r. Nr 48, poz. 261 i Nr 64, poz. 389) ogłasza się, co następuje:
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w roku 1989 wynosiło: w sferze budżetowej 194.371 zł, a w sferze materialnej 212.108 zł.