Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw gospodarki narodowej w 1992 r.

Monitor Polski

M.P.1993.7.55

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 lutego 1993 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 11 lutego 1993 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw gospodarki narodowej w 1992 r.

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 grudnia 1992 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w 1993 r. oraz o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 1, poz. 1) ogłasza się, iż przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw gospodarki narodowej w 1992 r. wynosiło 2.988 tys. zł.