Monitor Polski

M.P.1990.5.42

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 lutego 1990 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZEGO
z dnia 8 lutego 1990 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w jednostkach gospodarki uspołecznionej w IV kwartale 1989 r.

W związku z art. 2 ust. 1 pkt 4 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu (Dz. U. Nr 75, poz. 446) ogłasza się, co następuje:
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w jednostkach gospodarki uspołecznionej w IV kwartale 1989 r. wynosiło 437.506 zł i wzrosło w stosunku do III kwartału 1989 r. o 110,6%.